Et hold nye terrænskydeledere er uddannet

I weekenden fredag d. 6.5. – 8.5. tog et hold deltagere, 4 undervisere og 1 medhjælper turen til Ulfborg Skyttecenter, hvor der for første gang i omtrent 10 år, igen blev holdt terrænskydelederuddannelse.

For første gang i cirka 10 år kan et nyt hold kalde sig terrænskydeledere. De har været på kursus i en weekend og er nu klar til at lede og organisere terrænskydninger rundt om i landet. 

Uddannelsen har været efterspurgt gennem længere tid fra landsdele og foreninger, og planlægningen af den nye uddannelse begyndte midt i 2021.  Henrik Søndergård Møller, Preben Pedersen, Bjarne Olesen og Nicholai Vigger Knudsen stod for undervisningen og har været nøglepersoner i forhold til at få uddannelsen op at køre igen. 

”Det har været rigtig godt og spændende,” mener Bjarne Olesen, som har været underviser på terrænskydelederuddannelsen. ”Det har været intenst at få materialet fornyet. Men det har været det hele værd med det engagement, som deltagerne har udvist.”

Nyt materiale er udviklet til uddannelsen

Det har ikke været muligt at genbruge det tidligere materiale 1:1, fordi nogle ting har ændret sig. Både indholdsmæssigt, og rent teknisk. Eksempelvis er alle de tidligere brugte overheads nu blevet omdannet til Power Point. 

Derudover er der sket mere i forhold til elektronikken. Uddannelsens "Del 1" med kort- og orienteringslære, som tidligere har været holdt fysisk, kunne denne gang tages som et onlinekursus, som Hjemmeværnsskolen har stillet til rådighed. Dette var deltagerne igennem inden weekend-kurset i Ulfborg.

Del 2 og 3, hvor deltagerne skulle igennem sikkerhed og det praktiske ift. banelægning, blev gennemgået og afprøvet på Ulfborg Skyttecenter.
Uddannelsen sluttede af med en skriftlig prøve samt en evaluering af de enkelte deltagere.

”Kursus-forløbet i Ulfborg har været rigtig godt,” fortæller Niels Erik Hansen fra Fyn. Han skyder selv terrænpistol og har gjort det i godt 20 år. ”Vi har lært om sikkerhedsvinkler og de mere tekniske ting om blandt andet skyderetning. Det har givet en god kobling mellem teori og praksis. Nu glæder jeg mig til at komme med nogle af de mere erfarne terrænskydeledere ud og at suge en masse praktisk erfaring til mig. Det bliver også spændende at se, hvordan vi nye terrænskydeledere kan være med til at sætte retningen for terrænskydning fremover,” siger han. 

Nye ledere over hele landet

De nye terrænskydeledere kommer fra det meste af landet. Størstedelen af de nyuddannede kommer fra DGI-regi, et par stykker er tilknyttet Danmarks Jægerforbund, da uddannelsen er holdt i samarbejde med dem.

Jesper Søgaard, Riffelkoordinator for Kreds 7 i Danmarks Jægerforbund, siger: ”Det har været en super uddannelse og meget relevant. Det hele har været lærerigt, underviserne har været meget kompetente på de forskellige områder, og faciliteterne i Ulfborg har dannet fine rammer om uddannelsen. Jeg føler mig klar til at komme hjem og lægge baner til jagtfeltskydninger.”

Allerede nu er der efterspørgsel på endnu et forløb af uddannelsen. Efter årets terrænskydelederuddannelse er afholdt og evalueret, planlægger DGI Skydning og Danmarks Jægerforbund at afholde endnu en uddannelse i løbet af 2023. Nærmere info vil tilgå de enkelte landsdele, når dato mv. er på plads.

”Vi undervisere har også lært meget af det. Vi har fået gode tilbagemeldinger, som vi kan bruge konstruktivt til at gøre uddannelsesmaterialet endnu bedre. Det har været en fornøjelse at afholde uddannelsen med årets deltagere og resten af underviserne,” slutter Bjarne Olesen af.

For spørgsmål til terrænskydelederuddannelsen kan skyttekonsulent hos DGI Skydning Ida Søby Fogh kontaktes pr. mail: Ida.fogh@dgi.dk