Fysisk vejleder til DGI Verdensholdet

Siden 1994 har DGI hvert andet år sendt et Verdenshold på ambassadørrejse for dansk gymnastik og foreningstradition.

Holdet består af 28 udtagne gymnaster, der er kendt for det ypperste inden for opvisningsgymnastik. Gennem workshops og shows inspirerer gymnasterne til en aktiv og sund livsstil. Holdet viser verden, at idræt er både leg, fordybelse, fysisk aktivitet og den sublime præstation.
DGI Verdensholdet bevæger verden til mere sundhed, udfordring og fællesskab.

Vi søger en fysisk vejleder til at forestå behandlinger, fysisk træning mv. på den kommende verdensturné 2020-2021 for DGI Verdensholdet med showet ”QUA”.

Med hele verden som scene har DGI Verdensholdet mulighed for at gøre kreative ideer til virkelighed, og samtidig være med til at formidle fortællingen om DGI Verdensholdet og budskaberne om sund levevis og ”Sport for All”.

Som fysisk vejleder rejser du med holdet, og du skal arbejde i et intenst samspil med resten af teamledelsen, vores sundhedsgruppe, det administrative team og ikke mindst nogle af landets dygtigste gymnaster.

Du har en vigtig opgave i at varetage gymnasternes sundhed og fysiske grundform, skadesforebyggelse samt behandling af sygdom og skader i samarbejde med holdets behandlerteam, de øvrige i teamledelsen og sundhedsgruppen.

Du skal samarbejde med holdets team manager og den øvrige teamledelse, så I i fællesskab løfter DGI Verdensholdets budskaber og mission i både workshoparbejdet, shows og det kulturelle møde.

Du ser det som en selvfølgelighed, at påtage dig andre væsentlige opgaver i forhold til holdets drift af både administrativ og praktisk karakter.

Du understøtter og bidrager til et konstruktivt socialt miljø på holdet, og du påvirker gymnasterne positivt, så de bliver værdige repræsentanter for DGI og Danmark.

Du går forrest med det gode eksempel, og du er katalysator i menneskelige og kulturelle processer.

Du skal navigere i en omskiftelig hverdag, og kunne agere afslappet og professionelt i rejselivets udfordringer, kulturelle forskelle og blandt turnéens mange interessenter og partnere.

Du er udadvendt og fleksibel, og du trives med at arbejde med en opgave under skiftende forhold, og hvor to dage ikke er ens. 

DGI Verdensholdets opbygning
DGI Verdensholdet består af 28 udtagne gymnaster, 14 af hvert køn. Hertil kommer en teamledelse på 5 personer, der rejser med holdet.
Teamledelsen består af holdets team manager, to instruktører, en fysisk vejleder og en kommunikationsmedarbejder.

Faglige kompetencer
Vi forventer, at du har en sundhedsfaglig uddannelse som fysioterapeut, kiropraktor eller lignende.

Øvrige kompetencer
Du har empati og er en afbalanceret person, der er bevidst om egne styrker og svagheder samt i stand til at handle herefter.
 
Du er udadvendt og fleksibel, og du trives med et arbejde under skiftende forhold, hvor to dage ikke er ens.

Du har et godt overblik, er omstillingsparat og du kan bevare hovedet koldt i pressede situationer.

Du er teamorienteret, har gode samarbejdsevner og forstår at finde din rolle i ledelsesrelationer.
 
Du forstår at repræsentere holdet, holdets partnere og DGI, og du kan varetage DGI Verdensholdets forpligtelser over for værter, organisationer og myndigheder og det øvrige netværk af kontakter, medier mv. 

Ansættelsesperiode og turnéforløb
Stillingen er en projektansættelse med ansættelse fra senest den 1. juli 2020 og fratrædelse den 6. juli 2021. Ansættelsesperioden er 12-13 måneder efter aftale.
 
Stillingen indeholder rejsevirksomhed af ca. 10 måneders varighed, heraf 7 måneder i udlandet. Herudover omfatter perioden din forberedelse samt samlinger i foråret 2020 i udvalgte weekender. Intro- og udtagelsesuge kan finde sted på hverdage.
 
Ser du, at opgaven kan løses på andre vilkår end ovenfor, beder vi dig angive det i din ansøgning.
 
Du skal være indstillet på at agere i en omskiftelig hverdag. Til gengæld giver vi dig muligheden for at opleve verdens mangfoldighed og få styrket dine kompetencer i et internationalt miljø. Du skal rejse og leve på samme måde som gymnasterne og den øvrige teamstab.

 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sundhedsudvalget v/Ditte Roth Hulgaard, tlf. 28 56 24 23.
Læs mere om DGI Verdensholdet på: verdensholdet.dgi.dk