AGF Tennis giver børn med særlige behov et frirum i foreningslivet

Smilene er til at få øje på, når AGF Tennis tager hånd om børn med særlige behov. Både spillere og klubben nyder godt af forløbet Team Fred.

Hvordan organiserer man en træning for dem, der ofte falder uden for fællesskabet?

Faste rutiner, udprintede øvelseskort og en tidsplan, der er synlig for spillerne. Det er nogle af de redskaber, AGF Tennis bruger i deres træninger på holdet for børn med særlige behov. Efter et afprøvet Team Fred-forløb med sparring, kurser og hjælp fra DGI og Specialsport.dk, har klubben nu oprettet et fast hold for børn med særlige behov. Team Fred er et træningsprogram for tennis- og padelforeninger, som kan hjælpe børn med særlige behov til at blive aktive i foreningslivet.

Cheftræner for AGF Tennis, Emilie Leivdal, ser en stor værdi i at oprette et hold til børnene:

”Det er vigtigt, at børnene får lov til at være en del af foreningslivet – også på en længere bane,” men første skridt var at give dem mulighed for at være medlem af foreningen. Her var Team Fred en vigtig medspiller. Cheftræneren kom på et gratis kursus med andre frivillige og fik vejledning til, hvordan man kunne oprette et Team Fred-forløb i sin forening. Derudover havde cheftræneren løbende sparring med konsulenter og koordinatorer fra DGI, der var klar med råd og opbakning. 

Tre råd til en struktureret træning

 1. Etabler rutiner.
  Print øvelserne ud og læg dem i rækkefølge.
  Spillerne kan se, hvad de kan forvente af dagens træning.

 2. Strukturér rummet.
  Hav et fast mødepunkt, for eksempel ved hver sin kegle. Mindre overvejelse giver mere energi til næste øvelse.

 3. Strukturér tiden.
  Sæt en TimeTimer.
  Spillerne ved, hvor lang tid de skal koncentrere sig.

Få foreningsaktive børn fra skoler med specialundervisning

8 ud af 10 elever på skoler med specialundervisning står udenfor foreningsfællesskaberne,
viser en undersøgelse fra Specialsport.dk.

Og det er ærgerligt, for foreningslivet kan være en vigtig del for børnenes sociale liv.

”Børn med særlige behov skal også have mulighed for at lære foreningslivet. Her kan de komme ind i et rum, hvor de bliver introducerede for normer, regler og forventninger,” fortæller Emilie Leivdal.

Selvom cheftræneren ikke før har prøvet at oprette et hold til børn med specialbehov, har Team Fred-kurset hjulpet hende med at oprette holdet på børnenes betingelser:  ”Der er ikke nogen børn, der gør det svært med vilje. Det handler om at finde de rammer, der er bedst for børnene.”

Og cheftræneren kan mærke, at det betyder noget for børnene at være med på snakken i klassen:

”Når de andre børn taler om, at de går til fodbold og håndbold, kan mine spillere sige, at de går til tennis,” fortæller hun. 

Et mere struktureret træningsmiljø – også på andre hold

Team Fred-forløbet har hjulpet klubben til at forstå, hvordan man skaber tryghed og sikkerhed til tennis-træninger. Derudover har den også gjort træningen nemmere at planlægge, fordi der er mange gentagelser og struktur på træningen - og netop det gavner også klubbens andre hold. Spillerne oplever eksempelvis større forudsigelighed før, under og efter træningen: ”De ting, vi lærte, var god pædagogik langt henad vejen. Det kan gavne alle,” fortæller cheftræneren. 

Sådan kommer du i gang

 1. Opsøg DGI (kom på kursus og find puljer).

 2. Find trænere til holdet.

 3. Få bredt budskabet ud (fx via specialskoler, facebooksider eller nyhedsmails).

Emilie Leivdal forstår godt, hvis nogle foreninger ikke ved, hvor de skal starte, men her handler det om at tage teten:
”Det handler om at spørge sig selv: hvilken effekt har mine beslutninger og prioriteringer? Der har jeg tænkt, at AGF Tennis gerne vil give børn med specialbehov muligheden for at spille tennis. For det kan vi rumme.”
Det var Team Fred-kurset springbræt til, og nu er smilene til at få øje hver mandag eftermiddag, når børnene finder frirummet i foreningslivet og svinger ketsjeren på deres eget, nyoprettede hold.