Ungdomsholdturnering 2021/22 i Jylland

Sæsonen er ved vejs ende, hvor nu kun de Danske Mesterskaber for ungdomshold er tilbage.

Nu gælder det DMU for de hold, som har kvalificeret sig!

Mesterskabet afvikles d. 23-24 april 2022. Læs mere her.

Ranglistereglement (link)

Det er vigtigt forud for holdtilmelding og brug af spillere at få alle klubbens spillere oprettet og indplaceret i henhold til Ranglistereglementet. Har klubben spillere, som de ønsker genplaceret ved sæsonstart, så søg om dette forud for holdtilmelding, så sæsonstarts indplacering af korrekt ved tilmelding.

  • U9-U15-spillere kan i holdturneringskampe maksimalt blive pointreguleret med 15 point ved uventet nederlag i single kategorien. I doublekategorierne reguleres der IKKE point ved uventet nederlag.

Derudover kan du i Ranglistereglementet få svar på følgende:

  • Hvordan påvirker deltagelse i ungdomsholdturneringen min placering på ranglisten?
  • Hvordan pointgives der i holdkampe?

Fælles reglement for ungdomsholdturneringen 2021-2022 (link)

  • Som i sidste sæson er det spillernes pointtal fra sæsonstart (rangliste pr. 01.07.2020), der tæller ved sammensætning af hold.
  • Det er bedste og 3. bedste spillers klassifikation, der kigges på ved holdsammensætning.
  • Holdene er fortsat defineret med et maks pointantal fx U11-3000-4 spillere.
  • Se grundigt på §7-9 og skema 1, 1A og 1B før tilmelding.  
  • Igen i år er der rig mulighed for holdfællesskaber mellem flere klubber. Se mere i §11 om de mange muligheder. Bemærk at holdfællesskaber skal ansøges og oprettes på badmintonplayer af administrationsgruppen inden holdtilmelding.

Derudover kan du i Fælles reglement for ungdomsholdturneringen få svar på følgende:

  • Hvordan stiller jeg det korrekte hold på kampdagen?
  • Hvordan er reglerne for Golden Set?

Ungdomsholdturneringsudvalget (UHU):

Arne Tophøj og Karsten W. Hansen.

Takstblad for bøder

Klik på linket og se de takster, som er opsat for denne sæson.

Nyttige vejledninger 

Hjælp til tilmelding

Vejledning til planlægning af holdturnering som hjemmebanearrangør

Vejledning til holdopstilling

Nyt - Vejledning i nyt holdopstillingsmodul med autosortering efter rangliste

Information til Holdleder

Information til Årgangsansvarlig

Indberetning af holdopstilling som hjemme- og udehold

Påsætning af spilletid, sted og dato

Indberetning af resultater

Oprettelse af holdleder

Praktiske informationer

Holdturneringsrunderne ligger i uge: 43, 46, 49, 2, 5, 8 og 10. (evt. 4+3 også uge 40)

Hvert hold spiller typisk kampe 4–6 weekender på en sæson afhængig af puljestørrelserne.

Kampprogram, stilling og resultater kan ses på www.badmintonplayer.dk.

Resultater kan indtastes fra mobiltelefonen eller PC og SKAL indtastes inden midnat på kampdagen.