Sådan tager du som instruktør hensyn til hver enkelt svømmer

God planlægning af svømmeundervisning kan være forgæves, hvis holdets svømmere har forskellige kompetencer og måder at lære på. Se, hvad du kan gøre for at undgå det.

Undervisningsdifferentiering har relevans for alle målgrupper i svømning – voksne såvel som børn. Foto: Henrik M. Kaarsholm

Kender du det, at du har planlagt din svømmelektion nøje og godt, men alligevel er der noget, der ikke fungerer og nogle af dine svømmere, der står af? Det er frustrerende både for instruktør og svømmere. God planlægning, høj faglighed og engagement rækker langt, men det er ikke altid nok.

Men hvad gør du så som svømmeinstruktør? Det har svømmeskolesupervisor Mia Grieger fra Hovedstadens Svømmeklub en løsning på. Mia Grieger er også underviser på Svømningens Grunduddannelse, og et af punkterne i Gunduddannelsen handler om, hvordan du som svømmeinstruktør forholder dig til, at svømmere når læringsmål på forskellige måder og i forskelligt tempo.

”Noget af det vigtigste som instruktør er at have glade og motiverede svømmere. Vi vil rigtig gerne have, at svømmere oplever en flow-følelse, hvor den enkelte hele tiden bliver udfordret, udvikler sig og mærker fremgang. For at sikre det, er vi nødt til at tage individuelle hensyn og møde svømmerne, hvor de er hver især. Det hensyn kan vi tage gennem differentiering og graduering,” siger Mia Grieger.

Kort fortalt betyder det, at alle ikke behøver lave det samme på samme tid i vandet. Selvom det letteste måske er at sætte alle i gang med samme aktivitet, risikerer du som instruktør, at nogle står af, hvis de har svært ved bestemte øvelser. Derfor er det en god ide at skabe en undervisning, hvor alle svømmere kan være med og samtidig dygtiggøre sig. Vejen dertil går gennem differentiering og graduering, og det er der flere forskellige måder at gøre på.

Del svømmerne op

Blandt andet kan du dele holdet op i stationer, hvor svømmerne øver noget forskelligt på hver station, fortæller Mia Grieger.

”Har du for eksempel et hold med store grupper, kan du dele dem op i 3-4 stationer. Ved den ene station øver de crawlben, ved den anden øver de sig i at flyde eller lave kolbøtter og så videre,” siger hun.

Et andet godt redskab er at graduere øvelserne til forskellige niveauer.

Alt hvad vi laver i svømmeundervisning, skal laves med det individuelle hensyn

Mia Grieger, Hovedstadens Svømmeklub

”Et eksempel kunne være at flyde. Det har nogle måske nemt ved. Så kan de gøre øvelsen sværere ved at flyde som et 11-tal med armene i vejret, så du ikke kan tage armene til hjælp for at holde balancen. Har de svært ved at flyde, kan de gøre øvelsen nemmere ved at tage en aquaorm eller søhest under ryggen, så de får mere opdrift,” siger Mia Grieger.

Graduering øger chancen for at ramme plet hos alle svømmere

”En anden øvelse kan være, hvis du på et vandtilvænningshold har en øvelse, hvor svømmerne skal dykke ned og hente en ring på bunden. Det er udgangspunktet. For nogle er det nemt. Så kan du gøre det sværere ved at de skal dykke ned med hovedet først og lave et delfinspring ned i vandet. For andre er det måske udfordrende nok alene at skulle have næse og øjne under vand. Der kan du gøre øvelsen nemmere ved at holde ringen tættere på vandoverfladen, så de kan lige skal stikke hovedet under vand for at nå den.”

Gradueringen bidrager til, at du som underviser rammer plet hos alle svømmere.

”Jeg ville kun præsentere grundøvelsen i plenum, og så give den enkelte svømmer gradueringerne, så det bliver en individuel retning. Hvis alle tre niveauer præsenteres på samme tid, kan det føre til meget lange forklaringer. Hvis gradueringerne derimod gives til den enkelte svømmer, når øvelsen er sat i gang, får de allesammen en højere ægte læringstid, samtidigt med at den enkelte svømmer føler sig set og anerkendt,” uddyber Mia Grieger.

Tilgodese den enkelte svømmers kompetencer

Mia Grieger påpeger, at det er vigtigt, at både instruktør og hjælpeinstruktør kender og har aftalt gradueringerne på forhånd. Du kan give gradueringerne på forhånd eller undervejs, hvis du kan se, at nogle har svært ved det. Det vigtigste er at tage hensyn til den enkelte.

”Alt hvad vi laver i svømmeundervisning, skal laves med det individuelle hensyn. At differentiere undervisningen tilgodeser den enkelte svømmers kompetencer,” siger hun.

Undervisningsdifferentiering har relevans for alle målgrupper i svømning – voksne såvel som børn.

Har du lyst til selv at lære mere om, hvordan du skaber den bedste svømmeundervisning, er Svømningens Grunduddannelse noget for dig.