Idræt

Idræt som prøvefag sætter større krav til elevernes evne til at formidle idrætsteori. Nedenfor vises en række apps, som på forskellige vis kan være med til at konkretisere teorien i arbejder med.