Ungdomsholdturnering 2022/23 i Jylland

Så er vi der næsten!

Alle puljer er lavet og det er tid til, at I klubber skal indtaste spillested og spilletider på jeres hjemmekampe. Puljerne kan du se på badmintonplayer.dk.

OBS. DEADLINE FOR INDTASTNING AF TIDER ER D. 11. OKTOBER.

Vi har sendt en mail ud til alle årgangsansvarlige holdledere med informationen. Hvis du har misset mailen, kan du læse den her.

Holdturneringen er for mange fortsat en grundsten i badminton, som booster sammenholdet, kammeratskabet og fastholdelsen i klubben. Både spillere og forældre kender i god tid spilletiderne, så det kan passe ind i en travl hverdag.

Reglementer

Der er specielt to reglementer, der er vigtige at have fokus på forud for holdtilmelding:

Fælles reglement for ungdomsholdturneringen 2022/23 (link)

  • Det er spillernes niveaupoint ved sæsonstart (rangliste pr. 01.07.2022), der tæller ved sammensætning af hold.
  • Det er bedste spillers niveau og holdets samlede pointtal, der kigges på ved holdsammensætning.
  • Holdene er fortsat defineret med et maks. pointantal fx U11-3000-4 spillere.
  • Se grundigt på §7-9 og skema 1, 1A og 1B før tilmelding.  
  • Der er rig mulighed for holdfællesskaber mellem flere klubber. Se mere i §11 om de mange muligheder. Bemærk at holdfællesskaber skal ansøges og oprettes på badmintonplayer.dk af administrationsgruppen inden holdtilmelding.

Derudover kan du i Fælles reglement for ungdomsholdturneringen få svar på følgende:

  • Hvordan stiller jeg det korrekte hold på kampdagen?
  • Hvordan er reglerne for Golden Set?

Ranglistereglement (link)

Det er vigtigt forud for holdtilmelding og brug af spillere at få alle klubbens spillere oprettet og indplaceret i henhold til Ranglistereglementet. Har klubben spillere, som de ønsker genplaceret ved sæsonstart, så søg om dette forud for holdtilmelding, så sæsonstarts indplacering af korrekt ved tilmelding.

  • U9-U15-spillere kan i holdturneringskampe maksimalt blive pointreguleret med 15 point ved uventet nederlag i single kategorien. I doublekategorierne reguleres der IKKE point ved uventet nederlag.

Derudover kan du i Ranglistereglementet få svar på følgende:

  • Hvordan påvirker deltagelse i ungdomsholdturneringen min placering på ranglisten?
  • Hvordan pointgives der i holdkampe?

Praktiske informationer

Holdturneringsrunderne ligger i uge: 43, 46, 49, 2, 5, 8 og 10. (evt. 4+3 også uge 40)

Hvert hold spiller typisk kampe 4–6 weekender på en sæson afhængig af puljestørrelserne.

Kampprogram, stilling og resultater kan ses på www.badmintonplayer.dk.

Resultater kan indtastes fra mobiltelefonen eller PC og SKAL indtastes inden midnat på kampdagen.

Læs indbydelsen til den fælles ungdomsholdturnering i Jylland HER.

Takstblad for bøder

Du kan se takstbladet for bøder for denne sæson her.

Bemærk: DMU for hold afvikles d. 29 - 30. april 2023. Læs mere her.