Padel vokser i ra(c)ketfart

I 2017 var der 10 adresser at spille padel på i Danmark. I 2022 er der over 700 baner.

Padel er eksploderet, og det er ser ikke ud til, at succesen aftager. Foto: Roar Paaske

Padelkonsulent: I den spæde begyndelse bestod padelsporten i Danmark af en lille flok dedikerede mennesker, der alle kendte hinanden, og som løb rundt i et lille bur og slog til gule bolde.

Selvom den første padelbane stod klar i Fredericia i 2007, var padel næsten ukendt indtil omkring 2017. I Spanien har padel været enormt populær i flere årtier, og det var da også et sportsparadis på Lanzarote, der var med til at åbne manges øjne for den nye sport.

”Jeg hører fra rigtig mange, at første gang de spillede padel var på Club La Santa på Lanzarote. Helt frem til 2017 havde vi omkring 20 baner i Danmark, og det er faktisk de seneste tre år, at det er gået virkelig stærkt,” fortæller Morten Hedegaard, padelkonsulent i Dansk Tennis Forbund og DGI.

Let tilgængeligt
Padel blev født i Mexico i 1960’erne og var i begyndelsen udbredt i meget få lande, men da padel fik fat i Spanien, gik det stærkt. Aktiviteten voksede hurtigt i de sydeuropæiske lande.

Mr. Padel: Morten Hedegaard

  • Padelkonsulent i Dansk Tennis Forbund og DGI
  • Har arbejdet med padel siden 2017 og 10 års erfaring som padelspiller
  • Tiltrådte i 2017 som den eneste i DGI og DTF, som udelukkende arbejdede med padel
  • Har overværet padels eksplosion fra første parket
  • Deler ugentligt nyheder om padel på LinkedIn
  • Spiller ufatteligt meget padel hver uge
  • Besøger, rådgiver og træner padelklubber over hele landet hele tiden

Sverige kom også med på vognen, og er 4-5 år længere fremme, end vi er. De seneste år er interessen eksploderet i Danmark. Bare i 2021 blev der bygget 400 baner, fortæller Morten Hedegaard.

Ifølge padelkonsulenten er det et mix af flere ting, som gør, at padel er så populært.

”Spillet er let at gå til, og det kræver ikke meget teknik at få lange dueller, som det gør i tennis, badminton og squash. Padel er også meget socialt, fordi man spiller fire sammen på et lille område. Man står tæt på sine modstandere og kan rose hinanden for de gode slag,” siger han og fortæller om et let forstpeligt spil:

Lærer hurtigt taktikken
”Det taktiske element er let. Man lærer hurtigt at stå rigtigt på banen og tage farten ud af spillet. De, der ikke kan holde til fodbold og badminton, kan spille padel tre gange om ugen, fordi man fysisk ikke kommer ud i samme yderstillinger,” siger Morten Hedegaard.

Morten Hedegaard er stoppet med at gætte og sætte tal på, hvor stort padel bliver. De hidtidige bud var for konservative

Også de kommercielle interesser fremhæver han som en stor del af årsagen til padels popularitet: Af de omkring 750 padelbaner i Danmark er cirka 70 procent private.

Det legende tiltrækker
Også det legende element tiltrækker. Selvom udførelsen rent teknisk ikke er fantastisk, kan de fleste få bolden over nettet. Man bruger hele banen og væggene og har stor kommunikation med sin makker. Derudover udbydes det i mange forskellige sammenhænge. Nogle steder er det en kollegasport, andre steder i foreningsregi.

Hvad er i fokus hos DGI og DTF?

  1. Rådgivning i etablering af baner i foreningsregi
  2. Gode træningsmiljøer og fællesskaber gennem dygtige trænere og frivillige
  3. Turneringer

Morten Hedegaard er stoppet med at gætte og sætte tal på, hvor stort padel bliver. De hidtidige bud, som han egentlig selv synes var optimistiske, har simpelthen vist sig for konservative. Af samme grund tvivler han ikke på, at padel holder dampen oppe.

Spil med nye spillere
”Padel kræver blot, at man tager tre venner med under armen, og så spreder det sig hurtigt som ringe i vandet. Mange steder er fællesskabet så stort, at man spiller med folk, man slet ikke kendte før en kamp. Og vi ser folk spille på kryds og tværs af spillesteder; både i centre og i foreninger,” fortæller han.

”Jeg ser en voksende idræt med et fortsat stort potentiale. Der sker meget i foreningerne. Der er mange baner på vej, og der bliver uddannet flere trænere. Padel i foreningsregi er kun på vej frem og ved at blive opbygget i de kommende år,” lyder det.