SKV: Nemmere at få foreningsvåben i våbenpasset

Det er blevet lettere at få et foreningsvåben med i sit våbenpas og dermed få tilladelse til at transport våbnet ud af landet.

Husk at skaffe dig et opdateret våbenpas, hvis du vil have dit våben med til udlandet Foto: Gregers Kirdorf

Skytter, der ønsker at tage sit våben med ud af Danmark til f.eks. nordiske mesterskaber eller Bisley Cup, har fået en nemmere vej til en godkendelse.

Efter at SKV har været i dialog med Justitsministeriet og Rigspolitiet, er det kommet frem, at hvis et medlem af en skytteforening ønsker at få et foreningsejet våben i sit våbenpas, skal vedkommende sende følgende til politiet:

  • blanket P704-32 & P704-33 (findes på Politiets hjemmeside - www.politi.dk) skal udfyldes
  • husk kopi af gyldig medlemsbevis fra skytteforeningen
  • husk kopi af dit våbenlegitimationskort eller en kopi af den godkendt SKV3, som bekræfter at du er godkendt til at modtage en transporttilladelse
  • husk kopi af transporttilladelsen på det våben der skal optages i våbenpasset.

Våbenpasset gælder for transport af våben i EU. Ved indrejse til ikke-EU-lande anbefales det, at tage kontakt til de respektive landes ambassader for nærmere information. Det er altid en god idé at tjek, om der gælder særlige regler for de lande hvor i våbnet skal transporteres.

Våbenpasset skal sendes til et af de to administrative centre hos politiet og det er ikke muligt at møde personligt op.

Foreninger fra Jylland og Fyn skal sende til:

Midt- og Vestjyllands Politi, ACV - Våbenkontoret , Brogårdsvej 1, 7500 Holstebro. Funktionspostkasse: mvjyl-vaaben@politi.dk

Foreninger fra Sjælland og øerne skal sende til:

Københavns Vestegns Politi, ACØ - Våbenkontoret, Thistedgade 10, 2630 Taastrup. Funktionspostkasse: kbhv-acoe-vaaben@politik.dk

Er du i tvivl, kontakt Alice L. Bjerregaard på telefon: 79 40 41 26.

Link til våbenpas fra Politiets hjemmeside.