Nyt samarbejde skaber international dialog om FN’s verdensmål

Med en tværkulturel, dialogbaseret og ung til ung tilgang har DGI Verdensholdet i tæt samarbejde med Worldperfect taget verdensmålene for bæredygtig udvikling med i rygsækken og videre ud i verden.

Hvert andet år tager DGI Verdensholdet på verdensturné. De 28 gymnaster besøger denne gang blandt andet Polen, Emiraterne, Argentina, Uruguay og Thailand, hvor de afholder gymnastikshows, workshops og foredrag for lokale unge.

Holdets vision er at bevæge verden mod mere oplysning, sundhed og fællesskab. Holdets springbræt ud i verden er udviklingen af dansk gymnastiktradition og et humanistisk og demokratisk menneskesyn. Aktiv livsstil og kulturudveksling har fra begyndelsen været de grundlæggende kerneværdier i arbejdet med workshops, men denne gang er indsatsen på dialog øget, for at skabe en opmærksomhed på fremtidens bæredygtige løsninger.

Erfaringsudveksling

Der er skruet op for den lokale interaktion ved at inddrage FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling som tema og metode, og gymnasterne har taget facilitatorkasketten på i en tværnational ung til ung indsats om bæredygtig udvikling for at skabe et rum for læring om verdensmålene og udviklingsarbejde.

Dialogen skal ”pirre” de unges nysgerrighed og øge kendskabet om hinandens liv, hverdag og verdenssyn, set fra hver deres ”ståsted”. På samme tid åbnes der op for viden og bevidstheden om en verden, hvor de unge er fælles om løsninger på de udfordringer, vi står over for. Nogle af de spørgsmål, der undersøges, er helt aktuelt klimaforandringer og biodiversitet, den globale pandemi, CO2-Pyramiden for madvarer og ressourceforbrug.

”Det er spændende med ung til ung dialogen, som også fører til gode snakke gymnasterne imellem efter mødet med unge i ’det globale syd’,” fortæller Bie Andersen, Team Manager for DGI Verdensholdet. ”Gymnasterne hører fx om en vegetarfestival, hvor man i en måned spiser vegetarisk, og det har de talt med de andre gymnaster om.” 

Dialogen giver en introduktion og et kendskab til FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling som praktisk sprog og metode til at forstå og arbejde med lokale og globale udfordringer og udviklingsarbejde. Derigennem opnår de unge en øget viden og indsigt i de daglige udfordringer og ønsker for fremtiden, som de unge i udviklingslandene har.

Nyt imponerende show

I april og maj går DGI Verdensholdet på gulvet med 23 shows i Danmark. Inden showet vises forandringsindsatsen for de ca. 50.000 tilskuere, som præsenteres for nogle af refleksionerne i forhold til, hvordan en ny indsigt har ændret deres syn ift. eget levet liv og ift. de unge, som de har været i dialog med i udviklingslandene.

”Pandemien har givet vores rejse en ekstra dimension, da vi får indsigt i, hvad det betyder, når turister ikke kommer på besøg i flere år. Det har direkte konsekvenser for deres livsvilkår, og når disse bliver truet, så er klimaudfordringerne pludselig ikke så vigtige”, fortæller Bie Andersen, Team Manager.

Inden holdet rejste ud i verden boede de et døgn på 8 efterskoler. Efterskoleelever bliver i løbet af foråret introduceret for historier og oplevelser fra verden med et håb om at de inspireres til at tilegne sig yderligere viden og måske engagere sig direkte i udviklingssamarbejde.

Indsatsen sker i et samarbejde mellem DGI Verdensholdet og Worldperfect. Projektet understøttes af CISU Civilsamfund i udvikling. Alle besøgende på DGI´s landsstævne i Svendborg fra 30. juni til 3. juli 2022 får mulighed for et spændende indblik i processen omkring de unges dialog med hinanden. De personlige og spændende fortællinger vises gennem videomateriale, podcast og workshops.

Fakta:

DGI Verdensholdet er en dansk kulturinstitution, der startede i 1994, men traditionen med at rejse ud med gymnastikken rækker helt tilbage til 1930’erne. Hvert andet år gennemfører en ny årgang gymnaster en international turné, hvor der afholdes æstetiske shows i verdensklasse. Internationalt har mere end to millioner mennesker i over 70 lande oplevet DGI Verdensholdet på deres World Tours. Sideløbende med showet afholder DGI Verdensholdet typisk flere workshops á to til tre dages varighed, for lokale børn og unge i alle de lande, de besøger. Aktiviteterne foregår som regel på skoler og universiteter, og gymnasterne bor ved lokale værtsfamilier som en del af kulturudvekslingen.

Worldperfect har et indgående kendskab til arbejdet med verdensmålene for bæredygtig udvikling og delmålene og mange års erfaringer med at sætte handling bag ordene i samarbejde med virksomheder og organisationer, såvel nationalt som internationalt. Worldperfect har erfaring med at arbejde på meget forskellige typer projekter og knytte verdensmål og bæredygtige dogmer på hvert enkelt. Endelig har Worldperfect speciale i at arbejde med adfærd og adfærdsfornyelse, ligeledes på tværs af kulturer og landegrænser, ikke mindst ift. unge.