Forældre på bassinkanten hjælper svømmeinstruktøren

Tidligere skulle forældrene helst ud af svømmehallen for at få koncentrerede børn og arbejdsro. Men i AGF er forældrene inviteret tilbage på bassinkanten for at løse praktiske opgaver, så instruktøren kan fokusere på kerneopgaven: at undervise i svømning.

Mads Hjorth, sportschef i AGF Svømning, er glad for tiltaget om at få forældrehjælpere som Bettina Henningsen på bassinkanten. Foto: Mads Feldberg

”Min opgave er jo i bund og grund at undervise børnene i svømning, men der sker jo mange ting, når man har med børn at gøre - de kan være trætte efter en lang skoledag, de kan slå sig, de kan blive uvenner eller savne deres mor. Her er det rigtig godt at have en ekstra hånd, der kan give barnet, hvad det har behov for.”

Sådan siger Ida Cornelius Østergaard, der er svømmeinstruktør på syvende år i AGF Svømning i Aarhus. Hun træner seks forskellige hold og har haft en såkaldt forældrehjælper på hendes hold med børn i alderen seks til otte år. 

AGF Svømning oplever, at forældre på kanten:

 • giver mere tryghed
 • sikrer fokus på børnene
 • øger kvaliteten i undervisningen

DGI kan hjælpe din forening med at involvere forældre
i svømmeundervisningen. Hent folderen her eller scroll ned og læs mere. 

Sportschef i AGF Svømning Mads Hjorth fortæller, at de gerne ville have medlemmernes forældre tættere på foreningen. Men der var også endnu en vigtig grund til at give sig i kast med projektet, som er startet op i samarbejde med DGI svømning:

”Vi kunne se, at klubben kunne få stor værdi af de kompetencer, som forældrene besidder. Vi har forholdsvis unge instruktører, og de har ofte mindre erfaring med børn, opdragelse og konflikthåndtering end forældre. Forældrene kan derfor bidrage på disse områder uanset deres kendskab til svømmeundervisning.”

En nem frivillig opgave

Ideen bag ’forældre på kanten’ var at give svømmeinstruktørerne bedre mulighed for at fokusere på kerneopgaven. Derfor sendte klubben en mail ud til forældrene om, at de gerne ville have forældrehjælpere på nogle af børneholdene, som kunne tage sig af de praktiske ting under en træning.

Her var Bettina Henningsen hurtig til at melde sig som frivillig. Hun var i sidste sæson forældrehjælper på holdet Blåhajer, hvor hendes egen datter gik. Hun synes, at det var en god frivillig opgave, som var nem at gå til:

”Den tid, jeg alligevel skulle vente på, at mit barn var til svømning, blev i stedet brugt til noget meget nyttigt – og min datter blev meget stolt over, at jeg skulle hjælpe til på holdet.”

De redskaber, jeg har i kraft af at være forælder, gør mig i stand til at læse børnene på en anden måde, end de dygtige unge mennesker, som står for undervisningen.

Bettina Henningsen, forældrehjælper i AGF Svømning

Udover en mail blev der også holdt et online opstartsmøde ved sæsonstart, så flere forældre fik ideen præsenteret direkte. De andre forældre i foreningen syntes generelt godt om ideen, og de gav udtryk for en øget tryghed ved, at der var en forælder på kanten, som har erfaring med netop de udfordringer, der kan være med børn i alderen fem til ti år, siger Mads Hjorth.

Herefter blev de frivillige forældrehjælper inviteret til et møde, hvor de blev klædt på til svømmeundervisning og sat ind i, hvad klubben ønskede af dem.

Særlige forældreevner

Selvom svømmeinstruktørerne i AGF alle er dygtige, kan Bettina Henningsen godt se, at hun og andre forældre kan trække på nogle redskaber, som de unge undervisere måske ikke kan trække på endnu.

”De redskaber, jeg har i kraft af at være forælder, gør mig i stand til at læse børnene på en anden måde, end de dygtige unge mennesker, som står for undervisningen. Her kan man som forældrehjælper tage sig af det enkelte barn, så de får mod på at gennemføre nogle af de aktiviteter, de er utrygge ved - bare fordi man har erfaringer fra egne børn. På den måde sikres fokus på børnene”, siger hun.

Udover at hjælpe pædagogisk med børnene er der en lang række praktiske ting, som forældrehjælperen kan gøre for at lette presset på svømmeinstruktøren.

”Jeg hjælper børnene med at få bælter på, finder redskaber frem, følger børn på toilettet, trøster og motiverer, og aktiverer børn i den ene ende af bassinet, hvis nogle af dem har en udfordrende dag”, siger Betina Henningsen.

Det er netop den slags praktiske og pædagogiske opgaver, der hjælper svømmeinstruktøren til at kunne øge kvaliteten af undervisningen, siger Ida Cornelius Østergaard:

”Jeg tror, at samarbejdet giver glæde til mig som instruktør, tryghed for forældrene og glæde for børnene, idet vi prøver at understøtte deres behov og rammer for en god svømmeundervisning. Jeg synes, forældrehjælperen har givet mig mere overskud til at fokusere på svømmeundervisning, så alle børn bliver set og mødt dér, hvor de er.”

Hvilke opgaver kan en forældrehjælper varetage?

  • Byde nye børn og forældre velkommen
  • Følge børn på toilettet
  • Hjælpe børn i omklædningsrummet før og efter træning
  • Hente redskaber, plader og bælter
  • Rette svømmebriller
  • Rydde op efter træning
  • Trøste børnene
  • Være pædagogisk støtte

Alt dette er med til at lette arbejdsbyrden for svømmetræneren, som kan sikre en højere kvalitet og få mere arbejdsro i træningen. Det vigtigste er forventningsafstemning mellem forælder og træner, så træneren bliver støttet på de rigtige punkter.