Skytter får succes ved at skifte fra tivoliskydning til holdtræning

Ølstykke Skytteforening får nye medlemmer og et stærkere samvær ved at forandre sin tilgang til træning

Intro-aftener for nye skytter, holdtræning og fokus på talenter står centralt i Ølstykke Skytteforening Foto: Nikolaj Kannik

”Gå i gang”.

Så kontant lyder opfordringen fra Henrik ’Laurits’ Pedersen til andre skytteklubber, der overvejer, om de kan og tør bevæge sig væk fra den traditionelle tivoliskydning.

”De skal gå i gang”, gentager han og får nik fra alle de øvrige medlemmer af bestyrelsen i Ølstykke Skytteforening.

Det er en klub, der har haft modet til at veksle serieskydningen med målrettet holdtræning, åbent hus for andre klubber og jævnlige introaftener for interesserede.

Gevinsten er høstet. Fra at have 75 medlemmer for syv år siden, har klubben i dag 124. 45 af dem kører endda til træning i Ølstykke fra byer uden for kommunen.

Børnene udeblev

Tilbage i 2010 stod bestyrelsen i Ølstykke Skytteforening over for et stort problem.

Nok var der 75 medlemmer, men så snart børneskytterne blev teenagere, faldt de fra.  Og der var ingen tilgang af børn.

”Vi ville gerne flere børnemedlemmer for at have en bredde i klubben. Men vi manglede instruktører,” fortæller Henrik ’Laurits’ Pedersen.

Samtidig udeblev de resultater klubbens skytter før havde hentet ved bl.a. DM i Skydning. Så bestyrelsens aktive, følte, at klubben var ved at gå i stå, selv om de selv brugte mange timer af deres fritid på arbejdet.

Sparring fra konsulent

Bestyrelsen i Ølstykke greb chancen for at skubbe sig selv videre for fem år siden og udfordrede sig selv ved at få kontakt med DGI’s daværende skyttekonsulent Lone Sand.

”Hun kom med gode idéer og holde os fast i de opgaver, vi skulle løse. Hun hjalp os til at vælge tre temaer at arbejde med: Holdtræning med trænere, introduktion af nye skytter og socialt samvær i klubben,” fortæller David Buchholdt, formand.

Hendes vedholdende kontakt gav pote. For to år siden inviterede hendes afløser klubben med i DGI’s DM i Foreningsudvikling.

”Det er vigtigt, at nogle i DGI skubber på os i klubberne, siger vores erfaring os”, konstaterer Henrik ’Laurits’ Pedersen.

Det er vigtigt for os, at skytterne har tillid til, at deres trænere kan tilbyde dem noget ekstra fagligt

Niels Bjørnskov fra bestyrelsen i Ølstykke Skytteforening

Ombygning gav tilgang

Så gik bestyrelsen i gang. Der blev bygget om til lysere baner og et mere ligesom der røg skytter afsted på trænerkurser.

”Vi begyndte at se flere interesserede i klubhuset og indførte jævnlige intro-aftener for nye på en anden aften end vores sædvanlige træningsaften torsdag,” fortæller Henrik ’Laurits’ Pedersen.

”Dén aften vil vi ikke opgive den tivoliskydning, vi stadig har noget af. Men intro-træningen fylder så meget, at vi flyttede tidspunktet for den for ikke at forstyrre de andre skytter,” tilføjer han.

Intro-aftenerne gælder både for pistol- og riffelskytter.

Klare opgaver

På intro-aftenen taler klubbens ledere med de potentielle skytter om det, de kan forvente at møde som medlemmer. Og de hører, hvad klubben stiller af krav til dem.

”Til børns forældre før vi det klart, at vil de ikke køre deres barn til træning eller stævner, og vil de ikke hjælpe med f.eks., at støvsuge banerne, hjælpe med at gøre udstyr klar til træning og andre mindre opgaver, skal de finde en anden klub,” slår formanden David Buchholdt fast.

Dukker en ny skytte op en aften for at få en på opleveren ved tivoliskydningen, får han at vide, at den næste intro er om f.eks. tre uger.

”Møder han op til den intro, ved vi, at skytten mener det alvorligt, og vi kan tage ham ind,” siger han.

Af de hidtil 60 deltagere i intro-skydningerne, har de 50 meldt sig ind i klubben.

Arbejdskraften er vigtig

Bestyrelsens krav til medlemmerne blev udtrykt meget tydeligt, da den lukkede ned for træning med 9 mm pistol.

”Et medlem ringede og sagde, at han var ked af den lukning. Men vi sagde direkte til ham, at han ødelægger mere end han hjælper ved kun at møde op en torsdag, skyde sin serie og gå igen,” fortæller David Buchholdt.

”Han svarede ’jeg betaler gerne for at skyde mere’. Men jeg kunne kun sige til ham, at vi ikke ville have hans penge, men hans arbejdskraft i klubben,” tilføjer han.

Fokuseret træning

I Ølstykke Skytteforening jagter lederne ikke kun det gode træningsmiljø og hyggeligt samvær.

De vil også genvinde de gode resultater, klubbens skytter engang levererede.

Det arbejde foregår i regi af projektet Vejen til Toppen. Her får riffelskytter, der ønsker at opnå mere med deres træning af formanden David Buchholdt.

”Ni unge skytter sagde ja til vores første forløb, der løber over 20 uger. Det skal hjælpe os til at ligge i toppen hele tiden,” forklarer han motivet bag satsningen.

Den fokuserede træning for de gode, yngre skytter smitter af på den øvrige træning i Ølstykke Skytteforening, hævder bestyrelsen.

”Den mere strukturerede træning gør, at trænerne bliver bedre til at træne andre skytter også,” siger Niels Bjørnskov fra bestyrelsen.’

Han tilføjer:

”Det er vigtigt for os, at skytterne har tillid til, at deres trænere kan tilbyde dem noget ekstra fagligt.”