Svømmeleder: Du får altid noget med hjem fra Aqua Inspiration

Hvidovre Svømmeklub mangler aldrig trænere. Blandt andet fordi de sender instruktørerne på til Aqua inspiration, og det lønner sig.

Hvidovre Svømmeklub sender en stor del af klubbens trænere til Aqua Inspiration, og det lønner sig i klubmiljøet.

Når svømmekonferencen Aqua Inspiration løber af stablen, er det en fast tradition, at Hvidovre Svømmeklub er rigt repræsenteret. Det er blevet et fast indslag at fylde en bus og sende langt over halvdelen af klubbens i alt 50 trænere på inspirationstur.

”I 2017 var vi 36 afsted. I 2018 var vi også over 30,” fortæller svømmeskolekoordinator Stefanie Veber fra Hvidovre Svømmeklub.

Dagen før svømmekonferencen starter, sættes kursen mod Esbjerg. Fredag aften spiser de sammen, inden lørdag og søndag står i svømmekonferencens tegn. Klubben betaler. Isoleret set er det derfor en stor udgift for klubben, men ifølge Stefanie Veber er pengene godt givet ud.

”Vi får en masse socialt samvær ud af det. Specielt de nye trænere får rigtig meget inspiration og gåpåmod. Men selvom man er gammel i gårde, som jeg selv og andre er, kommer man altid hjem med en ny ting derfra. Man lærer altid noget nyt og får inspiration til ens undervisning,” fortæller Stefanie Veber.

Man skal tænke på, hvad man får ud af det. Det er en stor udgift, ja, men udbyttet er større

Stefanie Veber, Hvidovre Svømmeklub

Effekten afspejler sig prompte i dagligdagen.

”Jeg kan se det, ligeså snart vi kommer hjem. Der er en lyst blandt trænerne til at prøve det nye lærte af og købe nyt udstyr, de har set og prøvet. Det giver mere variation på holdene, i stedet for at man står og laver det samme hver gang,” siger Stefanie Veber.

Kan ikke undgå at få ny viden med

En af trænerne fra Hvidovre Svømmeklub, 19-årige Mathilde K. Olsen, er enig med svømmeskolekoordinatoren.

”Jeg tror næsten ikke, du kan undgå at få et eller andet med uanset hvilken workshop, du har været på. Uanset hvor relevant det er for de hold, du arbejder med, er der næsten altid noget, du kan tage med videre og bruge i andre sammenhænge,” siger Mathilde Olsen, som deltog for første gang i 2017.

”Jeg fik meget fagligt ud af det. Både til de enkelte workshops men også bag kulissen til frokost, hvor man kunne sidde og få svømmerelaterede snakke med trænere fra andre klubber. Dem erfaringsudveksler du med og får også dér nye ideer,” siger Mathilde Olsen.

Øjenåbner at prøve workshops på egen krop

Svømmekonferencen Aqua Inspiration består af over 100 workshops, som er en blanding af teoretiske oplæg og praktiske sessioner, hvor svømmetrænerne prøver aktiviteterne på egen krop i vandet.

Det skaber en afledt effekt, som når videre ud til klubbernes medlemmer, fortæller Mathilde Olsen.

”Det ændrer ens syn, når man selv har været igennem en workshop. Måske mærker man, at det faktisk var rigtig koldt at stå og vente. Eller kedeligt at stå og synge. At prøve det på egen krop gør noget andet.”

Et mindst ligeså vigtigt element er styrkelsen af det sociale sammenhold blandt klubbens trænere. Her ser Stefanie Veber en tydelig effekt i dagligdagen, hvor det er blevet nemmere at få folk til at vikariere for hinanden.

Trænerne bliver bedre til at hjælpe hinanden

 ”Jo bedre trænerne kender hinanden og jo mere ansvarsfølelse, man har overfor hinanden, jo bedre fungerer klubben. Det smitter af,” lyder det fra Stefanie Veber.

Man vil hellere hjælpe en, man kender. Det er nemmere at sige nej til én, du ikke kender

"Det giver sammenhold, når du er ude og lave nogle ting sammen, så for os er Aqua Inspiration teambuilding, masser af inspiration og social hygge. Det giver mange ting i en pakke, man får ud af den weekend,” siger Stefanie Veber.

Generelt lønner det sig at investere i instruktørernes sociale netværk. Meget sjældent er klubben nødt til at søge trænere i et stillingsopslag. Der er en naturlig fødekæde og tilgang af trænere fra klubbens svømmehold. Og når de først er kommet ind, forsvinder de ikke sådan lige igen.

Loyalitet overfor klubben og hinanden

”Mange klubber har svært ved at holde på deres instruktører. Her er vi mange, der har været i klubben i 5, 10 og 15 år. Vi har en loyalitet overfor klubben og hinanden, og det hjælper den weekend også med at bygge op.”

”Det giver meget at være sociale sammen på andre måder end at stå på kanten og undervise. Ligeså snart du bygger på det sociale, har du også trænerne, der bliver i længere tid,” slutter Stefanie Veber.