Opdaterede retningslinjer for volleyball og beachvolley

(Opdateret 9. maj 2021.) Bliv klogere på retningslinjerne for volleyball.

Nu må der spilles indendørs volleyball for max 25 pers. pr. gruppe.

Nye restriktioner for hele landet pr. 5. maj

Kulturministeriet har ikke defineret Volleyball og Beachvolleyball som en kontaktsport, hvorfor der nu må spilles volleyball og beachvolleyball indendørs for alle aldersgrupper.

 • Med virkning fra onsdag den 5. maj gælder følgende for indendørs idræt:
  • Indendørs volleyball og beachvolleyball for personer under 18 år (max 25 personer per gruppe) kan dyrkes og der er ikke krav om coronapas)
  • Indendørs volleyball og beachvolleyball for personer på 18 år og derover (max. 25 personer per gruppe) kan dyrkes og der er krav om coronapas.
  • Der må ikke være publikum til stede indendørs. Forældre og andre må derfor ikke opholde sig i hallen under aktiviteten.
 • For udendørs idræt gælder følgende:
  • For udendørs idræt er den maksimale gruppestørrelse 75 personer, og der er ikke krav om coronapas.
  • Udendørs kan der være tilskuere til stede, hvis tilskuerantallet sammen med deltagerantallet overholder det gældende forsamlingsforbud.
 • Krav om Coronapas
  • I de tilfælde hvor der er krav om Coronapas gælder kravet ikke for frivillige trænere, ansatte og lignende.
  • I de tilfælde hvor der er krav om Coronapas, og hvor der er en træner/holdleder til stede til aktiviteten, er det et krav, at træneren/holdlederen kontrollerer om udøverne har et gyldigt Coronapas.
  • I de tilfælde hvor der er krav om Coronapas, og hvor der ikke er en træner/holdleder er det et krav, at facilitetsejeren eller foreningen udfører en stikprøvekontrol mindst en gang i døgnet. Foreningen opfordres til at gå dialog med facilitetsejeren omkring dette, eller alternativt at sikre at der er en frivillig leder tilstede som kontrollerer udøvernes coronapas.

Få svar på de mest stillede spørgsmål her.

Få hele overblikket over, hvad DGI anbefaler her og læs anbefalingerne fra Kulturministeriet her.

Anbefalinger for volleyball og beachvolleyball

Volleyball Danmark og DGI Volleyball anbefaler sine medlemsforeninger at vurdere, om de enkelte foreninger på forsvarlig og kontrolleret vis kan gennemføre volleyball og beachvolleyball aktiviteter.

Såfremt foreninger ønsker at gennemføre volleyball og beachvolleyball aktiviteter, ønsker Volleyball Danmark og DGI Volleyball derfor at foreningerne, ud over de generelle krav og retningslinjer fra myndigheder og DIF og DGI, desuden følger disse specifikke anbefalinger for volleyball og beachvolleyball, som er gældende for både træning og ved kamp/stævneaktivitet:

 • Træning tilrettelægges, så vidt det er muligt, således at der er minimum 2 meters afstand mellem alle deltagere. Det er f.eks. tilladt at inddrage smash/blokade, men det anbefales, at træningsøvelser tilrettelægges således, at den nære kontakt bliver så minimal som muligt.
 • Sørg for, at der er god tid mellem kampene eller træningsgrupperne, så de deltagere, der forlader banen, er væk inden de nye deltagere skal ankomme.
 • Deltagere skal søge at undgå fysisk kontakt og high fives før/under/efter kamp/træning.
 • Hygiejne af hænder, arme og bolde foretages før og ved afslutning af kamp/træning samt ved hver naturlig pause undervejs.
 • Personer, som tilhører den særlige risikogruppe, bør ikke deltage i kampe/træning på nuværende tidspunkt, hverken som spiller eller som træner/leder.
 • Al planlagt træning er frivillig. Det er især vigtigt over for unge spillere at fremhæve, at man ikke skal føle sig forpligtet til at deltage, hvis man er utryg.
 • Det er på ingen måde tilladt at komme til kamp/træning, hvis man er syg, og ved ukendt sygdom skal man være symptomfri i 48 timer inden stævneaktivitet/træning kan genoptages.

Deltagere medbringer

 • Egen håndsprit og holde en høj standard for hygiejne før/under/efter kamp/træning.
 • Én klud/håndklæde pr. deltager til aftørring af sved.

Er du som foreningsleder/træner det mindste i tvivl om, hvordan du skal håndtere denne genåbningsproces, så anvend altid et forsigtighedsprincip og brug i øvrigt din sunde fornuft.

Vi appellerer yderligere til, at alle udøvere udviser god disciplin i forhold til anbefalingerne.

Links