Skytter får nye aldersgrænser

Opdelingen i klasser er justeret i både aldersgrupper og klassegrupper til 15 m sæsonen

Ungskytter har fået nye klassegrupper, bl.a. på pistol Foto: Gregers Kirdorf

Skytternes opdeling i aldersgrupper er ændret per 1. oktober 2015 i forbindelse med nye klassificeringsregler.

Det skal skabe bedre konkurrencemæssige vilkår for ungdommen fra børnegruppen over juniorgruppen til ungklasserne og ind i overgangen til voksengruppen.

Voksne skytters muligheder for at deltage i aktiviteter skal være mere fleksible.  Det skal øge hvervemulighederne for helt nye udøvere.

Den primære årsag til den nye klassificering er, at DGI Skydning ønsker at skabe bedre konkurrencemæssige vilkår for ungdommen

DGI Skydning

Ændringerne af benævnelser for senior og voksen skal styrke forståelsen hos nye udøvere ved at bruge samme aldersgrupper som andre idrætsgrene.

Ungskytter

For ungskytter er der sket ændringer i ungdomsgruppen, så den er for aldersgruppen født 1991 – 1998, dvs. i alderen 17 – 24 år.

Voksenskytter

For seniorskytter (alderen 21 år – 55 år) er klassebetegnelsen ændret til voksenskytte.  Aldersgruppen er ændret til 25 - 59 år.

Veteranskytter

For veteranskytter i alderen 55+ er klassebetegnelsen ændret til seniorskytte.

En ny skydestilling

Der er ikke sket ændringer på selve skydestillingerne, de er de samme som hidtil.

Der er indført en ny skydestilling FRI, som betyder, at man frit kan vælge en hvilken som helst skydestilling i den nye klasse FRI, som fremkommer under øvrige klassegrupper.

Skydestillingen skal dog være godkendt på henholdsvis riffel og pistol.

Der er ikke sket ændringer for børneskytter eller juniorskytter.

Links til forklaring og skyttebog

DGI Skydning har to opdaterede dokumenter klar:

Nye klassegrupper på riffel

For unggruppen i alderen 17 – 24 år er der fremover på bane (15, 50, 200 og 300 m) to muligheder:

  •   Ungdomsgruppe – stilling, som skyder stående og tre stillinger, 2 klasser på 15 m og 50 m. men kun 1 klasse på henholdsvis 200 og 300 meter.
  •   Ungdomsgruppe åben, som skyder stående med anlæg eller albuestøtte på 15 m, og liggende uden anlæg eller stående med anlæg, 2 klasser på 15 m og 50 m og 1 klasse på 200 og 300 m.

På terrænriffel både langdistance og kaliber 22 er ung- og voksen åben (25 – 59 år) i samme klasse. Der er fortsat en unggruppe i stilling og en voksengruppe på stilling.

Dernæst den helt nye FRI gruppe på alle banediscipliner men ikke terræn.

Jævnfør ovenstående udvidelse af voksenskyttegruppen, er du seniorskytte, når du er født i 1959 eller tidligere, MEN med en overgangsordning på de næste fire år, for de skytter der allerede er blevet seniorskytter,

Så de ikke bliver voksenskytter igen i gruppen (25 – 59 år.)

Nye klassegrupper på pistol

I unggruppen i alderen 17 – 24 år,er der fremover på bane 2 muligheder:

  •   Ung – 1 hånds
  •   Ung – 2 hånds

På pistolterræn er det uændret.

Dernæst den helt nye FRI gruppe på alle banediscipliner, men ikke på terræn.

Konvertering til nye klasser i SOK9.

Ved overførelsen af skytter fra gamle til nye klasser har vi forsøgt at anvende nedenstående regler ud over de nye aldersgrænser:

  •   ÅKL skytter er overført til enten UNG Åben eller Voksen Åben
  •   Skytter med en alder til veteran, som tidligere har valgt at skyde stilling, forbliver i Voksen Stilling
  •   Skytter med en alder til veteran, som tidligere har valgt at skyde ÅKL, forbliver i Voksen Åben

Det forventes at den nye sæson vil åbne i SOK primo uge 3