Sådan er de nye anbefalinger for volleyball og beachvolley

DGI Volleyball tilpasser i fællesskab med Volleyball Danmark anbefalingerne til idrætsforeningerne, for at åbningen sker på forsvarlig vis.

Volleyball og beachvolley kan igen starte op hvis anbefalinger og krav overholdes.

Fremover lyder budskabet, at både indendørs og udendørs idræt med kropskontakt godt kan afholdes, når det sker inden for rammerne af de generelle krav og anbefalinger, som sundhedsmyndighederne og Kulturministeriet har offentliggjort.

Beachvolley er tidligere defineret som en udendørs idræt med kropskontakt, hvorfor vi betragter volleyball og beachvolley i denne sammenhæng som idræt med kropskontakt.

Volleyball Danmark og DGI Volleyball ønsker med de supplerende anbefalinger, at det bliver muligt for foreninger med volleyball og beachvolley, at fortsætte kontrollerede volleyball og beachvolley aktiviteter.

Herunder kan du læse anbefalingerne for volleyball og beachvolley, udover disse skal de overordnede retningslinjer fra DGI og DIF følges.

Særlige restriktioner i hele landet fra 19. september til 4. oktober

DIF og DGI opfordrer foreningerne til at være særligt opmærksomme på, hvordan idrætsaktiviteterne afvikles; såvel træning som turnerings- og konkurrenceaktiviteter.

Læs mere om restriktionerne, som i første omgang er gældende frem til 4. oktober 2020.

Anbefalinger for volleyball og beachvolley

Såfremt foreninger ønsker at gennemføre volleyball og beachvolley aktiviteter, ønsker Volleyball Danmark og DGI Volleyball derfor at foreningerne, ud over de generelle krav og retningslinjer fra myndigheder og DIF og DGI, desuden følger disse specifikke anbefalinger for volleyball og beachvolley, som er gældende for både træning og stævneaktivitet:

 • Der skal så vidt muligt trænes med den samme gruppe af spillere fra gang til gang.
 • Træning tilrettelægges, så vidt det er muligt, således at der er minimum 2 meters afstand mellem alle deltagere. Det er f.eks. tilladt at inddrage smash/blokade, men det anbefales, at træningsøvelser tilrettelægges således, at den nære kontakt bliver så minimal som muligt.Ved skift mellem kampe/træningsgrupper undgås der kontakt, og fast inventar, der skal justeres ved berøring, samt redskaber og remedier til baneklargøring, skal afsprittes mellem kampe eller træningspas.
 • Sørg samtidigt for, at der er god tid mellem kampene eller træningsgrupperne, så de deltagere, der forlader banen, er væk inden de nye deltagere skal ankomme.
 • Deltagere medbringer:
  • Egen håndsprit og holder en høj standard for hygiejne før/under/efter kamp/træning.
  • Én klud/håndklæde pr. deltager til aftørring af sved – medbragt af deltageren selv.
  • En separat klud/håndklæde til aftørring af bold – medbragt af deltageren selv.
 • Deltagere skal undgå fysisk kontakt og high fives før/under/efter kamp/træning.
 • Det anbefales, at deltagerne ikke rører sig selv i ansigtet under kampen/træningen.
 • Hygiejne af hænder, arme og bolde foretages før, under og ved afslutning af kamp/træning (anbefalet minimum hvert 15 minut og ved hver naturlig pause).
 • Personer, som tilhører den særlige risikogruppe, bør ikke deltage i kampe/træning på nuværende tidspunkt, hverken som spiller eller som træner/leder.
 • Al planlagt træning er frivillig. Det er især vigtigt over for unge spillere at fremhæve, at man ikke skal føle sig forpligtet til at deltage, hvis man er utryg.
 • Det er på ingen måde tilladt at komme til kamp/træning, hvis man er syg, og ved ukendt sygdom skal man være symptomfri i 48 timer inden stævneaktivitet/træning kan genoptages.

Er du som foreningsleder/træner det mindste i tvivl om, hvordan du skal håndtere denne genåbningsproces, så anvend altid et forsigtighedsprincip og brug i øvrigt din sunde fornuft.

Vi appellerer yderligere til, at alle udøvere udviser god disciplin i forhold til anbefalingerne.

OPDATERET DEN 21. SEPTEMBER 2020

Links:

Download plakat fra Sundhedsstyrelsen

DIF og DGI's retningslinjer