Hvordan skaber vi mindre madspild?

Hver eneste dag går enorme mængder af mad til spilde over hele verden.
Alene i 2019 blev der genereret omkring 931 tons madspild, hvilket svarer til cirka 17 procent af verdens fødevareproduktion.

Spørgsmål

  • Hvornår og hvordan er du med til at skabe madspild
  • Hvad kan du gøre for at bidrage til at minimere madspild - både hjemme, i butikker og i restaurationer?
  • Hvordan er madspild et problem i dit land?

Madspildet finder sted i både private husholdninger (61 procent),
restaurationer og lignende (26 procent) samt i detailhandlen (13 procent).
Det store madspild er et ressourceproblem på tværs af lav- og højindkomstlande, hvor det har mange forskellige økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser. Blandt andet estimeres det, at 8-10 procent af de globale drivhusgasudledninger stammer fra mad, der ikke bliver spist.

food service.jpg