Volleyball Danmark og DGI Volleyball drøfter udvidet samarbejde om en stærkere volleyballkultur i hverdagen

Hvordan får volleyball en stærkere position i det danske sportsbillede? Det var temaet, da Volleyball Danmark og DGI Volleyball holdte fællesmøde.

Volleyball Danmark og DGI Volleyball drøfter øget samarbejde

Der var en positiv stemning på fællesmødet og en vilje til at se på de muligheder, der kan få volleyball til at få en stærkere position.

Målet for det eventuelt intensiveret samarbejde mellem Volleyball Danmark og DGI Volleyball er bredt set at skabe en stærkere volleyballkultur i hverdagen i Danmark.

Kimen til det udvidede samarbejde mellem de to medlemsorganisationer er den fælles idrætsvision Bevæg dig for livet, hvor DGI Volleyball og Volleyball Danmark allerede samarbejder.

Basis for samarbejde
Det har skabt grobund og basis for samarbejdet, hvor det nu diskuteres, om de to medlemsorganisationer skal intensivere samarbejdet om træneruddannelse, stævner og turneringer, Senior+ Volley, klubudvikling samt ”sorte huller”.

Det er stort for idrætten med et godt samarbejde, da det samlet kan være med til at udvikle volleyball i Danmark. Det kan tilgodese vores fælles medlemmer, bl.a. ved at der kan skabes muligheder for flere gode tiltag, som kan styrke idrætten.

Ian Kristensen fra DGI’s idrætsledelse

Erik Jacobsen, formand i Volleyball Danmark:

”Det var rigtig dejligt at se den vilje, der var til at se muligheder frem for begrænsninger. Jeg er meget positiv i forhold til det videre arbejde og ser frem til de konkrete forslag, vi skal behandle i Volleyball Danmarks bestyrelse,” siger han.

Ian Kristensen fra DGI’s idrætsledelse:

”Det er stort for idrætten med et godt samarbejde, da det samlet kan være med til at udvikle volleyball i Danmark. Det kan tilgodese vores fælles medlemmer, bl.a. ved at der kan skabes muligheder for flere gode tiltag, som kan styrke idrætten,” siger han.

Har længe ønsket et fællesmøde
Både Volleyball Danmarks bestyrelse og idrætsledelsen i DGI Volleyball har længe ønsket at holde et fællesmøde på administrativt niveau for at drøfte mulige politikområder, aktiviteter og fælles projekter, hvor de to organisationer med fordel kan intensivere samarbejdet.

Det være sig i form af opgavedeling og fælles koncepter, produkter eller projekter målrettet lokale foreninger.

Alle områderne har potentiale for et samarbejde. På mødet blev det besluttet at prioritere træneruddannelse og Senior+ Volley.

Administrationerne fra Volleyball Danmark og DGI Volleyball skal nu præsentere et oplæg for Volleyball Danmarks bestyrelse og DGI’s idrætsledelse, der herefter beslutter, om det er noget, der skal arbejdes videre med og implementeres.

For yderlige oplysninger, kontakt venligst:

DGI’s Idrætsledelse: Ian Kristensen: 4017 8322 / ian@immi.dk
Volleyball Danmarks formand: Erik Jacobsen: 5138 3533 / erik.jacobsen@eriksminde.dk