Over 40.000 skytter skal tjekkes af politiet

Alle medlemmer i skytteforeninger, der ikke har egne våben, skal nu tjekkes og godkendes af politiet. Målet er at øge sikkerheden i Danmark.

Medlemmer af skytteforeninger skal godkendes tjekkes af politiet, det samme skal nye medlemmer efter højst fem prøveskydninger. Foto: Gregers Kirdorf (arkiv)

Frem mod sommeren 2018 skal over 40.000 medlemmer i skytteforeninger rundt i Danmark tjekkes af politiet – det der kaldes vandelsgodkendes. Det er ikke nok blot at have en ren straffeattest. Politiet undersøger ansøgerens forhold og meddeler så, om ansøgeren kan godkendes/ikke godkendes.

Årsagen er den bandepakke, et flertal i Folketinget vedtog i 2017. I kølvandet på bandepakken kom der en ny bekendtgørelse i december, der præciserer reglerne.

”Vi har haft et tæt samarbejde med Justitsministeriet og de andre skytteorganisationer om de nye regler, og vi er tilfredse med den måde, det er landet på. Men der venter et stort arbejde for medlemmerne og de frivillige foreningsfolk,” siger Lars Høgh, der er formand for DGI Skydning.

De nye regler betyder bl.a.:

  • Nuværende medlemmer over 15 år skal godkendes af politiet.
  • Medlemmer der har egne våben og dermed våbentilladelse behøver ikke en godkendelse
  • Øget kontrol af prøvemedlemmer/nye medlemmer
  • Sikkerhedsreglerne på skydebanerne skærpes
  • En obligatorisk lederuddannelse

Nye medlemmer får højst 5 prøvegange

Med de nye regler får lederne i de 900 skytteforeninger en række nye opgaver. Fremover skal lederne se legitimation fra både nuværende og nye skytter.

De nye skytter, som låner et våben i foreningen og prøver at skyde under opsyn af en instruktør, skal registreres. Data skal gemmes i et år og foreningslederne skal sikre, at de nye medlemmer efter max fem prøvegange søger om godkendelse hos politiet.

”Det giver foreningslederne en del registrerings- og ikke mindst kontrolarbejde, når de skal sikre, at ingen skyder mere end tilladt,” konstaterer Lars Høgh. 

Ledere på skydebaner skal uddannes

Alle ledere på skydebaner skal inden udgangen af 2019 gennemgå en 3 timers uddannelse og bestå en ny national prøve.

”Med uddannelsen er vi med til at sikre, at de ansvarlige på skydebanerne har endnu større viden om sikkerhedsforhold og at de får større viden om, hvilken risikoadfærd de skal være opmærksomme på,” siger Lars Høgh.

Samtidig skal DGI, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund indføre skærpede sikkerhedsregler for indlevering og udlevering af de våben, som foreningerne stiller til rådighed for nye skytter. Reglerne skal være på plads på skydebanerne inden april 2018. 

Lovgivningen rammer ikke kun de ulydige, men bredt

Lars Høgh slår fast, at DGI Skydning og skytteforeningerne ikke kan være uenig i, at bandemedlemmer skal holdes ude af skytteforeninger.

Og skytteforeningerne skal gøre alt, hvad de kan for at undgå personer, der er uligevægtige eller ulydige.

”Når det er sagt, så betyder den nye lovgivning, at ønsket om at ramme en meget lille gruppe af ulydige borgere også får konsekvenser for en bred gruppe af frivillige ledere og skytter. Ikke mindst for de over 40.000 medlemmer, der nu skal godkendes, og for de foreningsledere, som får flere administrative opgaver. Det ville være dejligt, hvis vi kunne målrette lovgivningen mod det der var problemet i stedet for at ramme bredt og reelt give de lovlydige mere arbejde,” siger Lars Høgh.

Fakta om Bandepakken

  • Bandepakken blev præsenteret af regeringen i marts 2017 som følge af rocker- og bandekrigen
  • Den er også en opfølgning på drabet i Albertslund i december 2016, hvor en politiassistent på tragisk vis blev dræbt med et våben, der var stjålet fra en skytteforening.
  • Målet er at skabe mere tryghed og øge sikkerheden.