Dansk tennis i fantastisk vækst

DGI Tennis og Dansk Tennis Forbund oplevede i 2018 en stor medlemsfremgang på næsten 2.000 nye spillere. Den fælles indsats med Bevæg dig for livet - Tennis har haft en rigtig positiv effekt.

Det er blandt andet aldersgruppen 60+, som har bidraget med den flotte medlemsvækst.

Dansk tennis fejrer endnu et år med medlemsvækst, hvor det samlede antal unikke tennismedlemmer i Danmark er vokset fra 70.698 unikke medlemmer til 72.632.

”Det er en utrolig flot medlemsfremgang og på alle måder en fantastisk historie om samarbejdets ånd. Samarbejdet mellem DTF og DGI har med Bevæg dig for livet virkelig båret frugt, og det mærker vi nu effekten af. Væksten er dog selvfølgelig klubbernes fortjeneste. De arbejder hårdt med tiltagene, og de dygtige trænere og frivillige skaber hver dag energi, smil og glæde ved spillet,” siger Jesper Munk, idrætsansvarlig konsulent i DGI Tennis, og Emil Bødker, direktør i Dansk Tennis Forbund.

Bevæg dig for livet baner vejen

Samarbejdet mellem DGI Tennis og Dansk Tennis Forbund og det fælles indsatsområde Bevæg dig for livet - Tennis har banet vejen for, at det igen i år er lykkedes at løfte tennissporten.

Vi oplever generelt, at flere klubber bliver mere proaktive i forhold til at synliggøre sig i lokalområdet, blandt andet ved hjælp af Tennissportens Dag

Lorenz Sønderby, visionsprojektleder i Bevæg dig for livet - Tennis

"Vi oplever generelt, at flere klubber bliver mere proaktive i forhold til at synliggøre sig i lokalområdet, blandt andet ved hjælp af Tennissportens Dag," siger Lorenz Sønderby, visionsprojektleder i Bevæg dig for livet - Tennis, og fortsætter:

"Det er en sund og positiv udvikling for dansk tennis, at flere klubber har fået øjnene op for den store målgruppe af voksne motionister, så der også tilbydes social holdbaseret træning til de medlemmer, som ikke er turneringsaktive."

Tennissportens Dag, Familietennis og Voksenintroduktion

De gode eksempler fra Bevæg dig for livet-initiativerne står i kø.

8.300 deltog i Tennissportens Dag i 2018, hvoraf godt halvdelen var nye ansigter. Det resulterede i, at mere end 2.000 meldte sig ind i en klub.

Bevæg dig for livet-koncepterne Familietennis og Voksenintroduktion giver store og små lyst til at gribe ketsjeren og opleve glæden ved tennissporten

Bevæg dig for livet-koncepterne Familietennis og Voksenintroduktion giver store og små lyst til at gribe ketsjeren og opleve glæden ved tennissporten. Søvang Sportsklub oplevede eksempelvis, hvordan Familietennis både var en sjov aktivitet, hvor man var sammen med sine børn, men samtidig var hovedårsagen til deres fremgang fra 90 til 130 medlemmer.

Medlemstallet stiger særligt inden for de målgrupper, som indsatserne i Bevæg dig for livet - Tennis retter sig imod. I 2018 er der kommet 113 flere spillere på 0-12 år, 832 flere spillere på 25-59 år og 1127 flere spillere på 60+ år.

Vi er bedst sammen

”Bevæg dig for livet - Tennis har igen i år vist, at klubber, der deltager i samarbejdet kommer ud med gode initiativer og medlemsfremgang. Det er vores indtryk, at mange klubber har fået fornyet energi og nye tiltag. Samarbejdet imellem Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis er inde i en rigtig god og nyttig udvikling,” siger Henrik Thorsøe Pedersen, formand for Dansk Tennis Forbund, og Mogens Spangenberg, formand for DGI Tennis.

Faktisk ligger tennis helt i top sammen med fitness, svømning, fodbold og esport målt på samlet medlemsvækst

Medlemsvæksten skal alene findes i klubber, der er medlemmer af både DGI og DTF. Klubber, der kun er medlem i ét forbund, har ikke oplevet fremgang, hvorimod klubber, der er medlem af begge forbund, har oplevet en fremgang på gennemsnitligt 4,6 %.

Vækstaftaler skaber vokseværk

Bevæg dig for livet - Tennis' vækstaftaler har til formål at skabe involvering, engagement og nye medlemmer. Der er 156 vækstaftaleklubber med vækstmål i 2018, og i de klubber går det særligt godt. Væksten er næsten dobbelt så stor med 3,6 % i vækstaftaleklubber mod 1,9 % i ikke-vækstaftaleklubber – hvilket betyder, at der i vækstaftaleklubberne i gennemsnit er blevet 8,04 flere medlemmer per klub og for ikke-vækstaftaleklubber i gennemsnit er 1,54 flere medlemmer per klub.

Tennis i top

Tennis er en af de idrætter, der haft størst fremgang. Faktisk ligger tennis helt i top sammen med fitness, svømning, fodbold og esport målt på samlet medlemsvækst.

Arbejdet fortsætter i 2019 – eksempelvis med Tennissportens Dag d. 4. maj.