Aktiviteter for unge

Sygeforsikringen "danmark" og DGI Verdensholdet ønsker, at aktivere unge.

Rollemodeller for bevægelse 

Gymnasterne på DGI Verdensholdet, er anerkendte rollemodeller for sundhed, aktive fællesskaber og lige muligheder. De har stor erfaring med at skabe aktiviteter og motivere til bevægelse og det er holdet klar til at gøre igen i 2023 og 2024. 

Sammen sætter vi fokus på forbedret trivsel blandt unge og bygger bro mellem de unge og inkluderende fællesskaber.

Vi ønsker at motivere de unge, og skabe støttende og positive fællesskaber med frirum, dannelse og identitet.

Vi forventer at 4000 unge deltager i projektet.

Sygeforsikring "danmark" og DGI Verdensholdet har netop igangsat et projekt, som skal motivere de unge i målgruppen 14-19 år.

Med projektet sættes der initiativer og aktiviteter i gang, som rammer den unge målgruppe med aktiv deltagelse. Udover sundhedsperspektivet skal aktiviteterne understøtte mental trivsel og ungemiljøer.  

Sygeforsikringen "danmark" har bidraget med en flot donation på 995.000 til projektet. 

Gymnasterne udtages til holdet i februar og aktiviteterne starter i august 2023.