Om Stafet 2020

Ændret koncept grundet Corona

Først måtte vi desværre udskyde Stafet 2020 et år... Nu står vi her i 2021 og Corona pandemien er her fortsat. Derfor ser vi det ikke realistisk for foreningerne at planlægge 9 store events med folkefest, løb/gang og masser af festlige indslag, når vi ikke kan mødes.

Derfor har vi ændret kurs og fortsætter med Den Digitale Stafet 2020, hvor vi forhåbentlig får ligeså mange mennesker ud at gå eller løbe en tur fra deres egen hoveddør. 

Sammen fejrer vi Genforeningen, vi skaber fælles oplevelser og vi mangfoldiggør jubilæet, ikke fysisk, men hver for sig.

Hele Danmark kan være med, når vi i grænselandet markerer Genforeningen med Den Digitale Stafet 2020 fra d. 9. maj - 6. juni 2021.

Stafetrute rundt langs den gamle grænse bibeholdes

Den 9. maj 2021 sættes stafetløbet i gang fra Aabenraa i samarbejde med de 25 sønderjyske foreninger. Med en depeche i hånden bevæger løberne sig ud på i alt 468 km fordelt på 30 etaper. Hver forening kommer til at løbe med depechen for at aflevere den videre til næste forening på ruten.

Etaperne løbes af løbeklubbernes medlemmer for at vise betydningen af bevægelse i fællesskab, samt det folkelige idrætsliv med engagerede frivillige ildsjæle i et stort historisk islæt.

Stafetruten løbes hver dag i tidsrummet fra den 9. maj 2021 til 6. juni 2021, med start og slut i Aabenraa. Stafetten vil løbe gennem - de i præsidiet for 2020 genforeningen syv involverede kommuner - nemlig Aabenraa, Sønderborg, Tønder, Esbjerg, Vejen, Kolding og Haderslev.

De første tanker om genforening 2020

Hele idéen om en stor genforeningsstafet er affødt hos vores frivillige ildsjæl, Holger Jacobsen, og som idéerne om en stor aktiv folkefest voksede og tog form, blev det hurtigt tydeligt for Holger Jacobsen, at potentialet var større end et enkeltmands-foretagende - derfor blev en styregruppe på 9 mand hurtigt dannet og DGI Sønderjylland blev arrangøren bag. 

Opsamle fortiden - dokumentere nutiden - aflevere til fremtiden

Helt fra starten af har det været centralt, at fejringen af Genforeningen skulle kombinere tre ting: mangfoldighed, bevægelse og historie. 

Under hele Stafet 2020 vil det historiske element være en bærende del og heriblandt en "depeche", som stafet-løberne bringer med rundt på de 468 km.

Depechens formål er at "opsamle" al historisk materiale, som vedrører Stafet 2020 fx pressehistorier, TV-indslag, billeder, historiske fortællinger m.m. 

Til det afsluttende event i Aabenraa d. 6. juni 2021 afleveres depechen på Folkehjem, hvor den skal udstilles og forsegles med påbud om, at den først må åbnes om 100 år.

Involvering af foreninger

Mangfoldigheden udspiller sig ved, at syd- og sønderjyske DGI løbeklubber blev involveret helt fra idéens start, om hvorvidt de kunne se sig selv blive en del af Stafet 2020. 

Det takkede i alt 25 DGI løbeklubber/foreninger ja til.

Stafet 2020 bliver en digital folkefest med plads til alle uanset om du vil ud at motionere med løb, en gåtur eller opleve fællesskabet, hvor du kan mærke historiens vigtige element.Stafet2020 logo.jpg