Hvordan fremmer vi sund livsstil og bevægelse?

En aktiv hverdag med bevægelse, sund og varieret kost samt gode sociale relationer og fællesskab er nogle af de vigtigste elementer i en sund livsstil.
For mange er det dog svært at opnå

Eksempelvis bevæger 1,4 milliarder voksne sig for lidt i henhold til WHO’s anbefalinger.

Spørgsmål

  • Hvornår og hvordan er du med til at skabe madspild
  • Hvad kan du gøre for at bidrage til at minimere madspild - både hjemme, i butikker og i restaurationer?
  • Hvordan er madspild et problem i dit land?

Det betyder, at mere end en fjerdedel af den voksne befolkning i verden ikke er aktive nok og dermed i større risiko for at udvikle en lang række
alvorlige sygdomme. Manglende bevægelse har også en negativ effekt på mental sundhed og livskvalitet og er et stort globalt sundhedsproblem.

Dansk_Verdensholdet og Verdensmål-3.png