Svømning skruer op for webinarer i 2021

Udvalg sætter fuld kraft på webinarer, så længe Corona knuger sin kolde hånd om svømmesporten. Input til emner modtages!

Afstandskrav og forsamlingsforbud har under Corona umuliggjort fysiske kurser, uddannelser og ny inspiration til svømmeinstruktører og ledere. I stedet er opstået en ny trend indenfor vidensdeling - nemlig webinarer.

Den sociale energi, vi opnår i det fysiske møde med andre mennesker, har trange kår. Vi kan ikke mødes. Men vi kan gøre noget andet for at bevare en snert af følingen med svømning, holde os opdateret og erhverve ny viden. Webinarer er en nødløsning, men en løsning.

I 2020 var svømmesportens organisationer vært for 13 webinarer. Interessen for at deltage tydeliggjorde, at webinarer er en god og fleksibel platform til vidensdeling. Faktisk i så høj grad, at webinarer også har en eksistensberettigelse i tiden efter Corona.

Vi sætter derfor ekstra fokus på webinarer i 2021, og så længe Corona umuliggør fysiske kurser og uddannelser.

  1. Et udvalg har fået til opgave at planlægge et bredt udvalg af relevante emner, som kan tages op på 1-times aftenwebinarer. Emner, som henvender sig til trænere, foreningsledere og bestyrelsesmedlemmer.
  2. Derudover optager vi alle webinarer og har oprettet en ressource-side, hvor alle afholdte webinarer kan tilgås, hvis man på afholdelsestidspunktet er forhindret i at deltage.

På baggrund af webinarerne i 2020, har vi gjort os nogle erfaringer om, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer. Vi træder således ikke speederen i bund i blinde.

Derudover har vi indhentet viden fra tidligere deltagere. Disse erfaringer kan også bruges af jer, som selv arrangerer webinarer eller online-vidensdeling.

Find dem længere nede på siden. Har vi overset vigtige pointer, så send os dem endelig. 

Kom med input til nye emner

Fælles webinarer, som vi har set i efteråret 2020, med varierende emner, kommer således til at fortsætte.

Herudover er det altid muligt at kontakte os med henblik på at sætte et webinar op med netop det indhold, som I mangler.

F.eks. kan det være, at I har en flok nye hjælpeinstruktører, som skulle have været på Svømningens Hjælpeinstruktøruddannelse, men som er aflyst pga. Covid-19.

Vi kan give hjælpeinstruktørerne sparring via et webinar, hvor vi f.eks. gennemgår hjælpetrænerens vigtigste roller, samspillet mellem hjælpetræner og træner, eller måske gode råd til kommunikation til svømmerne og forskellige greb.

I ved, hvad I mangler input til i foreningerne. Det er vores fornemste opgave at hjælpe jer bedst muligt.
Derfor: tøv ikke med at kontakte os!