Våbendirektiv blødes op

DGI Skydning er på vej til at løsne nye EU-krav til våbenkontrol

DGI Skydning med flere giver et strammere EU-våbendirektiv politisk modspil Foto: Jens Faurbye

Som sagen står i dag, synes de våben, som danske skytter anvender i klubberne, ikke at blive berørt af det kommende nye EU-direktiv om stramme våbenkontrol.

Det slår Lars Høgh fast som formand for DGI Skydning.

"Der er snarere tale om halvautomatiske rifler, og dem har vi ikke på vores skydebaner," understreger han.

Det lobbyarbejde mod et strammere direktiv, som DGI Skydning løbende gennemfører i EU i samarbejde med Danmarks Jægerforbund og internationale organisationer, synes også at frede Danmark på anden vis.

"Kravet om obligatorisk lægetjek af alle skytter synes nu at blive ændret til, at der skal udarbejdes nationale retningslinjer. Og dér er vi jo langt fremme i Danmark," siger han.

Lars Høgh går endda så¨vidt som til at hævde, at Danmark er så heldig at være med til at påvirke de endelige formuleringer på det område.

At man ikke hører om sagen i flere måneder, er ikke det samme som, at vi ikke gør noget

Lars Høgh, formand for DGI Skydning

Aktuelle benspænd

En kritik for manglende handling mod nyt EU-våbendirektiv, som flere ledere og skytter i danske skÿtteklubber, får modspil af Lars Høgh, formand for DGI Skydning.

Han giver to svar i ét til kritikken:

"At man ikke hører om sagen i flere måneder, er ikke det samme som, at vi ikke gør noget. Det tager jo tit op mod to år at behandle sådan en sag i EU," forklarer han.

Lars Høgh tilføjer:

"EU har aktuelt også meget andet at se til, noget der påvirker arbejdet med EU-direktivet om våbenkontrol:"

  • England stemte for at forlade EU, så embedsmænd og politikere skal nu bruge mange kræfter på rede det arbejde ud.
  • Et nyt terrorangreb som det i Istanbuls lufthavn i slutningen af juni, øger også presset på EU-politikerne for at vise handlekraft.

Politisk pres

Lars Høgh har sammen med Christel Schaldemose, socialdemokratisk medlem af Europaparlamentet, og Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund, har haft et debatindlæg om sagen i dagbladet Politiken 28. juni.

"Indlægget er også et forsøg på at løfte vores holdning over for politikerne og de forskellige organisationer, der har interesse i sagen," siger DGI Skydnings formand.

Èn ting lægger han samtidig vægt på er vigtig for sagsforløbet.

"Hvis vi hele tiden sikrer os, at vi har helt styr på vores egen våbenregistrering, vil der sandsynligvis ikke komme krav om en politiregistrering som erstatning."

Lars Høgh slår også fast, at der er våbentyper, som DGI Skydning aldrig vil kunne godkende.

"Siger politiet ja til den type våben, som vi ikke ønsker, er det politiets ansvar at stå inde for det, hvis der sker noget."