Et godt fritidsliv øger børn og unges trivsel

Se eksempler på, hvordan DGI, skoler, ungdomsuddannelser, kommuner og landets idrætsforeninger samarbejder om børns og unges trivsel.

FRIRUM: Flere børn og unge fortæller, at de ikke trives i hverdagen og i en perfekthedskultur. 

Et sted, hvor de kan sænke skuldrene, er i foreningerne. De unge peger i undersøgelser selv på vigtigheden af at mødes i foreningerne og dyrke fællesskabet.

Det er paradoksalt. For det er i de tidlige teenageår, at flere unge falder fra og stopper i idrætsforeningerne.

Derfor arbejder DGI for, at børn og unge mødes af idrætstilbud og lokale frirum, hvor de kan slippe for perfekthedskulturen og i stedet dyrke fællesskabet. Det rimer på trivsel og mental sundhed.

Og vi arbejder for, at vi som samfund samarbejder bredere om børn og unges trivsel – på tværs af foreninger, skole og ungdomsuddannelser.