NAMUH er liv

Når DGI Verdensholdet går på gulvet med showet NAMUH, kommer du til at opleve nogle af landets allerbedste gymnaster udføre rytmisk gymnastik, dans, spring og akrobatik af højeste kaliber.

NAMUH handler om livet, om gruppedynamikker og om, hvordan man finder balancen imellem individets frihed, identitet og gruppens krav, normer og sikkerhed.  

Igennem NAMUH opdager vi, at individet er afhængigt af gruppen og omvendt. For meget af det ene destruerer det andet.

Showet tager dig med igennem fem faser, hvor første fase viser en gruppe af individer der mødes, identitetsløse og kønsløse. De er bare.

I anden fase er individet i sit es. Det grænsesøgende, nysgerrige og legesyge menneske er i fokus. Normerne udfordres og man bliver klogere på, hvad der fungerer og ikke fungerer.

Langsomt udvikles normer, og i den tredje fase opdager vi, at man kan opnå store ting som gruppe. Men hvad der før var kærlig hjælp til dem der trådte ved siden af, bliver nu til en undertrykkende stemning, hvor gruppens stigende krav opsluger individet.

Ud af denne undertrykkende gruppekultur opstår der i fjerde fase en modbevægelse. Her oplever vi en subkultur, der samles om lyster, begær og individets frihed. De to grupper eksisterer i hver deres ekstrem, og et opgør er uundgåeligt.

I femte og sidste fase er både individ og gruppe kastet ud i komplet mørke. De er midt i en identitetskrise, men finder langsomt ind til hinanden og håbet om en ny start. En start, hvor man kan finde formål, identitet og tryghed i samværet med andre.

Namuh_RGB_Rød.png