Ulovlige våben kan afleveres i frit lejde hele juni

Ligger man inde med ulovlige våben, kan man fra 1. juni til og med 30. juni 2017 aflevere dem straffrit til politiet. Men kun ulovlige våben

Ulovlige våben kan afleveres til politiet hele juni uden sanktioner Foto: Gregers Kirdorf

Hele juni måned kan skytter og foreninger aflevere eventuelle ulovlige våben til politiet. 

Men det drejer sig kun om ulovlige våben. Frit lejde kan ikke benyttes til at aflevere registrerede våben, det vil bl.a. sige våben, der er registreret i SKV.

Frit lejde-aktionen er sat i gang af justitsminister Søren Pape sammen med anklagemyngiheden og poltiet.

Ingen sanktioner ved at aflevere våben

Under frit lejde-aktionen i juni kan skytter helt anonymt aflevere ulovlige våben, våbendele, ammunition og eksplosivstoffer mv. til politiet uden at risikere straf for erhvervelse eller besiddelse af våbnene.

Det sker i forbindelse med, at minimumsstraffen for ulovlig besiddelse af skydevåben og eksplosivstoffer fordobles fra ét til to års fængsel.

Med udsigten til en markant strengere straf for besiddelse er det myndighedernes forventning, at det vil motivere flere til at indlevere ulovlige våben, mens der er frit lejde.

SKV-registrerede våben har eget system

I SKV siger sagsbehandler Alice L Bjerregaard om frit lejde-aktionen:

"Frit lejde-aktionen skal ikke benyttes til at aflevere registrerede våben. Men man kan altid aflevere et våben, der er registreret i SKV, til destruktion hos politiet."

"Gør man det, er det vigtigt af få en kvittering, da den skal sendes til SKV for at få våbnet slettet i SKV-registeret."

"Afmeldelsespligten ligger altid hos den, der er registreret for et våben."

Færre ulovlige våben skal være i omløb

Formålet med frit-lejde-aktionen i juni er, at nedbringe mængden af ulovlige våben i omløb. Det kan f.eks. være skydevåben, knive og håndgranater.

Som en del af den nye rocker- og bandepakke ’Bander bag tremmer’, blev det besluttet, at gennemføre en landsdækkende frit lejde-aktion for aflevering af ulovlige våben til politiet, udtaler Justitsministeriet.

Justitsminister Søren Pape Poulsen udtaler:

”Sidste år var der hele 54 skudepisoder med relation til rocker- og bandekonflikter på åben gade. Sådan skal det ikke være i Danmark. Alle skal trygt kunne færdes, hvor de vil.

Frit lejde er ét blandt flere tiltag i bandepakken, som skal dæmme op for de kriminelles adgang til våben.

Tusinder af våben blev afleveret sidste gang

Tilsvarende frit lejde-aktioner i 2009 og 2013 førte til at tusindvis af ulovlige våben blev overdraget til politiet.

I 2009 blev der i alt indleveret 9.589 genstande, og i 2013 var udbyttet på 19.426. Dermed mindskes risikoen for kriminalitet og andre farlige situationer med våben, der kan koste liv.

Udbyttet fra frit lejde-aktionerne kommer ikke nødvendigvis fra personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøerne.

Men når der samlet set bliver færre ulovlige våben rundt om i landet, vil det blive sværere for rockere og bandemedlemmer at anskaffe sig våbnene., mener justitsminister Søren Pape.