Turnering Sydvest 2021/2022 efter jul

Hvornår
18. jan kl. 08:00 - 30. mar 2022 kl. 08:00
Hvor
DGI Sydvest, Degnevej 16 C, 6705 Esbjerg Ø, Danmark
Hvem
Udøvere, 15 - 99 år, begynder, letøvede, øvede

Nummer
2022 16 90 5200

Deltag i kampen om Sydvest!

Volleyballturneringen er for: 
Damesenior A+B 
Dameynglinge 
Herresenior A+B 
Herreynglinge 
Mix Motion B+C 
Mix Senior 
Mix ynglinge 
Åben Motion

Kom med til turneringen i DGI Volleyball Syd har herved fornøjelsen at indbyde til TURNERINGEN 2021/2022, efter jul som afvikles efter nytåret til ca. 30. marts 2022. 
Der spilles efter de internationale spilleregler og DGI's turneringsreglement med enkelte afvigelser, som vil blive meddelt i turneringsplanen.

Tilmelding foregår via foreningsportalen

HUSK at tilmelde dig til planlægningsmødet 18.januar i Vorbasse.

Der indbydes i 11 rækker. Udvalget forbeholder sig ret til at slå rækker sammen, hvor tilmeldingen er for lille. På samtlige herrehold må der gerne deltage damer. 

MIX-RÆKKER FOR TURNERINGSSPILLERE: 
Ynglinge-mix og senior-mix defineres som mix-rækker for egentlige turneringsspillere (ikke motionsspillere). 

MOTION A, MOTION B-MIX og MOTION C-MIX er motionsrækker efter turneringsreglementets bestemmelser § 7 og 10, og man tilmelder sig efter erfaringer og kvalifikationer. (§ 7 siger følgende: "På et hold i motionsrækkerne må højst deltage én ikke-motionsspiller". - § 10 siger: "En motionsspiller må ikke deltage på andre hold under DGI eller andre organisationer". D.v.s. han/hun må ikke deltage på et turneringshold i en ikke-motionsrække. 
I MOTION B-MIX og MOTION C-MIX må der højst være 4 herrer på banen. Resten af holdet består af kvinder. I MOTION Å er der ingen krav til mixning.

NIVEAUDELING: Hvor rækkerne er opdelt (eks. HSA og HSB) tilmelder man efter skøn. 
Med hensyn til op- og nedrykning af spillere fra og til MOTION Å, MOTION B-MIX og MOTION C-MIX bemærkes, at senior A-rækkerne og SENIOR-MIX og YNGLINGERÆKKERNE rangeres over MOT Å, MOT B og MOT C.

 
ALDERSGRÆNSER:    PRIS:   NETHØJDE (M/K) 
Ynglinge: Født 2003 og 2004  350 kr. pr. hold 243/224 cm 
Seniorer: Født 2002 eller tidligere 350 kr. pr. hold 243/224 cm 
MOT Å + SEN-MIX + YNG-MIX + MOT B-MIX spilles på 235 cm. MOT C-MIX på 224 cm.

For kampe arrangeret i haller, der er lejet af DGI Volleyball Syd opkræves et halgebyr, der udgør 150,00 kr. pr. kamp. (Alle kampe undtagen MOTION Å, MOTION B-MIX, MOTION C-MIX arrangeres i lejede haller). De nævnte 3 rækker afvikles i de tilmeldte holds egne træningstider og -lokaler. Hvis holdene i disse rækker ikke råder over træningslokaler kan kampene afvikles i lejede haller. Hallejegebyr er da som ovenfor anført.

Skoler og ungdomsklubber, der ønsker at deltage, skal være medlem af DGI Sydvest 
TIL  KAMPENE  SKAL  HOLDENE  HAVE  EN  PERSON,  DER  KAN  MEDVIRKE  SOM  DOMMER.

 
NB: Send venligst en mail til Kurt: kurt7529@gmail.com hvilke aftener i ugen i ønsker hjemmekampe, tid fra - til, antal baner.

Har du spørgsmål kontakt: 
Kurt Kristensen, 22 73 39 14, eller mail kurt7529@gmail.com 
Spørgsmål til selve tilmelding: Stine Thorup tlf.: 79 40 46 20 eller på mail: stine.thorup@dgi.dk

 
 

Turneringsplanens tidspunkter for Motions-Mixrækkerne. 
De anførte tidspunkter gælder for den første kamp den pågældende dato. 
De øvrige kampe afvikles i umiddelbar forlængelse heraf, idet man må regne med ca. 45 - 60 minutter pr. kamp.

 
Uddrag af reglerne for kampens afvikling: 
Der spilles efter: "De officielle volleyballregler" udgivet af DVBF og DGI´s turneringsregler for volleyball.

 
NB:  
I sæsonen 2021/2022 spilles der efter 25 system, hvor der skal spilles tie break i alle sæt til 25 point, dog med mindst 2 point i forskel. Det bemærkes at et evt. 3. sæt spilles til 15 point, med mindst 2 point i forskel.

Der spilles i alle kampe bedst af 3 sæt.

Det skal dog bemærkes, at hvor denne plans bestemmelser afviger fra de internationale love og DGI's turneringsregler er denne plans bestemmelser gældende.

 
Nethøjde: 
HS, HY : 2,43 meter 
SENIORMIX, YNGLINGEMIX, ÅBEN MOTION, B-MIX : 2,35 meter 
DS, C-MIX :  2,24 meter

Er begge hold enige kan kampen afvikles på en højere nethøjde.

Op- og nedrykning af spillere: 
Man må atter deltage på det lavere rangerende hold, når det højere rangerende hold i mellemtiden eller samme dag har afviklet en kamp, hvori man ikke har deltaget.

Man kan ikke rykkes ned, hvis man har deltaget i 2/3 af et højere rangerende holds kampe.

I MOTION B/C Mix-rækken må højest 4 herrer være på banen. Resten af holdet består af damer.

I SENIORMIX skal der være 3 herrer + 3 damer på holdet (eller 3 h + 2 d eller 2 h + 3 d).Med hensyn til op- og nedrykning af spillere fra og til MOTION B-MIX og MOTION C-MIX  bemærkes, at senior A/B-rækkerne og SENIOR-MIX/ÅBEN MOTION rækkerne rangeres over MOTION B  og MOTION C.

Fra turneringsreglerne skal følgende bemærkes: 
"På hold i motionsrækken må højest være en ikke-motionsspiller, jævnfør § 10." 
"En motionsspiller må ikke deltage på andre hold under DGI eller andre organisationer."

Antal spillere: 
I alle rækker er det tilladt at spille med 5 spillere.

Påklædning: 
Det henstilles, at spillerne er reglementeret påklædt (ens påklædning og nummerering).

Spillepladsen: 
Normal størrelse 9 x 18 meter. Det tillades dog at spille i gymnastiksale, der er 8 x 16 meter.

Der ses ligeledes bort fra loftshøjden på 7 meter.

Hvis loftshøjden på 7 meter ikke kan opfyldes gælder følgende regler: 
"Rammer bolden loftet eller nedhængende genstande må der spilles videre på egen banehalvdel. Rammer man loft eller nedhængende genstande på modstanderens banehalvdel er bolden tabt."

I serven tabes bolden, hvis loft eller nedhængende genstande rammes. Rammer bolden vægge eller ribber er bolden i alle tilfælde tabt.

Dommere: 
De deltagende hold sørger selv for at dømme og afvikle kampene. På hvert hold skal der være en dommer og sekretær, der kan afvikle kampe, hvori man ikke selv deltager.

Flytning af kampe (SKAL OVERHOLDES) 
Det er tilladt at flytte kampe, og følgende skal i den forbindelse underrettes: 
1. Alle implicerede hold. 
2. Stævneleder. 
3. Hallen / Spillested. 
4. Turneringsleder.

Meddelelse om flytning skal ske senest 4 dage før det i planen fastsatte 
tidspunkt.

Turneringslederen skal have meddelelse senest dagen før det fastsatte tidspunkt med oplysning om ny spilledato og spillested.

Afbud: 
Afbud til fastsatte kampe skal for at være lovlige meddeles til følgende: 
1. Alle implicerede hold. 
2. Stævneleder. 
3. Hallen / Spillested. 
4. Turneringsleder.

AFBUD SKAL MEDDELES SENEST 3 DAGE I FORVEJEN. 
Udeblivelse: 
Udeblivelse uden afbud medfører, at foreningen idømmes en bøde på kr. 400,00, og i gentagelsestilfælde kr. 500,00. 
De fremmødte hold meddeler alle udeblivelser på kampskemaet.

Udmeldelse: 
Trækkes et hold ud af turneringen er bøden kr. 300,00.

Protester: 
Protester kan kun behandles, hvis de er turneringslederen i hænde senest 6 dage efter kampen er spillet.

Depositum kr. 100,00 medsendes (tilbagesendes, hvis protesten vindes). Selv om der er protesteret mod spillere, bold o.s.v. skal kampen afvikles.

Såfremt et hold kommer for sent (over 10 min.) kan kampen aflyses, såfremt den forhindrer stævnets videre afvikling.

Bolde: 
Hvert hold stiller med en reglementeret kampbold.

Stævneleder (VIGTIGT NÅR TIDSPLANEN SKAL OVERHOLDES)

I forbindelse med afviklingen af et stævne bedes følgende iagttaget:

Foreningen der skal være stævneleder skal sørge for, at der er kampskemaer til stede ved stævnets start.

Vær opmærksom på, at man godt kan være stævneleder i rækker, hvor man ikke selv har deltagende hold, hvorfor en nøje gennemgang af turneringsplanen 
anbefales (se halover-sigten).

Sørg for at kampene kommer rettidigt i gang.

Vær de øvrige klubber behjælpelig med at anvise hvor de har dommer- og 
sekretær forpligtelser.

Sørg for at kampskemaerne er underskrevet.

Sørg for at kampskemaerne bliver samlet efter stævnet og Resultater bliver indtastet på nettet.

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer