Svømmeklubber får flere medlemmer for femte år i træk

Svømning kan igen notere en stor stigning i antallet af medlemmer, viser DGI’s medlemstal.

Svømmeklubbers fokus på medlemmernes trivsel er blandt årsagerne til idrættens store vækst på medlemstallet i 2018. Foto: Henrik M. Kaarsholm

For femte år i træk er der sket en stigning i antallet af registrerede svømmere i Danmark. Og ligeledes for femte år i træk er stigningen markant. Svømning vækster i alt i 2018 med 8.089 medlemmer. Heraf er cirka 5.000 unikke nye medlemmer i foreninger.

En af de klubber, der kan notere en flot fremgang er Helsingør Svømmeklub. De har øget medlemstallet med 185 fordelt på både børn, unge og voksne. Den allerstørste årsag til Helsingørs fremgang skal formentlig findes i, at klubbens administration er blevet omstruktureret, hvilket har kastet en række positive følgeeffekter af sig.

”Tit er udfordringen i en forening, at mange henvender sig og det er svært at få fulgt op på det hele,” fortæller Trine Gudnitz, afdelingschef i Helsingør Svømmeklub.

”Vi har kastet en del ressourcer i og tilføjet en ekstra person til administrationen. Det betyder, at vi er blevet langt bedre til at følge op og hurtigt tage hånd om henvendelser fra både nye og eksisterende medlemmer. Vi har fået en kortere responstid, og det betyder, at folk føler sig godt klædt på, og at vi ikke taber dem, som har spørgsmål, hvad enten der er tale om nye eller gamle medlemmer” siger Trine Gudnitz.

DGI Svømning medlemstal 2014-2018

  • 2014: 195.622
  • 2015: 197.995
  • 2016: 200.487
  • 2017: 217.582
  • 2018: 225.671

Medlemstilfredsheden er som følge af den ekstra ressource steget, hvilket betyder mindre frafald samtidig med der er blevet gjort plads til at tage hånd om henvendelser fra nye potentielle medlemmer, så de ikke dør ud.

Væksten i Helsingør skyldes også lang række yderligere initiativer og indsatser. Blandt andet har klubben deltaget i nationale kampagner såsom Swim Week rettet mod voksne begyndere og senest en kampagne målrettet vandskrække. Derudover har de selv startet babysvømning som ny aktivitet i klubben og øget fleksibiliteten i kontingenterne for det voksne segment.

Ekstra ressourcer har båret frugt

Værd at bemærke er, at svømmecamps for børn og unge også har været givtige. Helsingør Svømmeklub har haft fokus på at vise, at aktiviteter i vand sagtens kan være andet end læring af svømmediscipliner. Ved at arrangere livredningscamps og action camps har de ikke blot vist svømmehallen frem men også indsluset børn og teenagere, som ellers ikke er blevet indsluset af den traditionelle svømmeskole.

”Det har været rigtig fedt at se de børn og unge blive en del af klubben, og det er bemærkelsesværdigt, hvor meget det har betydet, at vi har kaldt de camps noget andet end svømmecamps,” fortæller Trine Gudnitz, afdelingschef i Helsingør Svømmeklub.

Som noget helt nyt har Helsingør Svømmeklub i denne sæson også investeret i to svømmekonsulenter, som er til stede som en ekstra ressource i hallen hver gang, der er undervisning. Svømmekonsulenterne svarer på spørgsmål, kommer med feedback til trænerne, superviserer holdene og sørger for, at ingen er fejlplaceret og agerer i det hele taget som bindeled mellem holdundervisningen og administrationen. Det har været så stor en succes, at svømmeklubben til den nye sæson tilføjer yderligere en svømmekonsulent til teamet.

Esbjerg har øget kvaliteten 

Også Esbjerg Svømmeklub kan notere en flot fremgang jævnt fordelt blandt børn og voksne, og også her er det svært at pege på en enkelt årsag til fremgangen, men breddechef Mikkel Bækker Møller nævner klubbens instruktører som en del af forklaringen: 

I løbet af de sidste par sæsoner har vi haft meget fokus på vores undervisere og instruktører for at øge kvaliteten på det, vi laver

Mikkel Bækker Møller, Esbjerg Svømmeklub

”Blandt andet har vi bevidst ansat nogle instruktører med en forståelse for pædagogik og en naturlig tilgang til børn, for eksempel lærer- og pædagogstuderende, som har specifik erfaring med børn og unge, så vi nu har et godt mix af undervisere med pædagogisk- og svømmeerfaring, som supplerer hinanden på kryds og tværs,” siger Mikkel Bækker Møller og nævner en dreng på 7 år, som ved hjælp af godt og fokuseret instruktørarbejde slap af med sin vandskræk på en halv time.

Esbjerg Svømmeklub er i 2018 blevet 214 flere svømmere, så de nu i alt er 2.485 medlemmer.

Sådan fordeler medlemstallene sig

På landsplan vækster svømning som tidligere nævnt med 8.089 medlemmer. Heraf er cirka 5.000 unikke nye medlemmer i foreninger. De sidste 3.000 kommer fra syv nye foreninger, som er blevet medlem af DGI. Det er både små (under 600 medlemmer) og store (over 600 medlemmer) foreninger, der vækster.

Den samlede vækst fordeler sig pænt på stort set alle aldersgrupper. Specielt er det værd at notere sig, at der er national fremgang hos de 13-18-årige, hvor det ellers generelt er mere end svært at tiltrække og fastholde medlemmer.

Den allerstørste vækst i svømning ses hos de +60-årige. Det skyldes, at koncepter specielt henvendt til voksne og ældre såsom vandgymnastik og aqua fitness i stigende grad vinder indpas i klubbernes haltider, at målgruppen er fleksibel med hensyn til haltider, og at svømning er en skånsom idræt for ældre.

Aldersgruppe

År 2017

År 2018

Antal Fremgang i procent 

0 - 12 år

137.130

142.588

5.458

3,98%

13 - 18 år

12.374

12.846

472

3,81%

19 - 24 år

4.504

4.908

404

8,97%

25 - 59 år

45.617

45.338

-279

-0,61%

60 år og derover

17.957

19.991

2.034

11,33%

Hovedtotal

217.582

225.671

8.089

3,72%