Tenniscoach-uddannelsen

Tenniscoach er Dansk Tennis Forbunds og DGI Tennis’ niveau II-uddannelse, og en overbygning på basisuddannelsen (Niveau I).

Uddannelsen henvender sig til trænere, som har taget basisuddannelsen Tennistræner 1-2-3, og som ønsker fordybelse og nyeste viden inden for centrale emner som taktik, teknik, fysik, mentale aspekter samt underviserrollen og klubudvikling.

Efter uddannelsen vil du være i stand til at varetage en central rolle i klubben og agere cheftræner i mindre eller mellemstore klubber.

Tenniscoach består af seks moduler, der gennemføres som internatkurser fra lørdag kl. 10 til søndag kl. 15:00.

Hvert modul går i dybden med et tema som teknisk træning, fysisk træning, taktisk træning, klubudvikling, træningsplanlægning og didaktik samt sportspsykologi. Undervejs vil der være både teoriundervisning, debat, gruppearbejde og praksis på banen.

Uddannelsen afsluttes med en teoretisk og praktisk eksamensopgave.