Pilen peger i den rigtige retning for medlemstallet i DGI Skydning

Medlemstallet i DGI Skydning voksede en lille smule i 2022, og over en fireårig periode er tallet vokset med godt 2000. Især bueskydning bidrager til den positive udvikling, mens frafald i særligt én forening gør 2022-tallene knap så flotte.

Flere og flere foreninger begynder at tilbyde bueskydning - som her i Hadsund Skytteforening - og disciplinen har opnået en medlemsvækst på næsten 31 procent i løbet af 2022. Foto: Sofie Janerka

Der er langt overvejende positive tendenser at spore for skydning, når man gransker medlemstallene for 2022. Flere og flere foreninger begynder at tilbyde bueskydning - som eksempelvis Hadsund Skytteforening - og disciplinen har opnået en medlemsvækst på næsten 31 procent i løbet af året. Dermed er bueskydning en væsentlig faktor for, at skydnings samlede medlemstal vokser med beskedne 0,3 procent i 2022 til 49.255 medlemmer mod 49.098 i 2021.

Skydning har modsat andre idrætter i DGI ikke oplevet samme fald i medlemstallet på grund af corona. Idrætten har derimod oplevet en kontinuerlig medlemsvækst set over en fireårig periode, så der er 2.039 flere medlemmer sammenlignet med 2019. Der er også kommet en smule flere foreninger til. I alt er der 718 foreninger med skydning eller bueskydning i 2022 mod 714 året før.

"Overordnet set er det en positiv historie, vi kan se i medlemstallene. Dels ser vi flere foreninger, der kommer med i DGI, og dels oplever vi etablerede foreninger med fremgang inden for både klassisk skydning og nye discipliner som bueskydning. Men derfor kan vi stadig få endnu flere til at opdage glæderne ved skydning, og det skal vi arbejde på de kommende år. Og så skal vi hjælpe vores foreninger med digitalisering samtidig med, at vi gør det lettere at være skytteforening, formand og skytte," siger Lars Høgh, formand i DGI Skydning.

Nordjylland viser vejen

Næsten alle DGI’s 14 landsdele har oplevet fremgang, selvom der er forskelle på udviklingen. Kun Sønderjylland og Storkøbenhavn oplever fald. I DGI Nordjylland har man haft en flot fremgang på 528 medlemmer i løbet af 2022, både blandt klassiske skytter og bueskytter. Ifølge skyttekonsulent i DGI Nordjylland, Christian Jacobsen, har landsdelens skytte- og bueforeninger haft god erfaring med at afvikle åbent hus-arrangementer.

"I vores landsdel gør vi meget ud af Skydesportens Dag, og vi kan se, at de foreninger, der er med dér, altid får nye medlemmer bagefter. Generelt hjælper vi hele året med lokale åbent hus-arrangementer i stil med Skydesportens Dag. Og så har vi bare nogle initiativrige foreninger, der er gode til at tage imod nye folk," siger Christian Jacobsen.

"Når man bliver taget godt imod, og der er dygtige trænere derude, så har man jo en tilbøjelighed til at blive hængende. Det er nok det, der betyder mest. Foreningerne skal være klar til at tage imod nye medlemmer og ville dem, og det er de. Så roserne skal gå til foreningerne," siger han.

I alt er medlemmerne under DGI Nordjylland Skydning vokset fra 92 bueskytter til 242 i 2022, mens klassisk skydning er vokset fra 5.715 til 6.093.

Sdr. Bjert har ramt rigtigt

En anden flot medlemshistorie finder man i Sdr. Bjert-Sdr. Stenderup Skytteforening i Sydøstjylland. Foreningen er vokset fra 89 til 187 medlemmer på ét år, og udviklingen er endnu mere imponerende i betragtning af, at foreningen i 2019 kun havde tre registrerede medlemmer.

Næstformand – og kommende formand – Søren Juul har været et omdrejningspunkt i den flotte udvikling, og ifølge ham skyldes det, at foreningen gør mange ting, som andre skytteforeninger ikke tør eller gør.

"Vi gør aktivt ’reklame’ for foreningen på Facebook og Instagram. Vi har blandt andet en besked-gruppe på Messenger, som trænere og forældre kan sende billeder i. Det giver os rigtig meget materiale til sociale medier. Det handler meget om synliggørelse i lokalsamfundet, vise at vi eksisterer. Og så gør vi meget ud af at vise, at vi ikke bare skyder, men vi kan favne det hele menneske. Vigtigst af alt sørger vi for en god velkomst, at der bliver sagt ’hej’, at man bliver set og hørt, når man kommer i klubben," siger Søren Juul og henviser til, at klubben har mange veteraner og børn med adhd og andre udfordringer.

Foreningen bruger meget energi på at spørge forældrene, hvis der er diagnoser som ADHD eller sociale udfordringer, der skal tages hensyn til. Det noteres i log-bøger, så alle trænere ved, hvordan de skal tackle det enkelte barn, forklarer Søren Juul og uddyber:

"De her børn oplever så meget skældud og får så mange irettesættelser i løbet af deres dag, så det skal de bestemt ikke have hos os. De får at vide, at det er okay, at man skal have tingene at vide mange gange. Der er skydning perfekt for dem, for det er det samme handlinger og mønstre, man skal gøre gang på gang. De børn har vi stor succes med, og de kommer langvejs fra, også uden for Kolding Kommune."

Stor nedgang i én forening

Andre steder har 2022 dog ikke været lige så positiv. Særligt udviklingen i én forening spiller en afgørende rolle for medlemstallet, og det er hos landets suverænt største skytteforening, Københavns Flugtskytte Klub, der har oplevet en tilbagegang på 1400 medlemmer, så der nu er ca. 2400 medlemmer.

Nedgangen skyldes flere ting, blandt andet udfordring med digitalisering i overgangen til et nyt medlemssystem. Derudover har nogle jægere har valgt ikke at forny deres klubmedlemskab, men er i stedet blot aktive via dagsmedlemskab, som er en mulighed i flugtskydningens verden. Endelig har inflation og stigende priser på ammunition og lerduer skabt et medlemsfald.

"Fra DGIs side er vi i dialog med foreningen og prøver at hjælpe med digitaliseringsudfordringen, og det forlyder, at foreningen forventer en medlemsfremgang i indeværende år. Samlet tabte vores landsdel lidt færre end 1300 medlemmer, altså mindre end flugtskytteklubben, så der er andre foreninger i den klassiske riffel- og pistolskydning som er gået frem i 2022 og som har været gode til at aktivere de nye medlemmer," siger Niels Pagel Jensen, skyttekonsulent i DGI Storkøbenhavn.