Skytternes våben skal tjekkes

SKV ønsker at få bekræfter årets udsendte våbenlister, så SKV og myndighederne kan sikre sig, at alle våben i foreningen er registreret

Det årlige tjek af skytter som de rette ejermænd til deres våben afsluttes inden 1. december Foto: Gregers Kirdorf

Alle våben i en forening skal registreres én gang om året, så foreningens formand ved, at alle dens våben er korrekt registreret.

Den 18. august sendte SKV således årets våbenliste ud til formanden.

Hvis ikke formanden har modtaget våbenlisten, vil SKV meget gerne kontaktes, så et nyt ”sæt” kan fremsendes pr. post eller mail.

Proceduren for årets våbenliste er følgende:

Bekræft venligst STRAKS og senest den 30/09 2015 pr. mail eller brev, at årets våbenliste er modtaget og at de ni punkter tjekkes.

Send en mail til Alice.l.bjerregaard@dgi.dk eller et brev til SKV i Vingsted og husk venligst at oplyse:

  • Foreningens SKV nr. (Det er det nr. der står på våbenlisten over foreningens navn)
  • Foreningens navn
  • Formandens navn og fødselsdato
  • Skriv venligst ”Våbenlisten 2015 & foreningens SKV nr. xxx” i emnefeltet på mailen.

Den 01/10 bliver de foreninger spærret, hvis ”bekræftelsen” ikke er registreret i SKV.

Når bekræftelsen er modtaget, har foreningen og skytterne frem til den 01/12 2015 til at tjekke våbnene fysisk.

Kun hvis der er fejl eller mangler på våbenlisten, som foreningen ikke selv kan rette, skal SKV have besked eller våbenlisten retur.