Sådan er de nye anbefalinger for volleyball og beachvolley

(Opdateret 20. november 2020.) DGI Volleyball tilpasser i fællesskab med Volleyball Danmark anbefalingerne til idrætsforeningerne, for at fortsætte kontrollerede volleyball og beachvolley aktiviteter på forsvarlig vis.

Volleyball og beachvolley kan fortsætte hvis anbefalinger og krav overholdes. Foto: DGI

Beachvolleyball er tidligere defineret som en udendørs idræt med kropskontakt, hvorfor vi betragter volleyball og beachvolleyball i denne sammenhæng som idræt med kropskontakt.

Volleyball Danmark og DGI Volleyball ønsker med de supplerende anbefalinger, at det bliver muligt for foreninger med volleyball og beachvolley, at fortsætte kontrollerede volleyball og beachvolleyball aktiviteter.

DIF, DGI og Firmaidrættens retningslinjer for idrætsaktiviteter

Herunder kan du læse de specifikke anbefalinger for volleyball og beachvolley. Udover disse skal de overordnede retningslinjer fra DGI og DIF - bl.a. for sektionering, regler for mundbind, kropsafstand, bad og omklædning m.fl. - følges.

Forsamlingsforbuddets forskellige persongrænser ved idrætsaktiviteter:

 • Forsamlingsforbud på 10 personer gælder voksne fra 22 år og derover. En evt. træner, frivillig eller dommer tæller med i det samlede antal.
 • Forsamlingsforbud på 50 personer gælder for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge til og med 21 år. Der må gerne være nødvendige voksne til stede som en del af forsamlingen på 50 personer. En nødvendig voksen er en træner, hjælpetræner eller en forælder ved forældre/barn hold, hvis tilstedeværelse er nødvendig for, at aktiviteten kan udføres forsvarligt. Der må ikke blandes voksne udøvere med ungdomsudøvere. Hvis blot én 22-årige deltager som udøver, gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer. Det betyder, at f.eks. Ramasjang Familievolley kan fortsætte med op til maksimalt 50 deltagere i alt, inklusiv både aktive børn og aktive forældre.
 • Forsamlingsforbud på 500 personer ved fx kursus-og uddannelsesaktiviteter, tilskuere eller professionelle/elite udøvere. Det er et krav, at man i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med ansigtet i samme retning.

Vis mere Vis mindre

Anbefalinger for volleyball og beachvolley

På baggrund af de opdaterede retningslinjer fra DIF og DGI anbefaler Volleyball Danmark og DGI Volleyball sine medlemsforeninger at vurdere, om de enkelte foreninger på forsvarlig og kontrolleret vis kan gennemføre volleyball og beachvolleyball aktiviteter.

Såfremt foreninger ønsker at gennemføre volleyball og beachvolleyball aktiviteter, ønsker Volleyball Danmark og DGI Volleyball derfor at foreningerne, ud over de generelle krav og retningslinjer fra myndigheder og DIF og DGI, desuden følger disse specifikke anbefalinger for volleyball og beachvolley, som er gældende for både træning og ved kamp/stævneaktivitet:

 • Der skal så vidt muligt trænes med den samme gruppe af spillere fra gang til gang.
 • Træning tilrettelægges, så vidt det er muligt, således at der er minimum 2 meters afstand mellem alle deltagere. Det er f.eks. tilladt at inddrage smash/blokade, men det anbefales, at træningsøvelser tilrettelægges således, at den nære kontakt bliver så minimal som muligt.
 • Ved skift mellem kampe/træningsgrupper undgås der kontakt, og fast inventar, der skal justeres ved berøring, samt redskaber og remedier til baneklargøring, skal afsprittes mellem kampe eller træningspas.
 • Sørg samtidigt for, at der er god tid mellem kampene eller træningsgrupperne, så de deltagere, der forlader banen, er væk inden de nye deltagere skal ankomme.
 • En træner ikke må træne mere end én gruppe samtidig. En træner må altså ikke facilitere, kommunikere eller på anden måde være i kontakt med flere grupper, der er til stede samtidig.
  Sektionsopdelt træning kan fortsat ske, hvis der er tale om separate grupper (og trænere). Det betyder, at der fortsat kan gennemføres træning i flere grupper på max 10 personer inkl. træner, hvis der er tale om grupper med egen træner og træningsforløb. 

Deltagere medbringer

 • Egen håndsprit og holder en høj standard for hygiejne før/under/efter kamp/træning.
 • Én klud/håndklæde pr. deltager til aftørring af sved – medbragt af deltageren selv.
 • En separat klud/håndklæde til aftørring af bold – medbragt af deltageren selv.
 • Deltagere skal undgå fysisk kontakt og high fives før/under/efter kamp/træning.
 • Det anbefales, at deltagerne ikke rører sig selv i ansigtet under kampen/træningen.
 • Hygiejne af hænder, arme og bolde foretages før, under og ved afslutning af kamp/træning (anbefalet minimum hvert 15 minut og ved hver naturlig pause).
 • Personer, som tilhører den særlige risikogruppe, bør ikke deltage i kampe/træning på nuværende tidspunkt, hverken som spiller eller som træner/leder.
 • Al planlagt træning er frivillig. Det er især vigtigt over for unge spillere at fremhæve, at man ikke skal føle sig forpligtet til at deltage, hvis man er utryg.
 • Det er på ingen måde tilladt at komme til kamp/træning, hvis man er syg, og ved ukendt sygdom skal man være symptomfri i 48 timer inden stævneaktivitet/træning kan genoptages. Er du som foreningsleder/træner det mindste i tvivl om, hvordan du skal håndtere denne genåbningsproces, så anvend altid et forsigtighedsprincip og brug i øvrigt din sunde fornuft.

Er du som foreningsleder/træner det mindste i tvivl om, hvordan du skal håndtere denne genåbningsproces, så anvend altid et forsigtighedsprincip og brug i øvrigt din sunde fornuft.

Vi appellerer yderligere til, at alle udøvere udviser god disciplin i forhold til anbefalingerne.

Links:

Download plakat fra Sundhedsstyrelsen

DIF og DGI's retningslinjer