Pulje: Foreningsliv for alle

Som forening kan I hjælpe børn af vanskeligt stillede forældre og voksne flygtninge med kontingent og gøre det muligt at deltage i stævner med puljen Foreningsliv for alle.

Det er ikke alle, der uden hjælp har mulighed for at deltage i foreningsaktiviteter og sjove stævner. For nogle børn og unge af vanskeligt stillede forældre og voksne flygtninge kan økonomisk støtte være en afgørende faktor for at deltage.

Puljen Foreningsliv for alle gør det muligt for foreninger at søge midler til betaling af kontingent og stævnedeltagelse for disse målgrupper.

Herunder får I et overblik hvem, og hvad I kan søge støtte til. 

Er I allerede klar til at søge om midler, kan I her læse, hvordan I søger.

Hvem kan I søge til?

  • Børn og unge op til 25 år af vanskeligt stillede forældre, hvor økonomisk støtte er en afgørende betingelse for disse børn og unges deltagelse i idræts- eller foreningsaktiviteten.
  • Nytilkomne voksne flygtninge og asylansøgere, hvor få midler sætter sine begrænsninger.

Hvad kan I søge støtte til?

Til børn og unge op til 25 år kan der søges til:

  • 2/3 af kontingentet kan dækkes, dog maksimalt 1.000 kr. for et år. Som udgangspunkt kan der kun søges tilskud til ét år. I særlige tilfælde kan der søges til et år ekstra. Hvis vi vurderer, at der kan ydes tilskud ét år ekstra, dækkes 50% af kontingentudgiften.
  • Deltagelse i stævner og lejre, maks. 500 kr. årligt.

Bemærk: Der kan bevilges det fulde ansøgte beløb, hvis der søges på vegne af uledsagede flygtningebørn.

Til voksne flygtninge og asylansøgere kan der søges til:

  • 2/3 af kontingentet kan dækkes, dog maksimalt 1.000 kr. for et år. Som udgangspunkt kan der kun søges tilskud til ét år. I særlige tilfælde kan der søges til et år ekstra. Hvis vi vurderer, at der kan ydes tilskud ét år ekstra, dækkes 50% af kontingentudgiften.