Formand i Rødekro Tennis Klub: ”Vi har altid gang i noget”

Tempoet er højt i Rødekro Tennis Klub, og de har altid mange bolde i luften. Et forsøg med billigt kontingent for nye medlemmer har fordoblet medlemsantallet i klubben.

Formand Birger Hansen og resten af bestyrelsen har mange ideer, som de hurtigt fører ud i livet, hvis de kan løfte klubben.

”Vi er en bestyrelse, som hurtigt tager en beslutning, efter idéen er født, og derfor er vi lykkedes med rigtig mange ting i Rødekro Tennis Klub, blandt andet en medlemsfremgang fra 67 medlemmer til 130 medlemmer på under 2 år.”

Få initiativer gjorde forskellen

I bestyrelsen kunne de se, at de skulle gøre noget, hvis Rødekro Tennis Klub skulle overleve. I 2017 besluttede de derfor at sætte kontingentet ned til 100 kr. for nye medlemmer, og det gav lynhurtigt en effekt.

”Så var vi i gang. Og det eneste markedsføring om det nye medlemskontingent, vi udsendte, var en annonce i den lokale ugeavis, en lille notits på vores hjemmeside og en artikel i Rødekros ”Kometbladet”, som udkommer fire gange årligt. Hvert kvartal leverer vi en historie til ”Kometbladet”, og her lykkedes vi godt med at få vores budskaber ud til lokalområdet,” siger Birger Hansen, formand i Rødekro Tennis Klub.

Familietennis er også et af de nye initiativer, som hurtigt skaber nye medlemmer i klubben.

”Vi har i første omgang kørt det som et indendørs tilbud, men flere familier har givet tilsagn om, at de vil fortsætte udendørs i sommersæsonen 2019. Familietennis bliver et stort indsatsområde for os i fremtiden, og hvis vi kan få familierne til at sprede budskabet mund-til-mund, kan vi komme langt ud, og jeg håber derved, at flere familier vil bruge tid sammen på tennisbanen," siger han.

Fasthold medlemmer via mentorordning

I Rødekro Tennis Klub ser de deres trænere som de vigtigste ambassadører for klubben.

”Vores fornemmeste opgave er, at trænerne føler sig godt tilpas i klubben, så deres engagement smitter af på spillerne. Hvert år sørger vi for at tilbyde vores trænere kurser, og det sidste nye initiativ på trænerfronten er, at vi har udpeget en træner til at agere mentor for de nye medlemmer i klubben, så de bliver modtaget godt og har lyst til at komme igen,” siger han.

Turde tage chancer

De har mange ideer i Rødekro Tennis Klub, og de tager hurtigt beslutningen om, at føre dem ud i livet, hvis de kan se, at ideen er god for klubben.

”Vores råd til andre tennisklubber er, at det er vigtigt at turde tage chancer – det gjorde vi, da vi satte kontingentet ned, men det har alligevel givet os økonomisk overskud og nye medlemmer,” siger han og afslutter:

”Vi har altid en ny idé, som vi kan hive op af hatten, og på den måde går udviklingen aldrig i stå i Rødekro Tennis Klub.”