Læs alt om den nye grunduddannelse i svømning

Fra januar 2018 kan alle, der underviser voksne og børn i svømning og vandaktiviteter tage en spritny grunduddannelse i svømning.

Dansk Svømmeunion og DGI Svømning er gået sammen om at sammensætte en ny fælles grunduddannelse i svømning. Foto: FOTO Moment

Tidligere har organisationerne DGI Svømning og Dansk Svømmeunion tilbudt hver sin grunduddannelse med hver sit indhold, hvilket ikke har gjort det nemt for svømmeklubber at navigere i, hvilken uddannelse de skulle vælge, når instruktører skulle tilmeldes et kursus. Det er slut nu.

Læs også: Ny grunduddannelse i svømning lavet i samarbejde med foreninger

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra både DGI Svømning og Dansk Svømmeunion står bag en ny grunduddannelse, som er for både nye og erfarne instruktører. Organisationerne har dog ikke gjort det alene.

30 pilotdeltagere fra svømmeklubber over hele landet har undervejs været ved med til at sikre, at uddannelsen er i trit med virkelighedens behov ved at prøve uddannelsens indhold af i praksis, givet forslag til ændringer, nye input og kritik. Det kan du læse mere om her.

Hvad er forskellen på den nye og gamle grunduddannelse?

Men hvad er så forskellen på de to tidligere grunduddannelser og den nye? I DGI Svømning bestod svømningens grunduddannelse tidligere af én uddannelsesweekend. I Dansk Svømmeunion strakte grunduddannelsen sig over tre weekender. Det er nu ændret til to weekender, hvor det bedste fra begge eksisterende uddannelser er blevet sat sammen og kombineret med e-læring og hjemmeopgaver.

Hele forløbet kan strække sig over 14-15 uger. Ifølge svømmekonsulent Morten Hyldelund, som er medudvikler af uddannelsen, er formålet at deltagerne skal have tid til at sætte læringen i spil i deres hverdag.

”Vi prøver i uddannelsen hele tiden at skabe en refleksion til den hverdag, svømmetrænerne skal være i. De får til opgave at undersøge, hvad klubbens formål er og hvad læringsmålene på holdene er ,” siger Morten Hyldelund.

Grafik over strukturen på Svømningens Grunduddannelse

27322_Uddannelsesmodel_01.png

Læring sættes i forhold til svømmeklubbens hverdag

”De skal gøre sig nogle overvejelser om, hvad det er for en ramme, de arbejder i. Den ramme forsøger vi i forløbet at sætte i spil. Det vil sige, når de lærer de basale grundfærdigheder, skal de sætte det i forhold til deres egne svømmere på deres egne hold,” fortæller Morten Hyldelund videre.

I praksis betyder det, at du som deltager allerede før første uddannelsesweekend, du skal møde, skal se nogle videoer med e-læring. På weekenden arbejder du med det, du har set i e-læringen. Hjemme igen i den lokale svømmeklub, bruger du det, du har arbejdet med i weekenden i din hverdag. Samtidig får du nogle opgaver og bliver præsenteret for ny e-læring. Det tager du med til weekend 2, hvor det bliver sat i spil. Efter weekend sammenfatter du det, du har arbejdet med i en afsluttende opgave.

Vi vil gerne have, at det bliver et forløb for deltagerne, og som de kan bruge hjemme i foreningen

Morten Hyldelund, medudvikler af Svømningens Grunduddannelse

"Når det strækker sig over så lang tid, hænger det sammen med, at de skal have tid til at reflektere. Og kan nå at gøre sig erfaringer og tanker med de modeller, vi arbejder med,” fortæller Morten Hyldelund.

Uddannelsen ikke kun for bogligt stærke

Uddannelsen er med fuldt overlæg praktisk orienteret, så den ikke er målrettet den bogligt eller skriftligt stærke. Gennem videoer og ved at arbejde med modeller og metoder er den søgt så inkluderende som muligt. Den afsluttende opgave bør heller ikke afskrække.

”Den skal godkendes ud fra det, deltagerne har arbejdet med, hvor de udfylder nogle skabeloner og planlægninsskemaer, som de skal udfylde nogle releksionsspørgsmål til. Det er ikke sådan, at de skal skrive en 10-siders opgave om børnesvømning eller crawl.”

”Vi forsøger at tage udgangspunkt i hverdagssituationen og det, de arbejder med,” siger Morten Hyldelund.