Succesklub: 5 initiativer til at få flere medlemmer

På under to år har Køge Tennis Klub fået næsten 200 nye medlemmer. Klubudviklingstræneren giver sit bud på formlen for fremgangen.

Kitte Kry Bøttcher gik forrest med initiativer, der har båret frugt

Det så sort ud i Køge Tennis Klub i april 2017, da Kitte Kry Bøttcher blev ansat. Hun er klubudviklingstræner og konsulent i Dansk Tennis Forbund og fik til opgave at få medlemmerne tilbage i klubben.

Klubben var presset og i en situation, hvor konkursen lurede, hvis vi ikke fik vendt skuden

Kitte Kry Bøttcher, klubudviklingstræner og cheftræner i Køge Tennis Klub

”Det var en kritisk tilstand, men også en tilstand, hvor alle stod med åbne arme og ville forandringen. Vores eksempel viser, at man faktisk godt kan ændre noget, selvom det ser skidt ud. Det er ikke sikkert, at man kan ændre alt med det samme, men man kan i hvert fald starte et sted”, fortæller Kitte Kry Bøttcher.

”Da jeg kom til klubben var der under 30 juniorer, der havde tilmeldt sig den udendørs træning. Klubben var presset og i en situation, hvor konkursen lurede, hvis vi ikke fik vendt skuden”, fortsætter Kry.

Det første, Kry satte på dagsordenen i 2017, var kvalitet i træningen. Det dækkede over at sikre en stabil træner, aktivere unge trænere og skabe en sjov, varieret og udviklende træning.

Vi holder tit møder om, hvilke tekniske og taktiske øvelser vi kan bruge, og hvordan man kan integrere dem i ugens træninger

Kitte Kry Bøttcher

I samarbejde med hjælpetrænerne lavede Kry derfor en temaplan for hele året, så træningen, uanset hvem der stod for den, havde et gennemgående tema – eksempelvis baghånd eller mental styrke.

”Vi holder tit møder om, hvilke tekniske og taktiske øvelser vi kan bruge, og hvordan man kan integrere dem i ugens træninger. Det betyder, at selvom jeg ikke er der, så er der en genkendelighed, og der er en kvalitet i træningen, hvor vi har tænkt over variation og udvikling”, fortæller Kry.

Fem initiativer

Da træningskvaliteten blev løftet, rettede Køge Tennis Klub blikket mod andre indsatsområder: stærk opfølgning, rekruttering, sociale medier og frivillighed. Initiativerne fik medlemmerne til klubben.

Køge Tennis Klubs fem initiativer

Kvalitet i træning – sjov, varieret og udviklende

Stærk opfølgning – personlig og hurtig

Rekruttering og synlighed – eksempelvis i forbindelse med skoletennis og ”tag ven med”-dage, hvor Køge Tennis Klub inddrog forældre og søskende

Sociale medier – Køge Tennis Klubs egen Facebook-side og relevante Facebook-grupper og Instagram – både til rekruttering og fastholdelse

Frivillighed – Køge Tennis Klub engagerede flere i klubben ved eksempelvis at indføre fællesspisning i forbindelse med holdkampe. Køge Tennis Klub lod også medlemmerne få adgang til de sociale medier, så de kunne lave opslag med deres egne billeder og historier, og Køge Tennis Klub lod medlemmerne selv skrive invitationerne til de forskellige sociale arrangementer. De oplevede, at medlemmerne fik en interesse i at gå ind i det, fordi alle blev opfordret til at bidrage og tage del i klubbens promovering

”Noget af det, der har været rigtig effektivt, er en stærk opfølgning. Når vi har et muligt nyt medlem til prøvetræning, vender vi tilbage på SMS om aftenen om fortæller, at det var fedt, at hun var med, og vi spørger om hun kunne have lyst til at prøve igen. Vi spørger også tilskuere til træning, søskende eller venner, om de ikke vil spille med og spørger vores medlemmer, om de har søskende eller venner i klassen, der kunne synes tennis ville være sjovt”, fortæller Kry.

Køge Tennis Klub afholder mange arrangementer, som skoletennis, ”tag-en-ven-med”-dage, ”vinter-sjov”, ”sommer-sjov” og UV-tennis. Det er vigtigt for dem, at de har arrangementer hele året, hvor nye spillere kan komme og være med, selvom de ikke er medlemmer – lidt som et åbent hus.

Det giver et stærkt medejerskab og samtidig en spændende dynamik, at det både er 13-årige og 45-årige, der lægger indhold op på sociale medier

Kitte Kry Bøttcher

Samtidig er Køge Tennis Klub meget synlige på de sociale medier. De bruger aktivt deres egen Facebook-side, og i grupper som ”Det sker i Køge” promoverer de deres arrangementer.

”Som noget nyt er vi også begyndt at bruge Instagram. Både på Facebook og Instagram uddelegerer jeg, så det både er børn og voksne, der har adgang til at publicere indhold – så længe de har været i dialog med mig, og jeg har godkendt det. Det betyder, at de eksempelvis lægger en film op fra en turnering, de deltager i. Det giver et stærkt medejerskab og samtidig en spændende dynamik, at det både er 13-årige og 45-årige, der lægger indhold op på sociale medier – og det ikke kun handler om, hvad jeg lige synes er sjovt og vigtigt”, fortæller Kry.

Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis’ bidrag

Køge Tennis Klub har haft stor glæde af DTF og DGI.

DTF og DGI har blandt andet afholdt workshops om frivillighed, da der i klubben var få skuldre, der bar rigtig meget. Køge Tennis Klub fik sparring og konkrete strategier til, hvordan de kunne spørge folk, om de ville bidrage, og hvordan de kunne få overblik over alle opgaverne i klubben.

”DGI har også – i samarbejde med Sjællands Tennis Union – haft nogle gode aktiviteter som at få vores spillere ud til kampe, holdkampe og stævner som UV-tennis og skumtennis, og det har glædet vores spillere. Stævner og arrangementer giver noget andet end træning, så selvom træningskvaliteten er høj, så er det også alle elementerne rundt om træningen, der virkelig løfter en klub”, uddyber Kry.

Kitte Kry Bøttcher er af DTF som del af ’DTF Trænerhus’ en central person, der skaber forandringen, følger processen, tager hånd om udfordringerne og sikrer, at initiativerne lykkedes.

Foreningspulje gav mulighed for maskiner

Igennem DIF og DGI’s foreningspulje har Køge Tennis Klub søgt 25.000 kr. til en boldmaskine og en boldopsamler. De fik midlerne, og maskinerne har skabt stor værdi for både spillere og trænere.

”Man kan styre boldmaskinen med en fjernbetjening, som betyder, at jeg kan stå tæt på spilleren, som jeg underviser. Det er vigtigt, fordi i hallen kan det være svært at høre, hvis en træner råber fra den anden ende, og især de lidt ældre kan kun høre, hvad træneren siger, hvis han eller hun står ved siden af dem”, fortæller Kry.

Boldmaskinen aflaster også træneren, så han eller hun ikke skal gentage de samme bevægelser, ligesom den giver kvalitet og variation i træningen.

”Boldopsamleren samler boldene op som en græsslåsmaskine og samler dem i en kurv. De ældre spillere er rigtig glade for, at de ikke skal bøje ryggen så meget, og den er ligesom boldmaskinen med til at optimere træningen og gøre den sjovere”, slutter Kry.