SKV laver kontrolbesøg af våben

Tre skytteforeninger får tjekket deres våbenlister

SKV besøger tre skytteforeninger for at tjekke deres våbenlister Foto: Gregers Kirdorf

Tiden er inde til SKV’s våbeneftersyn i skytteforeningerne. Besøget skal ses som en hjælp til årets våbeneftersyn.

Skytteforeningernes Våbenregistrering (SKV) udsender i august 2015 årets våbenlister.

Derfor skal SKV fysisk kontrollere, at medlemmerne er i besiddelse af de våben, der står på foreningens våbenliste, og at ejerne af pistol/revolver er aktivt skydende.

Skytteforeningen skal systematisk gennemgå sin fortegnelse over medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og foreningsvåben med henblik på at konstatere, hvorvidt oplysningerne er i overensstemmelse med, hvad der er registreret i SKV samt hos politiet.

Justitsministeriet har pålagt SKV at foretage stikprøvekontrol i foreningerne. I 2015 er følgende foreninger udtrukket:

  • Rolfsted Skytteforening
  • Vejen-Skibelund Skf.
  • Struer Skyttekreds