Fra 51 til 281 medlemmer på halvandet år

Swim Team Neptun startede som en ny klub med 51 konkurrencesvømmere for halvandet år siden. Men klubben ville være for alle, og i dag er der 281 medlemmer.

Det har krævet viljestyrke og en pokkers masse arbejde. Men Swim Team Neptun har haft succes med at få klubben til at vokse og være en klub for både konkurrencesvømmere, børn og motionister.

Randers-klubben blev stiftet i 2013, da en af byens andre foreninger ikke længere ønskede en konkurrenceafdeling. Forældrene til konkurrencesvømmerne tog sagen i egen hånd og stiftede en ny klub. Først og fremmest for at sikre, at konkurrencesvømmerne kunne fortsætte, men også med et klart mål om at få en svømmeklub for alle.

Og i dag er der både motionshold for voksne, hold for overvægtige børn og fokus på åbent-vand svømning - udover børneholdene i svømmeskolen og konkurrenceholdene. 

Konkurrencesvømmer og hjælpetræner 

Se videoen med Marie Eske, der er 16 år. Hun er både konkurrencesvømmer på det bedste hold i Swim Team Neptun og hjælpetræner for klubbens børnehold havkattene.

Video med Marie Eske, konkurrencesvømmer og hjælpetræner

Kvalitet i træningen

Bestyrelsen i Swim Team Neptun har truffet et klart valg om at satse på kvalitet i træningen. Dvs. at alle trænere har en svømmebaggrund, og de inviteres jævnligt til fællesmøder, ligesom de tilbydes træning på andre hold og inviteres med til DGI stævner og åbent-vand træning.

Særligt fokus er der på at hjælpe konkurrencesvømmerne til at blive trænere. Det er nemlig en måde at fastholde de unge i klubben på, og klubben er meget optaget af, hvordan de fastholder de unge. Antallet af unge konkurrencesvømmere er faldet med 10 siden klubbens start. Det skyldes bl.a. træningsmængden og at mange er på efterskole.

En klub for alle

Klubben startede op stik modsat af, hvordan man normalt gør, for oftest starter man jo med børnehold. I Randers stod den nye klub med 51 konkurrencesvømmere. 

"Men forældrene sagde helt klart fra starten, at det her, det skal vi bare. Der var en helt særlig viljestyrke," siger Peter Andersen, der er formand for Swim Team Neptun.

Den nye klub overtog konkurrenceholdenes vandtider og rekordtavlen. Men ellers havde den ikke så meget som et stopur eller et svømmebælte. Så der blev holdt stiftende generalforsamling og nedsat en bestyrelse.

"Vi skulle opbygge en administration og en svømmeskole for bredden. Svømmeskolen er en økonomisk nødvendighed for at have en konkurrenceafdeling, og så vil vi gerne hjælpe talenterne med at udvikle sig. Vi vil være en klub for alle, og vores svømmeskole skulle lægge vægt på kompetente trænere og kvalitet i stedet for kvantitet," siger Peter Andersen. 

Klubben er i 2014-205 med i DGI's DM i foreningsudvikling for at få flere input til at udvikle klubben.