Træn sigteteknik: 3 øvelser til riffelskytter

Gør dine skytter bedre til at sigte før, under og efter deres skiveskydning.

Bliv bedre til at træne dit eftersigte med enkle øvelser.

Vil du gøre dine skytter bedre end de er i dag, kan du gøre det ved at træne deres sigte-teknik.

Følg de tips, som Gitte Vinther, skyttekonsulent i DGI Vestjylland, giver til, hvordan du kan gøre det:

1. Indstilling af sigte eller diopter

Lad skytten indtage sin skydestilling og lade en makker løsne diopteret.

Herefter beder du skytten flytte det det stille og roligt baglæns eller forlæns, indtil han føler, at der er lys nok i sigtet. Har han diopteret for langt væk fra øjet, vil han have svært ved at se lyset rundt om korntunnelen. Det øger risikoen for sigtefejl.

Formålet med øvelsen er, at lade skytten finde den rigtige placering af det bagerste sigtemiddel, så øjet modtager den rigtige lysmængde, og han undgår sigtefejl.

Det vil være en god idé for skytten er at skrive diopterets placering ned i sin træningsbog. Så ved han, hvor det skal placeres hver gang til træning og eventuelle konkurrencer.

Gør skyttens eftersigte bedre

Hvis din skytte slipper sigtet i det samme sekund, som skuddet afgives, for straks at se resultatet på skærmen eller i kikkerten, risikerer han at påvirke skuddet ved at rykke i pistolgrebet, inden projektilet/ haglet er ude af løbet.

Men ved skytten hvad eftersigte er, kan han bruge det bevidst til at evaluere sin skydning.

Eftersigte er den tid, der fortsat sigtes på skiven, når skuddet er afgivet. Når sigtet fastholdes i tre sekunder efter skuddet er skudt, kan en skytte se, hvordan rekylen bevæger sig.

Ved at lære mere om, hvordan riflen opfører sig, kan du hjælpe skytten til at evaluere sine skud bedre og udnytte sin viden til at blive en bedre skytte ved at rette sigtet rigtigt ind før hanskyder.

2. Sådan træner du skyttens eftersigte

Du lader skytten indtage skydestillingen med en skive liggende ved siden af sig. Du beder skytten komme med et kvalificeret bud på, hvor hans skuddet er placeret, vurderet ud fra riflens bevægelse.

Du beder skytten sætte et kryds eller stille et tomt patronhylster for hvert affyret skud på skiven, han har liggende ved siden af sig.

Skydes der på elektronisk skive, vendes den om, så skytten ikke kan kigge på monitoren, før skuddet er skudt og han har kigget færdigt. (bed skytten tælle til tre).

Efter 5 - 8 skud sammenligner skytten skudbilledet med sin mundtlige placering af krydser på skiven.

Sidder skuddene ikke dér, hvor skytten forventer det, kan det være et udtryk for, at han ikke holder eftersigtet længe nok. Bed skytten huske at tælle til tre.

Variér din øvelse
Bed skytten lægge hylstre i to forskellige beholdere, en for rigtig gættet og en for forkert gættet, efter hvert skud. Øvelsen er færdig, når han har "gættet " rigtigt 5 - 8 gange.

3. En dyst i at melde skud til en makker

Bed skytterne gå sammen 2 og 2. Ved skud mod elektronisk skive vendes den om, så de ikke har mulighed for at se, hvor de har ramt på skiven. Ved papskive meldes skuddet til makkeren, før skiven køres ind.

Du beder skytten afgive et skud og melde til sin makker, hvor han tror, det sidder i skiven: Højt – lavt – højre – venstre eller i midten. Bed eventuelt skytten melde sine gæt ud om point, 10 – 9 eller 8 eller evt. X-10.

Melderskytten korrekt, er der et point til ham. Pointet kan være i form af et afskudt patronhylster. Melderhan forkert, får makkeren et point og så videre.

Du lader hver skytte skyde 10 skud i alt, hvorefter de to skytter bytter rolle.

Formålet med øvelsen er at træne dine skytters eftersigte og tvinge dem til at se hvert skud færdigt ved at følge riflens bevægelser, før de melder placeringen ud til deres makker.