Svømning for voksne

Svømning for voksne henvender sig til begyndere, der gerne vil blive mere fortrolige med vandet og blive dygtigere til at svømme crawl.

Med Svømning for Voksne-pakken får din klub vejledning og hjælp til at oprette en svømmeskole for voksne og uddannelse af klubbens instruktører, så de har den rettekompetence til at undervise målgruppen.

Svømning for voksne-pakken kan indeholde:

Organisering og struktur

 • Hjælp til oprettelse og organisering af en svømmeskole for voksne
 • Instruktørhåndbog og oplæring i brugen heraf

Uddannelse og kompetenceløft

 • Svømning for voksne - undervisning målrettet voksne med vandskræk og begyndere
 • Stilartsuddannelse
 • Supervision og vejledning i svømmehallen som opfølgning på uddannelsen

Et eksempel på en klub med gode erfaringer er Farum Familie Svøm. Her har man oplevet en meget stor søgning til klubbens voksenhold. Klubben har udviklet sine tilbud til voksne fra kun ét enkelt vandgymnastikhold om ugen til i dag at omfatte vandgymnastik fire gange ugentligt, tre forskellige crawlhold, to vandskræk-hold, begynderhold og udspring, fortæller Lone Vorm Krogenlund fra Farum Familie Svøm. 

"Vi har oplevet, at voksne i vores lokalområde i vid udstrækning har lyst til at blive bedre til at svømme og tackle deres vandskræk"

Lone Vorm Krogenlund, Farum Familie Svøm.

Hvad koster det?

Prisen for et forløb er 5.000 kr.

Husk også, at din klub kan søge kommunal støtte til bl.a. uddannelse i forbindelse med forløbet og at ekstra konsulenttimer kan tilkøbes. 

Prisen inkluderer:

 • Et målrettet tilbud til klubbens voksne medlemmer
 • Kompetenceløft og uddannelse af klubbens instruktører
 • Et solidt fundament for at tiltrække og fastholde en målgruppe med stort potentiale
 • Afklaring og realisering af konkrete udviklings- og vækstmål
 • Redskaber til udvikling af klubben med fokus på medlemstilvækst og øget indtjening

Mulighed for tilkøb af:

 • Markedsføringskit, så I kan markedsføre jeres nye tilbud overfor målgruppen