Opdateret retningslinjer for volleyball og beachvolley

(Opdateret 2. marts 2021.) Bliv klogere på retningslinjerne for volleyball. Idræt i corona-tiden kan være en udfordring. Vi har samlet råd og vejledning til dig her.

Nu må op til 25 personer dyrke idræt udenfor i foreningsregi.

Nye restriktioner for hele landet pr. 1. marts

 • Der gælder et forsamlingsforbud på max 25 for udendørs idræt.
 • Indendørs idræt skal fortsat holdes lukket.

Få hele overblikket over, hvad DGI anbefaler her og læs anbefalingerne fra Kulturministeriet her.

Anbefalinger for volleyball og beachvolleyball

Volleyball Danmark og DGI Volleyball anbefaler sine medlemsforeninger at vurdere, om de enkelte foreninger på forsvarlig og kontrolleret vis kan gennemføre volleyball og beachvolleyball aktiviteter.

Såfremt foreninger ønsker at gennemføre volleyball og beachvolleyball aktiviteter udendørs, ønsker Volleyball Danmark og DGI Volleyball derfor at foreningerne, ud over de generelle krav og retningslinjer fra myndigheder og DIF og DGI, desuden følger disse specifikke anbefalinger for volleyball og beachvolley, som er gældende for både træning og ved kamp/stævneaktivitet:

 • Der skal så vidt muligt trænes med den samme gruppe af spillere fra gang til gang.
 • Træning tilrettelægges, så vidt det er muligt, således at der er minimum 2 meters afstand mellem alle deltagere. Det er f.eks. tilladt at inddrage smash/blokade, men det anbefales, at træningsøvelser tilrettelægges således, at den nære kontakt bliver så minimal som muligt.
 • Ved skift mellem kampe/træningsgrupper undgås der kontakt, og fast inventar, der skal justeres ved berøring, samt redskaber og remedier til baneklargøring, skal afsprittes mellem kampe eller træningspas.
 • Sørg samtidigt for, at der er god tid mellem kampene eller træningsgrupperne, så de deltagere, der forlader banen, er væk inden de nye deltagere skal ankomme.

Deltagere medbringer

 • Egen håndsprit og holder en høj standard for hygiejne før/under/efter kamp/træning.
 • Én klud/håndklæde pr. deltager til aftørring af sved – medbragt af deltageren selv.
 • En separat klud/håndklæde til aftørring af bold – medbragt af deltageren selv.
 • Deltagere skal undgå fysisk kontakt og high fives før/under/efter kamp/træning.
 • Det anbefales, at deltagerne ikke rører sig selv i ansigtet under kampen/træningen.
 • Hygiejne af hænder, arme og bolde foretages før, under og ved afslutning af kamp/træning (anbefalet minimum hvert 15 minut og ved hver naturlig pause).
 • Personer, som tilhører den særlige risikogruppe, bør ikke deltage i kampe/træning på nuværende tidspunkt, hverken som spiller eller som træner/leder.
 • Al planlagt træning er frivillig. Det er især vigtigt over for unge spillere at fremhæve, at man ikke skal føle sig forpligtet til at deltage, hvis man er utryg.
 • Det er på ingen måde tilladt at komme til kamp/træning, hvis man er syg, og ved ukendt sygdom skal man være symptomfri i 48 timer inden stævneaktivitet/træning kan genoptages.

Er du som foreningsleder/træner det mindste i tvivl om, hvordan du skal håndtere denne genåbningsproces, så anvend altid et forsigtighedsprincip og brug i øvrigt din sunde fornuft.

Vi appellerer yderligere til, at alle udøvere udviser god disciplin i forhold til anbefalingerne.

FAQ om de nyeste retningslinjer

Er det både børn og voksne, der må mødes op til 25 personer til udendørs træning/kamp?
Ja.

Er der krav om negativ test, før man må deltage i udendørs træning?
Nej, der er ikke krav om corona-test eller negativ test.

Må vi rykke indendørs træning udendørs?
Ja, det er tilladt at afvikle træning udendørs i grupper på op til 25 personer inkl. træner, hvis der er adgang til faciliteter. Det gælder alle idrætter, også dem, der ”normalt” træner indendørs.

Tæller en træner, dommer mv. med i forsamlingsforbuddet på 25?
Ja, forsamlingsforbuddet omfatter alle de tilstedeværende dvs. både udøvere, trænere, dommer og evt. tilskuere eller forældre mv.

Må vi arrangere træning for flere grupper samtidig?
Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe er på max 25 personer inkl. træner. I skal desuden sikre, at I overholder følgende:

- Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne - gerne mindst 2 meters afstand.
- I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
- Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk at vedkommende tæller med i det samlede antal på max 25 personer.

Må en træner stå for aktiviteter i flere grupper af 25 samtidig?
Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne.

Må klubhuse og foreningslokaler benyttes i forbindelse med f.eks. toiletbesøg og afhentning af udstyr?
Ja - toiletter, omklædningsrum, opbevaringsskure mv. må gerne holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold.

Vis mere Vis mindre

Links