Tjek de nye regler for transport af ammunition i Danmark

Der er forskellige regler, om du transportere ammunition til eget forbrug eller om det er for skytteforeningen. Få overblik over regelændringerne her.

Der er forskellige regler, om du transportere ammunition til eget forbrug eller om det er for skytteforeningen. Foto: Bo Nymann

Farligt gods er et fagudtryk for farlige produkter. Reglerne om farligt gods kaldes ADR-regler og findes i en Europæisk konvention og en dansk bekendtgørelse.

Hvad de færreste skytter måske ved er, at reglerne for vejtransport af farligt gods også gælder vores ammunition.

Transport af ammunition til eget brug

Transport af ammunition til eget brug – betragtes som privat transport. Som reglerne er i dag, må du som privatperson kun transportere ammunition, der er pakket til detailsalg og beregnet til personligt brug, medmindre du har et ADR-bevis.

Du må transportere den ammunition, som du har tilladelse til, og nedenstående regler skal overholdes:

 • Ammunitionen skal være i original emballage
 • Du skal håndtere godset med omtanke og forsigtighed og sørge for, at det er surret forsvarligt fast under transporten eller placeret, så det ikke vælter eller forskubber sig
 • Våbenloven skal være overholdt (det skal være ammunition, du må transportere og opbevare)
 • Husk at medbringe våbenlegitimationskort/SKV3, gyldigt medlemsbevis fra din skytteforening samt gyldig billedlegitimation (pas eller kørekort)
 • For genopladet ammunition, hvor der ikke findes original emballage, skal ammunitionen være emballeret på en måde, som modsvarer sikkerhedsniveauet for tilsvarende ammunition solgt i detailleddet, f.eks. en plastikbeholder

Transport af ammunition fra en forhandler til skytteforeningens ammunitionsboks

Transport af ammunition fra en forhandler til skytteforeningens ammunitionsboks – betragtes som erhvervsmæssig transport. Som reglerne er defineret i dag, er transport af ammunition fra forhandleren og hjem til skytteforeningens ammunitionsboks erhvervsmæssig transport, fordi ammunitionen kommer på lager og skal bruges af foreningen eller sælges til dennes medlemmer. Derfor skal denne transport overholde ADR-regler for erhvervstransport. Det betyder, at du skal have været på kursus og have fået et ADR-bevis.

Men det kan også klares mere enkelt. Forhandleren, som du køber ammunition af, har nemlig mulighed for at tilbyde dig en funktionsspecifik uddannelse, som er en kort instruktion for den pågældende transport samt udstedelse af et bevis, som skal medbringes under denne kørsel. Den funktionsspecifikke uddannelse gælder kun for transport af den ammunition, du netop har købt, fra forhandleren og hjem til foreningens ammunitionsboks. Spørg der, hvor du handler ammunition, hvad forhandleren kan tilbyde.

Alt farligt gods, der transporteres for erhverv, skal være klassificeret - UN 0012 er nr. for transport af ammunition. Når ovenstående er på plads, må du transportere ammunition op til bilens totalvægt under forudsætning af, at nedenstående regler også er overholdt:

 • ADR-uddannelse – (ADR-bevis eller funktionsspecifik uddannelse – skal medbringes under transporten)
 • 2 kg. brandslukker fastspændt i bilen
 • Transportdokument fra sælger
 • Ammunitionen skal være i original emballage
 • Du skal håndtere godset med omtanke og forsigtighed og sørge for, at det er surret forsvarligt fast under transporten eller placeret, så det ikke vælter eller forskubber sig
 • Våbenloven skal være overholdt
 • Husk at medbringe SKV3-godkendelsen (Bevis på at du har lov til at gå i foreningens ammunitionsboks), gyldigt medlemsbevis fra din skytteforening samt gyldig billedlegitimation (pas eller kørekort)

Transport af ammunition fra foreningens ammunitionsboks til fx et stævne

Transport af ammunition fra foreningens ammunitionsboks til fx et stævne - betragtes som privat transport.

Hvis du skal ud at skyde til et stævne, holdskydning eller lignende sammen med andre fra skytteforeningen, har du lov til at transportere ammunition også for de andre, der skal skyde. I dette tilfælde anses det for at være privat transport, og du skal derfor kun overholde disse regler, og ikke regler for erhvervsmæssig transport. 

Har ovenstående ikke afhjulpet diverse spørgsmål omkring transport af ammunition i Danmark, er du naturligvis velkommen til at kontakte SKV på telefon 7940 4115.