SKV i tæt samarbejde med politiet

Et møde mellem SKV og de to administrative centre slår retningslinjer fast.

SKV er enige med politiet om retningslinjer for ansøgninger om våbentilladelser Foto: Gregers Kirdorf

Det er ingen hemmelighed, at det er højsæson for ansøgninger om våbentilladelser for politiet. Derfor er ekspeditionstiderne længere end normalt.

Foreninger og skytter som bor vest for Storebælt skal forvente 4-5 ugers ekspeditionstid på en SKV-ansøgning.

Ekspeditionstiden tæller fra den dato ansøgningen er korrekt udfyldt og modtaget hos SKV, til den dato, hvor den sendes retur til formanden i færdigbehandlet stand.

Foreninger og skytter som bor øst for Storebælt skal forvent 7-10 ugers ekspeditionstid.

Vigtig arbejdsro 

For at give politiet arbejdsro og reducere ekspeditionstiderne, blev det på  et fællesmøde med de to administrative politicentre og SKV fra Brøndby og Vingsted besluttet, at skytter ikke må ringe direkte til ACV eller ACØ.

Hvis de alligevel gør det, får de besked på, at kontakte deres formand. Det er ikke fordi politiet ikke vil hjælpe, det er et spørgsmål om den bedste udnyttelse af ressourcer.

Det skal også ske på den måde for at undgå at ende med lange ekspeditionstider som i 2015.

Der spildes tid på at lede efter en konkret ansøgning frem at tiden bruges på for at producere våbentilladelser eller våbenpåtegninger.

Hvis en skytte synes, at ekspeditionstiden er for lang, skal klubbens formanden kontaktes. Formanden kender svar på hvornår, hvordan og til hvem ansøgningen er sendt.

Hvis formanden vurderer, at ekspeditionstiden er længere end ventet, må han tage kontakt til SKV.

Formænd er formidlere

Når SKV modtager en SKV-ansøgning, bliver den sendt til politiet. Hvis der er fejl eller mangler på ansøgningen, kontakter SKV formanden/skytten eller returnerer ansøgningen til formanden.

Der bliver ingen ansøgninger væk mellem SKV og politiet.

SKV opfordrer formændene til at maile ansøgninger til SKV, sæt kvittering på, at ansøgningen er modtaget.

Sådan scanner du en SKV-ansøgning.