Glasset er mere end halvt fyldt

FORMANDENS BERETNING. Er glasset halv fyldt? Eller -  ja, I kender alle denne vending. En vurdering afhænger af ambitionsniveau og sammenligningsgrundlag. Sammenlignet med resten af Europa, går det godt for idrætten i Danmark. Mange er med i foreningslivet, og en relativ stor del af danskere dyrker motion. Vi er i gennemsnit mindre overvægtige end de fleste lande. Vi er relativt tilfredse med tilværelsen, ikke mindst den del af befolkningen, som bor uden for de største byer – ironisk nok er det samtidigt meget populært at bo i de største byer.

Læs hele Søren Møllers beretning.

Bevæg dig for livet

Vi skal være verdens mest aktive nation

BEVÆG DIG FOR LIVET. Med Bevæg dig for livet har DIF og DGI etableret en stor dagsorden med den ambition at gøre Danmark til verdens mest aktive nation. Bevæg dig for livet er blevet en central og integreret del af DGI’s arbejde og rummer nu mange visionsaftaler, en række understøttende indsatser, eksterne partnerskaber og er blevet en del af den nationale politiske dagsorden.

Læs beretningen om Bevæg dig for livet 2018.

Royal Run fejrede Kronprinsen

Royal Run - en landsdækkende løbefest

ROYAL RUN: DGI, DIF og Dansk Atletik Forbund stod 2. pinsedag for at opfylde Kronprinsens store ønske om at fejre sin 50 års fødselsdag med et løb, hvor hele Danmark kunne være med. Det blev til Royal Run, arrangeret i regi af Bevæg dig for livet, som støttes af Nordea-fonden og TrygFonden.

Over 70.500 var tilmeldt. 63.981 glade danskere gennemførte Royal Run, som foregik hele dagen i Danmarks fem største byer – Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og København/Frederiksberg. Kronprinsen begyndte sin dag med One mile, som er 1,609 kilometer, i de fire første byer. Hvert sted med et særligt tema som kendetegner Kronprinsens liv. I Aalborg løb han med børnene, i Aarhus med studerende fra universitetet, i Esbjerg løb han med soldater og i Odense med tidligere OL-deltagere. Kronprinsen rundede festen af med at løbe 10 km i København.

Royal Run blev en fantastisk løbefest, hvor det også lykkedes at tiltrække mange nye løbere.

  • 29 procent af deltagerne på One mile deltog i et motionsløb for første gang.
  • 10 procent af deltagerne på 10 km deltog for første gang.

Eventen blev rigtig godt modtaget i hele Danmark og har fået flotte evalueringer af deltagerne.

Dertil kommer, at to rekorder blev opnået, idet Royal Run i København/Frederiksberg blev:

  • Danmarks største 10 km med 26.273 løbere
  • Verdens største mile, som slår New Yorks ”Fifth Avenue”

Bevæg dig for livet har fokus på voksne

BEVÆG DIG FOR LIVET I TAL: Da vi i april offentliggjorde de samlede medlemstal for DGI og DIF, var den samlede vækst 9.095 medlemmer. Væksten er båret af motionsprægede idrætter, som er Bevæg dig for livets fokus. Det er glædeligt, at disse idrætter har bidraget markant til den samlede vækst i foreningsidrætten med 13.439 nye medlemmer. Væksten er båret af voksne med en samlet vækst på 14.772 medlemmer, hvilket er fint i tråd med, at Bevæg dig for livet primært fokuserer på voksne motionister. Der er dog behov for at holde skarpt fokus på at skabe yderligere vækst de kommende år for at indfri Bevæg dig for livets ambitiøse mål om 325.000 nye foreningsmedlemmer i perioden 2015-25.

Dansk idrætspolitik

Regeringen støtter visionen

IDRÆTSPOLITIK. I efteråret 2017 holdt regeringen et møde på Marienborg for at understrege, at regeringen deler foreningsidrættens vision og ambition om at gøre Danmark til verdens bedste sted at dyrke idræt. Statsministeren rundede dagen af med at understrege, at regeringen vil investere politiske kræfter i at indfri visionen. Statsministeren har holdt, hvad han lovede.

Læs mere om det politiske arbejde med visionen.

Nye regler for efterløn og frivilligt arbejde

I 2018 er det blevet meget mere attraktivt at være frivillig i en idrætsforening, når man er på dagpenge eller efterløn.

Fra 1. januar gælder en lovændring, som inddeler frivilligt arbejde i 3 kategorier. DGI ser det nye regelsæt som en sejr for foreningsidrætten, og i februar endte den sag, som udløste ændring af loven, da også med en sejr i Vestre Landsret til Inge Precht og DGI. 

Læs mere om lovændringen og Vestre Landsrets dom.

Foreningspulje er kommet godt fra start

FORENINGSPULJE: DGI og DIF's foreningspulje åbnede i maj, og siden har vi modtaget 1.710 ansøgninger.

Formålet med puljen er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. Fællesskaber, hvor almindelige danskere over hele landet mødes året rundt, får demokrati og deltagelse ind under huden, oplever glæde ved idræt, lærer hverdagens sociale normer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle andre skel.

Puljen indeholder 45 millioner kroner årligt og er inddelt i tre beløbsgrupper.

Læs mere om puljen.

Foreningsledelse

DGI støtter foreningers navigation i en digital verden

Foreninger er en vigtig ingrediens i civilsamfundet, og fællesskabet i foreningen er med til at give rigtig mange mennesker sjove, livgivende og meningsfulde oplevelser.

I DGI har vi i en årrække hjulpet foreninger med at udvikle sig gennem processer og strukturerede forløb. Vi oplever en øget efterspørgsel fra foreninger, som gerne vil være bedre til at håndtere deres forening digitalt – både i kommunikation, organisering og rådgivning.

Vi har derfor sagt farvel til DM i foreningsudvikling og goddag til en ny strategi, der skal hjælpe foreninger med at navigere i den digitale verden. Vi har skruet op for rådgivningen og forbedret vores egne systemer, så det bliver lettere at være foreningsleder.

Starthjælp til nye foreninger

START FORENING. Den nok mest kendte barriere for ikke at starte en forening har været at skrive vedtægter. Vores løsning blev en Vedtægtsgenerator, som er et digitalt værktøj. Med generatoren kan du på kort tid med få valg og klik danne et udkast til foreningens vedtægter, som overholder minimumsstandarder i folkeoplysningsloven.

Siden lanceringen i slutningen af februar har 2.276 besøgt Start forening, og der har været mere end 10.000 eksponeringer. Et højt tal sammenlignet med lignende tiltag. Der er genereret 791 sæt vedtægter. Det er 25 om ugen, og vi er i gang med at opfordre kommunerne til at linke til Vedtægtsgeneratoren på deres websites.

Farvel til DM i Foreningsudvikling

DM i FORENINGSUDVIKLING har været med til at fremtidssikre og udvikle foreninger til lokale fyrtårne siden 2011. I alt har 174 foreninger været med. 14 foreninger var med i sidste runde, og de sidste år har antallet af interesserede DM foreninger været faldende. Derfor har vi i samråd med DGI’s landsdelsforeninger besluttet at lukke projektet ned.

DM i foreningsudvikling sluttede med en velbesøgt konference i september med besøg af kulturministeren. Vinderne i 2018 blev: Søsportsklubben Vilsund, Stjær BK og Genner Idrætsforening. Fiduspræmien gik til Aarestrup Gymnastik- & Idrætsforening.

Der vil fortsat være fokus på foreningsudvikling, men de næste år blandt andet i regi af Bevæg dig for livet.

Ny persondataforordning

PERSONDATA: EU vedtog en persondataforordning i 2016 med virkning fra 25. maj 2018. Forordningen rummer regler for behandling af oplysninger, der kan henføres til konkrete fysiske personer. Reglerne har det fornuftige afsæt, at personoplysninger ikke skal behandles mere end nødvendigt. 

Alle idrætsforeninger er omfattet af reglerne. Sammen med DIF har DGI udarbejdet en vejledning, som i hovedtræk forklarer reglerne.

Læs mere om forordningen.

Det aktive idrætsliv

Stærkere fokus på synlighed

Når mennesker giver en hånd med i en idrætsforening, gør de en forskel. Deres frivillige indsats i bestyrelser, som trænere, holdledere, hjælpere til arrangementer m.v. betyder, at børn og unge får mulighed for at gå til sjov og sund idræt i et fællesskab, at man kan gå til motion sammen med jævnaldrende hele livet, og at udsatte målgrupper inkluderes i foreningslivet.

I DGI har vi skærpet fokus på at hjælpe idrætsforeninger med at gøre deres tilbud synlige og på at lette tilmelding. Derfor er tiltag som Vi elsker badminton, Swim Week og en drengesatsning i gymnastik kommet til. Vi vil gerne udfordre foreninger på sæsontænkning, på at udbyde aktiviteter, der i højere grad taler til motionisten end til konkurrencedeltageren, og på at have fokus på fællesskabet i foreningen. I håndbold kan du tage et trænerkursus, der hedder ”Træn Fællesskabet,” og i fodbold involverer ”Micro Banden” forældrene aktivt.

Initiativ giver resultater i klubberne

BADMINTON. En fortsat fokuseret indsats på relationer og klubudvikling har bragt klubber og konsulenter tættere på hinanden. Videndeling og idégenerering har styrket tilblivelse, tilpasning og implementering af de koncepter, som DGI Badminton og Badminton Danmark har lanceret de seneste år. Det er for eksempel VoksenBadminton, Foreningsudvikling, Vi elsker badminton og Styrk Klubbens Træningsmiljø. Nyt MiniTon materiale, målrettet de yngste og deres forældre, hjælper klubberne med at give nye medlemmer en god start. 

Initiativ giver resultater for klubberne. Derfor fokuserer vi på at dele gode historier i badmintonmiljøet.

Esport nu med etisk kodeks

ESPORT: 68 foreninger med 2.105 medlemmer tilbyder træning, stævner, turneringer og events i esport, og flere kommer til hver dag. Det gælder også nye grupper, for eksempel dyrker mennesker i kørestol eller med autisme nu også esport i foreninger. DGI har fokus på at udvikle sunde rammer for esport, hvorfor vi har været med til at skabe et etisk kodeks.

Vi hjælper foreninger i gang med startpakke, træneruddannelse, national esportsliga, YouSee DGI-ligaen, nyskabende arrangementer for udøvere, trænere og ledere. Heriblandt det første Landsmesterskab, som havde 400 besøgende.

Idrætter i frem- og tilbagegang

FODBOLD. Med udgangspunkt i foreningernes ønsker og medlemsfald i specielt de yngste årgange har vi udviklet to nye koncepter. Det er Micro Banden og Mini Magi, og de er netop målrettet de yngste årgange.

Materialet om Micro Banden er inspiration og ideer til arbejdet med børn i alderen 2-4 år og deres forældre. Det er udarbejdet, så det har en fodboldspecifik retning. Øvelser og metodik er skræddersyet til at danne det perfekte fodboldfundament.

Mini Magi er for børn i alderen 5-7 år, og som titlen lægger op til, er dette materiale udarbejdet for at give de yngste en eventyrlig oplevelse med fodbold.

FITNESS. 40 procent af vores målsætning er nået med en fremgang på 14.255 fitnessmedlemmer i 2017. Vores dialog med foreninger er i fokus. Både via veletablerede kommunikationskanaler, foreningsbesøg og netværk samt nationale events som Foreningsturen til La Santa, Future Fitness samt Fitness Tryday, som i januar havde godt 700 deltagere. 

En storbysatsning i form af dialog og aftaler med Dansk Fitness & Helseorganisation skrider frem. Vi forventer, at en 4-årig pilotperiode træder i kraft 1. november 2018.

Flere drenge aktiveres

GYMNASTIK. I DGI Gymnastik er antallet af kursister i landsdelsforeningerne steget fra 10.501 til 11.300 deltagere – en stigning på 7 procent.

Vi har gjort en særlig indsats for at få flere drenge til at interessere sig for gymnastik og vise dem, at drengegymnastik ikke kun er stræk og bøj på lige rækker. I et samarbejde med PE-redskaber og FaceOff, skoler og idrætsforeninger landet over, har vi aktiveret mere end 7.000 drenge på 10 dage.

Vi har arbejdet på at udvikle aktivitetstilbud til 30-60 årige. Gymnastikuddannelsen moderniseres og i foreningsudvikling er der særligt fokus på at sprede de gode historier. Vi deler, det der virker, med andre foreninger.

Træn fællesskabet på holdet

HÅNDBOLD. Hver sjette barn i 3.-6. klasse har oplevet at blive drillet, mobbet eller holdt uden for i deres forening. Hver tiende er stoppet af netop den grund.

Fællesskab og relationer er af afgørende betydning for hvem, og hvordan vi spiller bolden på banen. De er lige så vigtige faktorer for et håndboldhold som tekniske færdigheder, spilforståelse og en god fysik. Der bruges dog forsvindende lidt tid på at træne fællesskabet på holdet. Derfor har vi i år taget initiativ til kurset ”Træn Fællesskabet.” Det er for trænere på alle niveauer og strækker sig over tre måneder. Kurset indeholder et tre timers undervisningsforløb, en øveperiode og et opfølgningsforløb. Foreningen får udleveret en træningskuffert med redskaber, øvelser og aktiviteter til brug i den daglige træning.

Med sigte på flere medlemmer

SKYDNING. I Airsoft Challenge og bueskydning har vi gennemført en landsdækkende kampagne for at inspirere foreninger til at inkludere aktiviteterne i deres medlemstilbud. Vi har fulgt op med workshops over hele landet med supplerende tilbud om trænerkurser. Flere landsdele etablerer kraftcentre, der skal booste udbredelsen af de nye aktiviteter.

Skydesportens Dag sættes i gang for første gang, som et landsdækkende arrangement. 60 foreninger godt fordelt over hele landet er med. Målet er mindst 500 nye medlemmer.

Uddannelser har fokus på hverdagen

SVØMNING. 42 svømmeklubber har med 340 events slået dørene op til svømningens åbent hus koncept, Swim Week, som er et samarbejde med VoresPuls. Swim Week har haft besøg af 630 ”nye” voksne motionister, og det har givet 250 nye medlemskaber i svømmeklubberne i 2018.

Svømningens Grunduddannelse og Hjælpetræneruddannelsen, som vi har udviklet i samarbejde med Dansk Svømmeunion, er også kommet godt fra start. Uddannelserne har stort fokus på praktisk orienterede øvelser og tager udgangspunkt i deltagernes egne hverdagssituationer.

Inspiration til sæsonplanlægning

TENNIS. I 2018 har vi - målrettet tennisklubberne - udviklet nye træningskoncepter for aldersgrupperne U8-U12, U14-U16 og senior. Her kan trænere hente inspiration til sæsonplaner time for time, og der er en tæt interaktion med Trænerguiden, hvor man kan se øvelserne visuelt.

Til 60+ gruppen har vi udarbejdet inspiration til arbejdet med planlægning, gennemførelse og opfølgning på intro/event for 60+ gruppen. Seniorintro er indarbejdet som et nyt element i det nye aftalegrundlag for 2019-21 i Bevæg dig for livet – Tennis. I Bevæg dig for livet – Tennis er der i 2018 udarbejdet et idékatalog om integration og fastholdelse af voksne tennismotionister. 

Pigerne indtager basketbanerne

BASKETBALL. 2018 har været et succesfuldt år for DGI Basketball. Medlemmerne strømmer ind under kurvene - især børn og ekstra glædeligt især pigerne.

DGI Basketball har i en årrække satset særligt på at tiltrække piger til at gå til basketball, og indsatsen virker. Kønsfordelingen i dansk basketball er generelt 30 procent piger/kvinder, men for de mange nye børn, der er startet, er kønsfordelingen 40/60. Indsatsen vil fortsætte i de kommende år.

Inspiration udefra er vigtig. Danske basketballtrænere har med stor iver deltaget i inspirerende og udbytterige ture til Italien, der er verdensmestre i sjov, motiverende og udviklende basketball for børn, og de har brugt den italienske model til at uddanne danske børnebaskettrænere.   

Ny struktur starter positiv udvikling

BORDTENNIS. En nye organisering har både givet udfordringer og styrket samarbejdet med blandt andet Jysk Bordtennis Union. I fællesskab udbyder vi nu holdturnering, stævner og kurser.

BAT60+ projektet er en stor fælles satsning i DGI Bordtennis og Dansk Bordtennis Union. De mange 60+ere, som meldte sig ind i bordtennisklubberne sidste år, har i 2018 deltaget på 14 fyldte kurser. Og i uge 37 bød 46 foreninger landet over 60+erne indenfor til hygge, fællesskab og sved på panden. Det blev en stor succes med 400 besøgende 60+ere, som stiftede bekendtskab med eller genfandt glæden ved det hurtige spil.

DANS & MUSIK.  Året bød på nye takter i DGI Dans & Musik: Medlemstallene for 2017 viser fremgang - særligt blandt børn og unge. Vi fik i en konsulent, og det har været med til at skabe udvikling på kursusområdet, hvor en nyoprettet danseinstruktøruddannelse var en stor succes, som vi videreudvikler og gentager i 2019.  

Andre nye initiativer er Ladies Dance-mix, inspirationskurser i hiphop og moderne dans, samt et Vild med Dans danseevent med Morten Kjeldgaard. Læs mere om de nye takter i Dans & Musik.

Goddag til ny idrætsledelse og mere motion

HUNDESPORT. DGI Hundesport har været igennem en tid med et farvel til den tidligere koordinationsgruppe og goddag til en ny idrætsledelse. Det betød også en samlet administration i hele landet, hvor DGI Midt- og Vestsjælland fik til opgave at følge målopfyldelse og aktivitetsudvikling tæt.

Den første weekend i juli arrangerede vi landstræf for første gang siden 2015. Frederiksværk Agility lagde klubhus til landstræffet, som havde 68 deltagere - som er et tilfredsstillende resultat set med idrætsledelsens briller.

KAMPIDRÆT. DGI Kampidræt, der dækker over mere end 70 forskellige varianter af kampsport og kampkunst, har siden 2010 oplevet en konstant medlemsvækst. Især kommer der flere piger i alderen 0-12 år og mænd i alderen 25-59 år.

Aktuelt har vi fokus på at understøtte medlemsforeningerne med at udvikle motionsvarianter af de forskellige stilarter som motionsboksning, motionskarate, judo fitness med flere. De appellerer i stigende grad til kvinder, som ellers hidtil har været en meget lille del af kampsportsmiljøerne.

10 krolftræf, tre LM'er og flere unge i petanque

KROLF. DGI Krolf har rundet 2.000 medlemmer og holdt 10 træf samt de første runder af holdturneringen. Samlet har der været knap 1.200 deltagere med på arrangementerne. I alt har 24 foreninger været repræsenteret.

ATLETIK har holdt tre Landsmesterskaber med deltagelse af 424 atleter. Ellers har vi brugt året på at finde en løsning på, hvor atletikken skulle administreres fra, og på strukturen for arbejdet i DGI Atletik fremover.

PETANQUE: DGI Petanque oplever en fremgang af unge petanquespillere. Det er positivt og bidrager til målsætningen om, at petanque er en idræt for alle aldre. Sammen med Dansk Petanque Forbund er der udarbejdet en indstilling til samarbejde i regi af Bevæg dig for livet, der skal være med til at styrke denne målsætning. Vi samarbejder med landsdelsforeningerne om at være tæt på foreningerne og udvikler trænings- og spilleformer, der i højere grand kan tilpasses de forskellige målgrupper.  

Trænerguiden gør det let at gøre dig umage

TRÆNERGUIDEN. Vores app til iPhone og Android smartphones er blevet opgraderet med nyt tidssvarende og brugervenligt design, der gør det nemmere at finde de gode øvelser og arbejde med træningsplanlægning.

Idrætterne arbejder løbende med at integrere Trænerguiden i uddannelser og koncepter, således kan øvelser til f.eks. fodboldens Mini Magi og Mikro Banden samt gymnastikkens parkouruddannelse findes i Trænerguidens øvelsesbank.

Trænerguiden har oplevet et støt stigende antal besøg på både web og apps, hvor der i årets første 9 måneder var flere end 1 million sidevisninger tilsammen - godt 210.000 flere end i samme periode i 2017. Det er en stigning på ca. 26 procent. Samtidig har antallet af downloads til smartphones nu passeret 50.000.

Fem fantastiske forbilleder

ÅRETS TRÆNERTEAM 2018: DGI modtog i år 231 indstillinger til prisen. Det er rekordmange. Dette års trænerteam er fem instruktører fra Ringe Gymnastikforening. De fem er Jonas Effersøe, Simon Westermann, Josefine Ejlskov, Rasmus Linnebjerg og Jonas Lund Olsen. Teamet er valgt, fordi de er fantastiske forbilleder for juniorgymnasterne. De har hver deres personlighed og forskellige kompetencer. Coaching, samtaler og et smittende humør er en naturlig del af træningen. Deres dedikation har betydet, at antallet af juniormix-gymnaster i Ringe det seneste år er steget fra omkring 60 til mere end 100.

Hanne Lene Haugaard, formand for DGI Gymnastik og med i juryen, der udpeger trænerteamet, siger: ”De fem favner en gruppe, som er svær at fastholde. Der er normalt et stort frafald i denne aldersgruppe, men i Ringe kommer flere børn og unge til. Trænernes engagement skiller sig ud, og de formår at inkludere alle gymnaster uanset evner og personlighed.”

Sammen med prisen modtager instruktørerne 50.000 kroner til nyt udstyr eller en oplevelse med klubben.

DGI har 1,58 millioner medlemmer

Helt præcist 1.586.378 var i 2017 medlem af DGI’s foreninger – en fremgang på 30.868 i forhold til året før, hvilket svarer til 2 procent. Det viser DGI’s medlemstal for 2017, der blev offentliggjort den 9. april 2018.

Børns idrætsliv

En kerneopgave for DGI

BØRNS LIGE ADGANG TIL FORENINGSLIV. Børn har godt af at være medlem af en forening. Der får de dannelse - både fysisk, socialt og mentalt. Desværre er der stor forskel fra kommune til kommune på, hvor stor en andel af børn og unge, der er medlem af en idrætsforening.  

DGI vil sætte fokus på årsagerne til disse forskelle, og hvad man kan lære af de kommuner, hvor deltagelsen er højest. Handler det om adgang til egnede faciliteter, handler det om foreningerne eller det kommunalpolitiske fokus? For DGI er det en kerneopgave at sikre børns lige adgang til idrættens fællesskaber!

DGI øremærker derfor fra 2019-24 70 millioner kroner til at sætte ind mod forskellen i børn og unges deltagelse i aktive idrætsfællesskaber og i foreningslivet.

Alle børn har ret til at lære kroppens ABC

KROPSLIG DANNELSE handler om at give børn lyst, mod og forudsætninger for at værdsætte og vælge et aktivt liv i bevægelse. Alle børn skal have smag for livslang idræt. Kropslig dannelse er at kunne bevæge sig med selvtillid og kompetence i alsidige aktiviteter og miljøer. Det er mere end bare at bevæge kroppen. Det handler også om at lære, at udvikle sig, at være sammen med andre og at danne sin identitet. Kropslighed har betydning for barnets evne til at reflektere over og forholde sig til verden.

Læs mere om DGI's fokus på børns kropslige dannelse.

Tendenser i tiden

Danskere vil være aktive ude

OUTDOOR. DGI ønsker at imødekomme danskernes ønsker om at være idrætsaktive i naturen. Den enkelte borger kan forholdsvis let selv indtage naturen til aktiviteter, men der er et behov for at gøre aktiviteterne tilgængelige samtidig med, at der er efterspørgsel efter at være aktiv sammen med andre.

DGI Outdoor arbejder for at tilbyde aktiviteter, der giver flest mulig lyst og mulighed for at deltage. Der er derfor fokus på at skabe let adgang til aktiviteten, så hverken fysik eller udstyr hindrer deltagelse. Uderum har særlige potentialer for inaktive og motionister på pause. Det er tæt på, mindre idræts-formelt og rummer flere kvaliteter udover idrætten. Naturen har en positiv indflydelse på både krop og sjæl og kræver ikke særlige kundskaber.

Vi har i år arbejdet med Løb, Cykling samt Kano og Kajak som idræt og som Bevæg dig for livet aftaler. Her ud over er VoresPuls gået i luften med et nyt og opdateret site. VoresPuls er en portal målrettet de selvorganiserede, som søger motivation og inspiration til at dyrke en eller flere outdoor idrætter.  

Arbejdet med Outdoor er:

  • En sted, hvor DGI kan facilitere aktivitet
  • En mulighed for at tale ind i mange dagsordener, for eksempel fællesskab, sundhed, motion, mental velvære og meget mere
  • Et potentiale for nye samarbejdsrelationer

Nogle af de aktiviteter, vi arbejder med lige nu, er: Aktive familier i det fri (se video), Mandfolk på MTB, Go' stil på MTB og på landevej.

Landsbyklynger skaber nye fællesskaber

LOKALUDVIKLING. Fokus i DGI Lokaludvikling har i 2018 været på landsbyklynger. Der er etableret 29 klynger fordelt over hele landet, og 23 kommuner er involveret. Projektet berører i nærheden af 150.000 borgere, og cirka 20.000 respondenter har deltaget i de lokale borgerundersøgelser, der gennemføres i hver klynge. Over 2.000 potentielle nye frivillige har meldt sig til at deltage i det lokale arbejde.

Med etableringen af landsbyklynger danner landsbyer, som ligger i nærheden af hinanden, et nyt handlekraftigt fællesskab. De opstiller nye fælles mål, prioriterer mellem forskellige tilbud og faciliteter og styrker derigennem det gode og aktive liv på landet. Foreninger og institutioner tager del i samarbejdet. Læringen fra landsbyklynger kan inspirere det mere etablerede foreningsliv til at se nye muligheder. De steder, hvor grundlaget ikke længere er til, at hver forening selv skal tilbyde ”det hele,” kan nye samarbejder mellem foreninger være med til at sikre kvalitet og udbud af aktiviteter. Det kalder vi for foreningsklynger. Med udgangspunkt i data undersøger og hjælper vi lokalsamfund og foreninger med at tilpasse motions- og idrætsudbuddet til borgernes behov.

Nyt fokus i gadeidræt

GADEIDRÆT. Med over 32.000 gadeidrætsudøvere sidste år, indtog DGI positionen som Danmarks største udbyder af gadeidræt, grundet vores uddannelser og events Street Attack, SMACK og Street Games og Vordingborg DSC. En visionsaftale med GAME betyder, at de store organisationer står som en samlet enhed, der skal bakke op om de selvorganiserede udøvere fremover.

Da DGI lancerede gadeidræt i 2008 havde vi fokus på de subkulturelle grupper, dvs. skatere og parkour-udøvere. Nu er et hovedfokus mainstream-udøverne, hvor det blot er aktiviteten, som har et urbant præg, for eksempel yoga, street tennis, håndbold mv. I 2017 kom 96 procent af de uddannede unge fra foreninger, uddannelsesinstitutioner og kommunale aktører. Vores erfaring med subkulturelle unge har dermed skabt grobund for et bredere arbejde med unge i urbane rammer.

Innovationskonkurrence for iværksættere

DGI IMPACT: DGI Impact, lanceret den 26. september, er en innovationskonkurrence for iværksættere, idémagere og forenings-ildsjæle. DGI Impact understøtter idéer, som kan få flere danskere i bevægelse og forme fremtidens fællesskaber. Vi vælger i 2018-2020 hvert år 5-8 innovative projekter med powerpotentiale og investerer årligt to millioner kroner i projekterne.

Foreningerne trives, men måden vi indgår i fællesskaber på er i forandring. DGI Impact er etableringen af et entreprenørskabsmiljø og er en konkret ny tilgang til innovation og udvikling af idrættens tilbud, organisering og rammer. Projektet er en udviklingsmetode, som giver anledning til nye partnerskaber, nye logikker og nye teknologier.

De første idéer udvælges den 24. november af et dommerpanel. DGI bidrager med risikovillig kapital, arbejdskraft, netværk og adgang til data, for at få idéerne ud over rampen.

Nye målgrupper på vej

Nye vinkler på idræt for unge

I foråret 2018 har en taskforce arbejdet med at samle viden om unge og udarbejdet anbefalinger til, hvordan DGI kan forstærke arbejdet med unge målgrupper. Taskforcens indsigter og anbefalinger fører til overvejelser over, i hvilken grad DGI skal gøre mere af det, der allerede virker, og i hvilken grad DGI skal gøre noget radikalt nyt og anderledes. Måske er der basis for et paradigmeskifte for at øge idrætsdeltagelsen?

Det er en kendsgerning, at frafaldet i idrætsdeltagelsen hos unge fortsat er høj. Og det står klart, at en række velfungerende DGI tiltag er relevante for unge, men de har ikke for alvor kunnet ændre på frafaldet. Taskforcen har arbejdet med især 5 indsigter, der gør særligt indtryk.

Læs mere om indsigterne.

Kom indenfor i foreningen

INKLUSION: Mere end 16.500 borgere har fra 2016 og frem til nu fået gavn af DGI’s indsats for at gøre foreningslivet mere mangfoldigt og inkluderende. Unge flygtninge er blevet trænerspirer. Børn har oplevet en styrket trivsel på holdet. Etniske minoritetskvinder har fået veje ind i foreningslivet som trænere og ledere. Unge i udsatte byområder har startet nye aktive fællesskaber, og børn med ADHD har fået positive oplevelser med foreningsaktivitet.

Sammen med Mærsk, Ungdommens Røde Kors og ISS har vi med Velkomstalliancen sat fokus på at styrke den gode modtagelse af nye borgere i foreningen

I 2018 er startskuddet gået til en indsats, hvor DGI sammen med unge i seks Landsbyklynger fra Djursland til Næstved skal udvikle metoder til at skabe stærke, attraktive ungemiljøer. Veluxfonden støtter med 3,2 millioner kroner, der skal bruges til at undersøge, hvordan unge i udsatte positioner også kan blive medskabere af ungefællesskaberne.

DGI Crossroads mobiliserer og organiserer unge i gadeidrætsfællesskaber i 46 boligområder rundt i landet. Oxford Research har i 2018 evalueret indsatsen:

  • 93 procent af de unge er blevet bedre til at samarbejde
  • 56% er blevet bedre til at undgå konflikter
  • 65 % er blevet bedre til at fokusere.

Oxford Research vurderer også, at DGI Crossroads giver plads til unge, der ikke finder sig til rette i det almindelige foreningsliv. Måske fordi de her kan være aktive sammen på tværs af alder, køn og niveau.

Folkesundheden har brug for fællesskabet

SUNDHEDSIDRÆT: Flere end 180.000 danskere har i 2017 svaret på spørgsmål om deres sundhed, sygdom og trivsel. Resultaterne er samlet i Den Nationale Sundhedsprofil. Tallene er ikke opløftende. Flere bliver overvægtige, antallet af unge rygere er igen stigende, ulighed i sundhed er stadig mere alarmerende, flere er stressede, flere og flere unge mistrives, hverdagen bliver stadig mere stillesiddende, og alt for mange er inaktive.

Tallene understreger vigtigheden af, at vi rykker sammen og på tværs af sektorer, organisationer, sundhedsvæsen og civilsamfund arbejder for at få forbedret folkesundheden.

DGI Sundhed føler sig rustet til udfordringen. Vi har et dygtigt, handlekraftigt og engageret netværk i landsdelsforeninger og på landsplan, og den politiske opbakning er god. Landsdelsforeningerne samarbejder med næsten 200 foreninger.

Udviklingen af DGI Sundhedsidræt har krævet blod, sved og tårer, men vi er på rette kurs. Det tidligere projekt er nu en paraply for en række hensynstagende aktiviteter.

Det gode samarbejde med landets kommuner fortsætter. I DGI Østjylland samles foreninger og kommuner om Naturtræning for at lave planer for samarbejde og udarbejde ideer til, hvordan vi får personer ramt af stress, angst eller depression med i foreningslivet. Det har givet tætte relationer mellem kommunale medarbejdere og foreningsledere, og det opleves som meningsfyldt for begge parter.

Den kommunale efterspørgsel på et samarbejde med Den Demensvenlige Idrætsforening har været enorm, og både Jump4Fun og ABC har med flotte donationer fået mulighed for national udbredelse.

Værter og ambassadører bygger relationer

RUNNERS: Flere end 300 kan efterhånden kalde sig enten Runners Vært eller Runners Ambassadør. Runners er et loyalitetsfælleskab bestående af frivillige, der ønsker at være og gøre noget godt for andre mennesker.

Værterne etablerer lokale løbe- og gangfællesskaber, og ambassadørerne deltager i arrangerede løb og hjælper deltagere i mål gennem et stærkt fokus på selve løbeglæden.

Projektet er, trods en allerede massiv tilslutning, stadig i startfasen, og derfor er relationer mellem udøvere, klubber, løbsarrangører og RUNNERS stadig under udvikling. Men de eller dem, der har været i kontakt med RUNNERS, vender oftest positivt tilbage og laver aftaler om flere fælles aktiviteter.  

RIDERS: Bevæg dig for livet Riders er et community, der skal tiltrække selvorganiserede motionsryttere og begyndere. Målsætningen er at få flere voksne selvorganiserede cykelmotionister organiseret i en form for uforpligtende fællesskab, der på sigt kan føre til foreningsmedlemsskab. Satsningen er landevejsbaseret, men vi arbejder med at udbrede den til mountainbike. Konceptet består af flere indsatser, som sammen udgør BDFL Riders community. Vi etablerer BDFL Riders – zoner ved udvalgte cykelløb. Zonerne er sikker grund, hvor begyndere og selvorganiserede mødes før og efter løbet. Et ambassadørkorps deltager i udvalgte cykelløb og fungerer som fartholdere, som man kender det i løb. Alle ud, alle hjem er vores mantra. Kommunikationen foregår i facebookgrupper for ambassadører, og for udøvere har vi etableret en lukket gruppe, hvor man søger optagelse. Pr 15/10 har gruppen 949 medlemmer. 

Flere leveår forpligter i arbejdet med seniorer

IDRÆT FOR SENIORER: I de kommende år vil store årgange træde ind i 60+ alderen. Sammenholdt med en vækst i gennemsnitlig levealder på 2-3 måneder årligt, vil vi se, at netop gruppen af 60-84 årige, som er de mest aktive, vil vokse ganske betydeligt, nærmere betegnet knap 22.000 flere hvert år – i alt 153.000 flere i 2025 end her i 2018. DGI’s andel af medlemmer i 60+ ligger på cirka 18 procent af befolkningen. DIF og DFIF har et stort antal seniorer, som ikke er medlem hos DGI, og tilsammen har organisationerne omkring 32 procent af seniorerne som medlemmer.

Læs mere om de store seniorårgange.

Udsyn mod verden

På vej ud i verden

VERDENSHOLDET. Jette Rendbøll tiltrådte som ny general manager i januar, og i februar stod det største ansøgerfelt nogen sinde klar til udtagelse til et nyt hold.

Det nye hold arbejdede hårdt i sommervarmen for at dygtiggøre sig og udvikle showet NAMUH. I august kunne de vise showet for første gang, inden turen rundt i Danmark, hvor de fik en overvældende modtagelse af publikum.

Holdet har også udviklet deres koncept for workshops. Det har de gjort i samarbejde med tidligere verdensholdsgymnaster og LEGO Foundation. Det betyder, at vi nu har endnu mere fokus på læring gennem leg. Under turnéen i Danmark har 1600 lokale børn deltaget i en workshop med holdet, og den 30. september rejste holdet på verdensturnéen, som tager dem til Tyskland, De Forenede Arabiske Emirater, Sydkorea, Taiwan, Colombia, Argentina, Mexico, USA, Skotland og Gran Canaria.  Vi glæder os til at se dem tilbage i Danmark i april 2019, hvor de har 22 shows rundt i landet.

SoMe er en del af DGI's kommunikation

Sociale medier:  Udrulningen af DGI’s strategi for sociale medier tog fart i starten af 2018. Facebooksider for tennis, fodbold, håndbold, MTB og landevejscykling, gymnastik og svømning er i luften, og antallet af følgere stiger. Antallet af følgere på DGI’s overordnede side steg i første halvår med 7 procent, og pr. 1. oktober havde siden 13.400 følgere. Stigningen er ikke så markant som tidligere. Det kan skyldes, at vi nu publicerer mere på idrætternes facebooksider.

På LinkedIn er antallet af følgere steget med mere end 15 procent i første halvår, og pr. 1. oktober havde vi 9.891 følgere. På Twitter har DGI 200 følgere.

Vi har oprettet facebooksider i regi af Bevæg dig for livet for fitness og løb.

Kolofon

DGI Årsberetning 2018

DGI’s årsmøde 3. november 2018 i DGI-huset i Aarhus

Redaktion:

Søren Møller, DGI’s landsformand

Kirsten Harkjær Larsen, journalist DGI Kommunikation & Digital Marketing

Fotos:

Bo Nymann, Lars Horn, Lars Holm, Jan Kejser, Kristoffer Møller, Lasse Olsson, Deniz Holdt, Lars Møller, Jeppe Bøje Nielsen, Amalie Bugge, Louise Nøhr, Jesper Grønnemark, Johannes Klentz Jørgensen, Jens Astrup, Palle Skov og Jens Hasse