Rod i politiets våbenregister: Her er seneste status

Politiets nye våbenregister har voldt store problemer, siden det blev taget i brug i januar 2022. Vi opdaterer løbende denne side med seneste status på udfordringerne.

Pr. 15. november havde PAC 45.140 verserende sager liggende, som afventer behandling. Frem til sommeren 2023 har PAC hjælp af 35 vikarer, der skal nedbringe sagspuklen.

OPDATERET 1. DECEMBER 2022: 

En ny status fra Politiets Administrative Center (PAC) opgjort pr. 15. november 2022 viser, at PAC har 45.140 verserende sager liggende, som afventer behandling.

Politiets nye våbenregister har voldt store problemer, siden det blev taget i brug i januar 2022. Politiet har sammen med leverandøren Netcompany løbende arbejdet på at optimere systemet, og 31. oktober 2022 blev det nye våbenregister testet, og Rigspolitiet vurderede, at det var klar til at håndtage sagsbehandlingen fuldt ud.

De kommende måneder vil våbenregistret være under øget overvågning. I denne periode vil Netcompany yde support og støtte, så PAC kan benytte systemet så effektivt som muligt. I samme periode gennemfører Rigspolitiet den endelige driftsprøve. Der er dog fortsat en væsentlig sagspukkel som følge af it-problemerne.

I den nye status skriver PAC blandt andet:

"Den største opgave foran os nu er at holde momentum med de nye sager samtidig med, at vi får behandlet de sidste af de ”gamle” sager – de sager, hvor vi har afventet en mere smidig sagsgang. Indtil sommeren 2023 har vi fortsat hjælp af 35 vikarer, der fortsætter indsatsen med at nedbringe mængden af verserende sager."

PAC henviser til deres hjemmeside, hvor de hver uge opdaterer, hvor langt de er kommer med diverse sager: https://politi.dk/vaaben/driftsstatus

Når SKV modtager en godkendelse fra PAC, behandles den hurtigst muligt og sendes med Post Nord til dig som formand. Husk at tjekke SKV-portalen, her har hver sag sin egen status. 

SKV opfordrer til, at I ansøger om fornyelse straks fornyelsen popper op, under fanen "Fornyelser", nu hvor vi ikke kender PAC’s ekspeditionstid.

I ønskes alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Med venlig hilsen

SKV