DGI Instruktionsforløb - få sparring ved bassinkanten

Med et DGI instruktionsforløb får jeres trænere direkte sparring og bliver klædt godt på til at fortsætte træningen i foreningen – til glæde for jeres medlemmer.

Vi sender en erfaren underviser ud, der enten varetager eller observerer den normale træning for jeres medlemmer i samarbejde med jeres trænere – og vi tager altid udgangspunkt i jeres aktuelle situation.

Sammen aftaler vi tid, sted og det rette fokus for instruktionsforløbet. Vi aftaler også formatet for forløbet; om der er tale om én instruktionsgang eller et forløb, hvor underviseren gæster jeres træning ad flere omgange.

Det får du...

Formål

Et instruktionsforløb har to overordnede formål:

  1. At give trænerne sparring og inspiration dér hvor de er
  2. At sætte medlemmernes motivation i centrum

Før træningen

Underviseren mødes med trænerne til en fælles instruktion før træningen starter - hvor programmet og det fælles fokus for træningen bliver gennemgået.

Efter træningen

Underviseren evaluerer dagens træning sammen med trænerne, hvor de får konkrete værktøjer med hjem, der kan styrke deres trænergerning fremadrettet.

Vi følger naturligvis op på instruktionsforløbet efter det er afsluttet, så vi er helt sikre på, at I og jeres trænere er klædt godt på til at fortsætte træningen i foreningen – til glæde for jeres medlemmer.

Praktisk info

Prisen for et instruktionsforløb er 3.500kr, der som udgangspunkt indeholder 5 konfrontationstimer med en af vores erfarne DGI-undervisere samt kørsel. Timerne kan fordeles som 1x5 timer eller 2x2-3 timer.

Husk at der kan søges tilskud ved kommunen til instruktionsforløb på samme vilkår som vores øvrige kurser og uddannelser.