Så lang er ventetiden for våbenregistrering

Skytter får her den første status på ekspeditionstiderne for våbentilladelser på politiets to kontorer

Sjællandske skytter mnå vente længe på en våbentilladelse hos politiet Foto: Gregers Kirdorf

SKV er i løbende dialog med politiet om ekspeditionstiderne for skytters ansøgninger om våbentilladelser.

På et møde den 15. juni 2015 hos ACØ i Taastrup, blev skytteorganisationerne og SKV lovet en løbende orientering om politiets ekspeditionstid.

Den 24. juni ser ekspeditionstiden således ud:

For ACV's vedkommende:

  • SKV1 + SKV 3:             4 uger
  • SKV2 + SKV 4:             4 uger
  • Våbenpas:                    Knap 3 uger
  • Nye tilladelser til jagt:    Godt 3 uger                        

For ACØ's vedkommende:

  • SKV1 + SKV 3:              24 uger
  • SKV2 + SKV4:               19 uger  
  • Våbenpas:                     14 uger
  • Nye tilladelser til jagt:       8 uger                                                               

Ekspeditionstiderne er udregnet fra den dag, hvor det administrative center har modtaget ansøgningen til den dato, hvor ansøgningen er afsendt til SKV/Skytten.

Det vil sige, at SKV´s ekspeditionstid på 1-2 uger samt de dage, Post Danmark tager om at levere posten fra formanden til SKV, fra SKV til politiet og retur, ikke er medregnet.

DGI Skydning og Dansk Skytte Union opfordrer til, at skytteforeninger og skytter ikke ringer til ACØ, da det vil tage ressourcer fra behandlingen af sager.

Foreningens formand kan tage kontakt til SKV, hvis der er nogle forhold, som gør, at en sag bør fremmes ekstra. Derefter kan SKV tage en dialog med ACØ om sagen.

Følg en løbende opdatering i denne artikel.