En sommerferieaktivitet med livredning, førstehjælp og vandsikkerhed

Masser af børn og unge har igen i år valgt at bruge en uge af sommerferien på Ocean Rescue Camp.

Tusindvis af børn og unge vælger år efter år at tilbringe en uge af sommerferien på Ocean Rescue Camp.

Her får de nyttig viden om førstehjælp og vandsikkerhed pakket ind i aktiviteter og sjove lege. De lærer også om strand- og vandforhold, ansvarsfuld adfærd ved kysterne og betydningen af egen sikkerhed, før man hjælper andre.

Gennem praktiske øvelser lærer børnene livreddende færdigheder som hjertelungeredning og brugen af hjertestartere. De har også trænet samarbejde og udviklet en forståelse for vigtigheden af at støtte hinanden.

Ikke sjældent resulterer det i, at børnene knytter stærke bånd indbyrdes og udvikler sig personligt.

Og 2023 var ingen undtagelse for de 100 børn og unge, som i løbet af sommerferien 2023 har været på Ocean Rescue Camp i Storkøbenhavn. Det fortæller instruktør Mie Møller, som har undervist på flere af sommerens camps på Amager Strand.

ORC1

”Det er en imponerende udvikling, som finder sted hos deltagerne. Mange har overvundet personlige frygtbarrierer og taget modige skridt, som for eksempel at hoppe fra Helgoland. Det er fantastisk at opleve, hvordan sådan en uge på stranden er med til at give deltagerne en øget selvtillid og et større mod,” siger Mie Møller.

Deltagernes interesse vokser

Som instruktør spiller Mie Møller en yderst vigtig rolle i forhold til at skabe en tryg, legende og udviklende ramme for et alvorligt emne som kystlivredning.

Men bedømt på deltagernes glæde og tilfredshed med sommerens camps, er hun og de andre instruktører nået i mål. 

De har haft det sjovt sammen og har delt positive erfaringer. Flere af dem udtrykker interesse i at forfølge videre uddannelse inden for livredning og førstehjælp. Og for flere blev det standard at tjekke vejrudsigten på forhånd, så de kunne møde forberedte op.

Det vækker glæde hos et dedikeret og veluddannet instruktørkorps.

”Som erfaren kystlivredder bliver jeg så glad over at høre deltagerne fortælle om deres oplevelse på Ocean Rescue Camp," siger Nicklas Skou, som i år har været instruktør ved Marbæk Strandpark.

"I Danmark er vi omringet af kystlinjer, hvor børnene som minimum bør have kendskab til de risici, der er, og hvordan man skal forholde sig, når man bader.” 

En fremtid med vandsikkerhed

Ocean Rescue Camp er ikke blot en sommerferieaktivitet, men en investering i fremtiden for deltagerne. De er nu bedre rustet til at håndtere potentielle risici ved kysterne og vandet, hvilket vil have værdi for dem resten af livet.

Nordkystens Livredningstjeneste var for mere end 10 år siden med til at starte Ocean Rescue Camp i DGI. Udover den gode oplevelse, en sommercamp skal være, så har formålet også hele tiden været, at flere børn og unge skulle få mod på at uddanne sig til kystlivreddere.

Mick Steen Nielsen, distriktslivredder hos Nordkystens Livredningstjeneste, glæder sig over, at flere ORC-deltagere hænger ved og i dag bidrager til badesikkerheden på strandene

”Vi har efterhånden haft en del deltagere fra de første DGI-camps igennem kystlivredderuddannelsen og ud på strandene. Det er fantastisk, at de har bibeholdt glæden ved kystlivredning og det åbne vand – og nu tager sig godt af vores badegæster.”

Alt i alt tegner deltagere, instruktører, Nordkystens Livredningstjeneste og ikke mindst de klubber, som afvikler Ocean Rescue Camp, sig for en samlet investering i en sikrere fremtid ved vand og den kystlinje, som omgiver vores danske land. Det fortjener et klap på skulderen.

ORC2