Skydning bliver i DGI – også efter 2023

Et overvældende flertal af deltagerne på DGI Skydnings aktivitetsmøde stemte for at skydning skal forblive som en del af DGI – også efter samarbejdsaftalen udløber i 2023

Skal skydning forblive som en idræt under DGI efter samarbejdsaftalen fra fusionen i 2013 udløber i 2023? Det var ét af de helt store spørgsmål på DGI Skydnings aktivitetsmøde 2022.

Efter en debat blev spørgsmålet lagt ud til en vejledende skriftlig afstemning, hvor 116 stemte for, fire stemte imod og 13 stemte blankt.

Det stod derfor meget klart, at skydeledelsen arbejder videre med at finde de bedste forhold for skydning og fremtiden for idrætten som en del af DGI.

Glad formand glæder sig til fremtiden

Formand for DGI Skydning Lars Høgh har været helt tæt på processen helt fra DDS-tiden og har siden overgangen til DGI været formand for DGI Skydning. Han talte selv varmt for at skydning skal fortsætte som en del af organisationen og glæder sig over afstemningsresultatet:

”Det glæder mig, at blot tre procent af landsdelens repræsentanter ikke kunne se sig selv i økonomien og de 11 anbefalinger for skydning i DGI efter 2023. Nu skal blikket rettes mod de udfordringer, som blandt andet anbefalingerne viser, vi har. Men vi må ikke glemme, at vi har en idræt, som nu har medlemsfremgang og som er særligt stærk på frivillighed,” siger han.

To arbejdsgrupper har forberedt fremtiden

Inden aktivitetsmødet har to arbejdsgrupper arbejdet med henholdsvis forslag til DGI Skydnings økonomiske grundlag og anbefalinger til idrætten i fremtiden. Begge arbejdsgrupper er sammensat af både politisk valgte og medarbejdere og med deltagere fra begge lag fra både landsdelene og landsplan.

De er kommet med oplæg, som blev præsenteret på aktivitetsmødet. Arbejdsgruppen med fokus på selve idrætten er kommet med 11 anbefalinger til, hvordan det vil være en god ide at arbejde med skydning og udvikle idrætten fremover.

Efter afstemningen på aktivitetsmødet står det klart, at skydeledelsen nu arbejder for, at skytterne bliver i DGI og at Skydeledelsen ikke vil arbejde videre med skytternes mulighed for udtræden af DGI, med mindre der er en meget stor gruppe af skydeudvalg i landsdelsforeningerne, som udtrykker ønske om det.