Vejledning for svømmeklubber ved genåbning af svømmebade

8. juli 2020: Denne vejledning beskriver svømnings retningslinjer for indendørsidrætten tilpasset brug af svømmebade.

Fra 8. juni har danske svømmeklubber igen adgang til svømmebade landet over. Gældende for alle aldre og niveauer.

Brugen af svømmebade skal foregå på en ansvarlig måde, hvor vandaktiviteter kan skabe glæde og fællesskab, men ikke bidrager til spredning af smitte. En forsvarlig genåbning indebærer, at hver enkelt svømmeklubs ledelse og ansatte, eller de i øvrigt ansvarlige, tager fælles ansvar for, at genåbningen sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt, herunder at der sikres afstand mellem mennesker, og at der fortsat er et skærpet fokus på hygiejne i henhold til myndighedernes generelle retningslinjer.

Man skal undgå fremmøde ved sygdomssymptomer, og man bør forlade aktiviteten straks, såfremt man får symptomer.

Denne vejledning beskriver Danmarks Idrætsforbund, DGI Svømning og Dansk Svømmeunions retningslinjer for indendørsidrætten tilpasset brugen af svømmebade i henhold til de danske sundhedsmyndigheders generelle retningslinjer og anbefalinger. Retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde med Dansk Svømmebadsteknisk forening.

Retningslinjerne er til brug for svømmeklubber i Danmark. Retningslinjerne i dette dokument vil kunne ændre sig over tid og dokumentet skal ses som et dynamisk dokument, der er tilpasset udviklingen i samfundet i forhold til COVID-19.

Download retningslinjerne her

Download plakat med retningslinjerne