Om Stafet 2020

Stafet 2020

Stafettens mål er gennem fællesskab, fælles oplevelser og mangfoldighed at festliggøre Genforeningsjubilæet med aktivitet og bevægelse i form af gåture og løbeture til de 9 lokale events. 

Stafet 2020 vil gennem den 468 km. lange stafetrute og de 9 lokale events vise betydningen af bevægelse i fællesskab, vise det folkelige idrætsliv med engagerede frivillige ildsjæle og DGI foreninger i lokalområderne og ikke mindst holde en kæmpe folkefest for alle med et stort historisk islæt.

Stafet 2020 bliver afviklet i tidsrummet fra den 9. maj 2021 til 6. juni 2021, med start og slut i Aabenraa. Stafetten vil løbe gennem - de i præsidiet for 2020 genforeningen syv involverede kommuner - nemlig Aabenraa, Sønderborg, Tønder, Esbjerg, Vejen, Kolding og Haderslev.

De første tanker om genforening 2020

Hele idéen om en stor genforeningsstafet er affødt hos vores frivillige ildsjæl, Holger Jacobsen, og som idéerne om en stor aktiv folkefest voksede og tog form, blev det hurtigt tydeligt for Holger Jacobsen, at potentialet var større end et enkeltmands-foretagende - derfor blev en styregruppe på 9 mand hurtigt dannet og DGI Sønderjylland blev arrangøren bag. 

Opsamle fortiden - dokumentere nutiden - aflevere til fremtiden

Helt fra starten af har det været centralt, at fejringen af genforeningen skulle kombinere tre ting: mangfoldighed, bevægelse og historie. 

Under hele Stafet 2020 vil det historiske element være en bærende del og heriblandt en "depeche", som stafet-løberne bringer med rundt på de 468 km.

Depechens formål er at "opsamle" al historisk materiale, som vedrører Stafet 2020 fx pressehistorier, TV-indslag, billeder, historiske fortællinger m.m.

I hver eventby afsluttes eventet med et udløb, hvor depechen afleveres videre til løberne fra den næstkommende eventby - dette gentages ni gange. 

Til det afsluttende event i Aabenraa d. 6. juni 2021 afleverer stafetløbere fra hele ruten depechen på Folkehjem, hvor den skal udstilles og forsegles med påbud om, at den først må åbnes om 100 år.

Involvering af foreninger

Mangfoldigheden udspiller sig ved, at syd- og sønderjyske DGI løbeklubber blev involveret helt fra idéens start, om hvorvidt de kunne se sig selv blive en del af Stafet 2020. 

Det takkede i alt 25 DGI løbeklubber/foreninger ja til - og de er planlæggerne bag de 9 events som inviterer alle der lyster med; børn, unge, forældre, motionister, ældre m.fl.

Stafet 2020 bliver en folkefest med plads til alle uanset om du vil motionere på 5 km løb, gå 5 km eller nyde den festlige stemning, hvor du kan mærke historien udspille sig gennem kreative elementer. 

DGI foreningerne har virkelig lagt sig i selen for at give dig en fantastisk genforeningsoplevelse, og samtidig giver de deres egne medlemmer muligheden for at bringe depechen trygt videre på den 468 km. lange Stafet 2020-rute rundt langs den gamle grænse. 

Stafet2020 logo.jpg