Christiansfeld - 1. juni 2021

Tirsdag den 1. juni rammer Stafet 2020 event-byen Christiansfeld.

Sted: Genforeningspladsen i Christiansfeld, Kirkegårdvej, 6070 Christiansfeld

Program:
16:00 Udlevering af armbånd og eftertilmeldinger.

17:00 Depechen hentes v. Tyrstrup Kro og bringes til Genforeningspladsen.

17:00 Underholdning v. Kolding Mandskor på Genforeningspladsen.

17:30 Åbningstale v. Kolding Kommunes Borgmester Jørn Pedersen.

17:45 Løb starter (uden tidtagning)
          Løbet er delt op i 2 etaper: 2,5 km til Genforenings- og Grænsemuseet, stop undervejs. 
          Derefter 3 km tilbage til Genforeningspladsen.

17:50 Gåtur starter (uden tidtagning) 
         Turen er delt op i 2 etaper: 2,5 km til Genforenings- og Grænsemuseet, stop undervejs.
         Derefter 3 km gåtur tilbage til Genforeningspladsen.

18:15 Ankomst og samling ved Genforenings- og Grænsemuseet. (Løb- og gåtur pauses i 1 time)

18:30 Skiltning ved Kongealléen 
          5 stk. messingskilte skal slåes i 5 Lindetræerne ved Genforenings- og Grænsemuseet.
          Borgmester Jørn Pedersen, Holger Jacobsen (frivillig i Stafet 2020), Kaj Nielsen (formand                    i Genforenings- og Grænsemuseet), 1 løbedeltager og 1 gådeltager skal slå skiltene i træerne. 

18:45 Gratis entré på Genforenings- og Grænsemuseet
          Historisk skattejagt
          Mulighed for køb af forplejning

19:30 Løbe- og gårute genoptages (3 km til mål på Genforeningspladsen) (uden tidtagning) 

20:30 Eventen slutter og stafet-depechen løbes ud af eventbyen 

Denne del af genforeningsstafetten foregår i den historiske Unesco Verdensarv by Christiansfeld.

Gå- og løbeturen starter og slutter på Genforeningspladsen. Her kan du opleve DGI Sønderjyllands  historiske interaktive udstillingstrailer, hvor du kan sende en hilsen til fremtiden. 

Rutebeskrivelse:
Turen går ud af byen ad Kongensgade, videre langs Kolding Landevej med den smukke lindealle op til Genforenings- og Grænsemuseet. Her løbes/gås videre ad trampestien, der ligger på den gamle grænse. Tilbageturen via Kongevejen, Industrivej, Frejasvej, Borgmestervej og ender igen på Genforeningspladsen.

Undervejs ser du...
Kongestenen, Den Gamle Grænsekro, Genforenings- og Grænsemuseet, gamle grænsesten og smuk by og natur..

Ruten er 5,7 km i let tilgængeligt terræn. Der er bemanding og skiltning undervejs.

Kontaktperson ved spørgsmål til eventet:

Kirsten Johannsen, mail: kogbjohannsen@gmail.com  

Ved spørgsmål til skiltning af Kongealléen, kontakt Kaj Nielsen, mail: info@genforeningsmuseet.dk