Skytter skal registreres bedre

Især nye skytter, men også aktive skytter, der låner våben i klubben, møder mere kontrol

Der er nye, opdaterede sikkerhedsbestemmelser for udlån af våben i klubberne Foto: Gregers Kirdorf

Nye regler skal sikre, at skytter registreres bedre, når de bruger klubbens våben til træning. Det gælder nye skytter, som blot besøger en klub for at prøve om skydning er noget for dem, og det gælder allerede aktive skytter, når de træner.

De strammere regler er en følge af de nye sikkerhedsbestemmelser, der er kommet efter vedtagelsen af den såkaldte Bandepakke i Folketinget.

Sikkerhedsbestemmelserne er udarbejdet i et samarbejde mellem DGI Skydning, Dansk Skytte Union, Dansk Firmaidrætsforbund og såvel Justitsministeriet (JM) som Rigspolitiet (RP) for al skydning i skytteforeninger.

Nogle af reglerne er lovbestemte, mens de øvrige er formuleret af de tre organisationers bestemmelser efter forhandling med Justitsministeriet og Rigspolitiet.

Bestemmelserne sætter en række krav op, som klub, skydeansvarlig leder og skytte alle skal følge:

For dig som ny skytte, der prøvetræner for at se, om det er noget at gå til:

 • du skal fremvise billed-ID eller et sygesikringskort kombineret med billed-ID for at få adgang til skyde
 • du kan prøveskyde fem gange eller aftener
 • fra den 6. skydning kræves fuldgyldigt medlemskab
 • er du over 15 år, skal du søge om vandelsgodkendelse ved at udfylde en SKV-6 blanket og/eller dokumentere en ansøgning hos politiet
 • i prøve- og ansøgningsperioden kan du maksimalt skyde med cal. 38 9 mm.
 • reglerne gælder ikke brug af luftvåben og airsoft våben

For dig som skydeleder:

 • registrér navn, adresse og fødselsdato på ethvert medlem, der får overladt et våben
 • registrér hvilke våben, der udlånes til hvilken aktivitet i en logbog, der tilhører skydebane/våbenopbevaring. Kun skydelederen har adgang til bogen
 • notér ansøgningsdato for vandelsgodkendelse for nye medlemmer

To tilmeldingsfrister

 

Der er to datoer for ansøgning om vandelsgodkendelse hos politiet:

 1. reglerne skal være implementeret i klubberne per 1. april 2018
 2. eksisterende medlemmer skal have indsendt ansøgningen inden 1. juli 2018

Regler ved events for ikke-medlemmer:

Ved pr-arrangementer, åbent hus, hvervekampagner, turneringer, træningsaftener og andre events for ikke-medlemmer, gælder disse regler:

 • at navn, adresse og fødselsdato registreres på ethvert medlem, der får overladt et våben
 • at der maksimalt skydes med cal. 38 9 mm
 • våben må kun overlades til skytten ved standpladsen overvåget af foreningsledere, der er godkendt
 • straks efter endt brug skal våben bringes tilbage til våbenopbevaringen
 • foreningsledere skal registrere skyttens navn, adresse og fødselsdato i en logbog

For allerede registrerede medlemmer rækker klubbens medlemsliste, men hvert lån af våben skal fortsat registreres.